Česká republika nedopadla vôbec zle. Medzi európskymi krajinami je objem vládnej pomoci - priamej a nepriamej - v súhrne tretí najväčší. Dosahuje osemnásť percent hrubého domáceho produktu (pozri graf nižšie).

Suverénne najväčší je v Európe balík opatrení nemeckej vlády. Berlín má značnú palebnú silu, pretože v uplynulých rokoch prosperity sústavne vykazoval rozpočtový prebytok. Značný rozsah nemeckého balíka je dobrou správou aj pre Česko. Prepojenie oboch ekonomík je totiž citeľné, takže nemecký balík opatrení nepochybne zachráni aj početné pracovné miesta v ČR.

Tabuľka nižšie zachytáva objem fiškálnych opatrení v pomere k HDP v jednotlivých európskych krajinách, a to v stave z uplynulého týždňa. Dáta vychádzajú zo všeobecného prehľadu Medzinárodného menového fondu. Objemy zahŕňajú opatrenia vo fiškálnej (rozpočtovej) oblasti, nie v oblasti menovopolitickej.

Niektoré krajiny, napríklad Maďarsko, svoj rozpočet na rok 2020 ešte len revidujú, takže fiškálne opatrenia na boj s koronavírusom ešte zrejme rapídne navýšia. Slovensko, ako uvádza MMF, doteraz objem svojich opatrení nevyčíslilo. Svoje opatrenia konkretizuje ďalej tiež napríklad Moldavsko. Prehľad je teda potrebné brať ako dočasný, nie definitívny. Zahŕňa priame a nepriame opatrenia vo forme záruk atď.

Balík českej vlády na boj s koronavírusom je tretí najväčší v Európe

Zdroj: Lukáš Kovanda