Spoločnosť Arca Investments, materská firma celen skupiny Arca capital, podala na Mestskom súde v Prahe návrh na insolvenčné konanie a zároveň požiadala súd o povolenie riešiť svoju situáciu reštrukturalizáciou.

„Reorganizácia je tým najlepším riešením predovšetkým pre našich nezaistených veriteľov. Tí vďaka nej získajú späť najmenej polovicu hodnoty svojich pohľadávok. Verím, že to vo finále bude ešte viac," uviedol väčšinový akcionár Arcy Rastislav Velič.

Hoci Rastislav Velič, šéf Arcy, sľubuje veriteľom minimálne 50 percentnú návratnosť pohľadávok, nie je to vôbec isté. V Česku totiž nie je garancia vyplatenia polovice dlžnej sumy. Na Slovesnku pri reštrukturalizácii taká podmienka je. 

Reálne tak môžu podľa zdrojov TRENDu veritelia v Česku dostať späť  od päť až 10 percent ich pohľadávok. Stále teda viac ako by dostali v prípadný konkurze. Ten sa môže navyše ťahať roky.

Velic Rastislav, Arca Capital
Neprehliadnite

Arca odložila valné zhromaždenie na január. Jej šéf Velič je v karanténe

Pokiaľ súd reštrukturalizáciu povolí, bude mať Arca 120 dní na predloženie reštrukturalizačného plánu. Získa tak opäť drahocenný čas, ktorý doteraz úspešne naťahovala aj vďaka predlžovaniu ochrany pred veriteľmi.

Zdá sa, že Arca bude v rámci reštrukturalizácie aj predávať nejaký majetok. Podľa R. Veliča by mala vzniknúť menšia, no zdravšia a rýchlejšie rastúca firma. Arca Investments uviedla, že podala insolvenčný návrh v Českej republike preto, lebo ide o miesto stretu hlavných záujmov spoločnosti. To je rozhodujúce pre určenie súdu.

Reštrukturalizácia Arca Investments v číslach
  • Celková výška záväzkov: 18,6 miliárd korún (707 miliónov eur)
  • Z toho záväzky zo zmeniek: viac ako 80 %, čo je viac ako 15,5 miliárd korún (590 miliónov eur)
  • veritelia zmeniek v Česku držia viac ako 80 %, čo je. viac ako 13 miliárd korún (493 miliónov eur)
  • Celkový počet veriteľov: 1889
  • Z toho v Česku: viac ako 80 %
  • Celkový počet zaistených veriteľov: 1 (J&T Banka)

Lenže veritelia argumentujú, že sídlo biznis záujmov Arcy bolo vždy v Bratislave a jeho prenos do Prahy je účelový, aby im nemusela firma vyplatiť viac. Tiež tvrdia, že Arca počas ochrany vyvádzala majetok mimo hlavnej firmy. 

Skupina Arca Capital sa do problémov dostala pre pandémiu ochorenia Covid-19 a s ňou spojené reštrikcie. Reorganizáciu podľa Arcy podporuje aj londýnska investičná spoločnosť Blantyre Capital, ktorá sa v októbri s Arcou dohodla na podmienkach dlhodobého financovania.