„Poďme uzatvoriť pakt o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami,“ povedal E. Macron a požiadal o minútu ticha za 123 francúzskych žien, ktoré prišli minulý rok o život rukou svojho partnera alebo expartnera.

Súčasťou Macronovho plánu, ktorý sa má začať zavádzať do praxe od budúceho roka, je okrem iného zjednodušenie systému nahlasovania sexuálnych zločinov, zavedenie učiva o nevhodnosti sexizmu, pornografii a jej nebezpečných formách na druhý stupeň základných škôl, alebo rozšírenie lehoty nepremlčateľnosti znásilnenia maloletej osoby zo súčasných 20 na 30 rokov.

Jedným z ďalších návrhov sú aj takzvané „autobusové zastávky na prianie“, teda opatrenie, ktoré spočíva v tom, že autobusy budú mať v nočných hodinách povinnosť zastaviť žene, ktorá si ich „stopne“, aj mimo zastávok.