Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR požiadala premiéra Hegera otvoreným listom o intervenciu v zdravotníctve. Podľa vyjadrení zástupcov AZZZ súčasný stav v zdravotníctve dosiahol kritickú hranicu, ktorá môže čoskoro spôsobiť úplný kolaps celého rezortu a následne mať výrazne negatívne dopady na celú spoločnosť.

Mŕtvy bod

„Intenzívne rokovania v podstate všetkých zdravotníckych organizácií združených v AZZZ SR so zdravotnými poisťovňami uviazli v súčasnosti na mŕtvom bode. Tie z nich, ktoré nateraz platné zmluvy majú rovnako avizujú, že aktuálne platné cenové dodatky nepokryjú rast nákladov. Dôvodom, ktorým operujú všetky zdravotné poisťovne je nedostatok finančných zdrojov, keďže nemôžu uvoľniť viac prostriedkov ako im príde z rozpočtu a plánovaného dofinancovania,“ doplnila asociácia.

Na to, že je tohtoročný rozpočet nedostatočný a nepokrýva ani dofinancovanie nárastu minimálnych mzdových nárokov vyplývajúcich z platnej legislatívy, zvýšené náklady spojené s rastom cien energií či inflácie, upozorňovala asociácia už pri jeho vzniku. Ani avizované dodatočné zdroje nie sú dostatočné.

Len neodkladná zdravotná starostlivosť

„Z ohlásených finančných prostriedkov je možné v súčasnosti použiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti len 100 miliónov eur, keďže zvyšok sumy smeruje do základného imania VšZP alebo je len v podobe očakávaných dodatočných príjmov v budúcnosti. Členom najväčších zdravotníckych organizácii tak nezostáva nič iné, len vypovedať existujúce zmluvy so zdravotnými poisťovňami, čím začne plynúť vzájomný nezmluvný vzťah,“ informuje AZZZ.

To znamená, že pacientom bude poskytnutá iba neodkladná zdravotná starostlivosť, plánované operácie budú musieť byť odložené, zasiahnutý bude aj zdravotný personál. Nízke platby od poisťovní, neumožňujú ambulanciám, ktoré sú neštátnymi zariadeniami, získať alebo udržať sestry. Rovnako súčasné podmienky nedokážu motivovať lekárov v dôchodkovom veku, aby ďalej prevádzkovali ekonomicky neudržateľnú ambulanciu.

Pridlhé čakacie doby

„Následkom toho budú musieť pacienti mesiace čakať na vyšetrenie u špecialistu, poradovníky budú na ošetrenie v ADOS a problémy sa budú stupňovať aj v primárnej starostlivosti. Pacient sa nedostane včas na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi, aby na príklad mohol čerpať príspevok na ošetrenie u zubára, alebo na predoperačné vyšetrenie pred dohodnutým výkonom,“ uvádza asociácia.

Podľa členov AZZZ súčasné zmluvy so zdravotnými poisťovňami nereflektujú neúmerne sa zvyšujúce ceny vstupných nákladov, predovšetkým ceny energií, preto Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení žiada zaradiť zdravotnícke zariadenia medzi subjekty s regulovanou cenou elektriny. Ak nedôjde k dohode, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú nútení výrazne obmedziť svoju činnosť.

Chýbajúce lieky

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR konštatuje, že zdravotníctvo potrebuje aspoň o 200 miliónov eur viac na lieky a nové terapie. „Investičná medzera v praxi znamená: 78 percent nedostupných liekov na rakovinu. Pacienti na Slovensku majú dnes totiž k dispozícii iba 22 percent z dostupných liekov na onkologické choroby (indikácie), ktoré odporúčajú európski odborníci a iba 28 percent z dostupnej liečby pre zriedkavé choroby. Inak povedané, ak chce mať Slovensko minimálne rovnakú dostupnosť liečby, ako je dostupná v okolitých krajinách, musí štát investovať do liekovej politiky aspoň 200 miliónov eur,“ informujú členovia asociácie.

Zdravotníctvu má chýbať vízia, stratégia, jasné priority a ciele. AZZZ preto vyzvala premiéra Hegera k osobnej zaangažovanosti a urgentné stretnutie, aby sa Slovensku ako krajine podarilo odvrátiť hroziaci kolaps jedného z najdôležitejších sektorov ku ktorému dôjde podľa členských zdravotníckych organizácií už od začiatku mája 2022.

Ďalšie dôležité správy

Aliancia stratových štátnych podnikov Slovenskej republiky
Neprehliadnite

Štátne nemocnice v strate a VšZP sa oddlžuje. Ako by dopadla štátna distribučka liekov?