Arca Investments sa odvolá proti rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý zamietol jej návrh na insolvenčné konanie v Českej republike s odôvodnením, že nie je na takého rozhodovanie príslušný. Arca považuje toto neprávoplatné rozhodnutie a jeho odôvodnenie za chybné, a preto sa proti nemu odvolá k Vrchnému súdu v Prahe. Vo štvrtok o tom informovala PR manažérka Arcy Terézia Barčíková.

,,Oblasť hlavných záujmov spoločnosti Arca Investments je v Českej republike, a to jednak vzhľadom k portfóliu a zloženiu jej majetku, tak aj k riadiacej štruktúre spoločnosti Arca Investments a k sídlu a bydlisku väčšiny veriteľov," uviedla Barčíková. Podanie insolvenčného návrhu v Českej republike je podľa nej odôvodnené jasnejšou českou legislatívou a verejne prístupným českým insolvenčným registrom, ktorý zabezpečuje transparentnosť insolvenčného konania.

Predseda predstavenstva Arcy Investments Rastislav Velič zdôraznil, že snahou spoločnosti nie je obísť zákonnú požiadavku v duchu slovenskej legislatívy na uspokojenie nezaistených veriteľov vo výške minimálne 50 percent. Cieľom je podľa neho veriteľov uspokojiť v maximálnej možnej miere.

Rastislav Velič, Arca Capital
Neprehliadnite

Arce sa nedarí vyhlásiť insolvenciu v Česku. Súd jej zamietol ďalšiu žiadosť

Arca Investments pracuje na príprave plánu uspokojenia pohľadávok veriteľov bez ohľadu na krajinu, v ktorej bude hlavné insolvenčné (reštrukturalizačné) konanie prebiehať. Pokiaľ sa Vrchný súd v Prahe nestotožní s odvolaním Arca Investments proti rozhodnutiu o zastavení insolvenčného konania v Českej republike, je podľa Veliča firma pripravená ísť cestou reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments na území Slovenskej republiky.

Výsledkom by mala byť komplexná reštrukturalizácia celej skupiny Arca Capital so silným medzinárodným aspektom v podobe vstupu zahraničného strategického partnera Blantyre Capital. Úvodným krokom reorganizácie bude vytvorenie nového holdingu, pod ktorý budú zaradené všetky projekty z jednotlivých spoločností skupiny Arca Capital bez ohľadu na ich súčasný domicil. Nová holdingová spoločnosť bude mať štandardnú private equity štruktúru a bude spravovaná skupinou manažérov, zloženou zo zástupcov Blantyre Capital a Arca Capital.