Po rekordnom prepade v apríli zaznamenali maloobchodné tržby v USA minulý mesiac rekordný rast, ktorým zároveň vysoko prekonali očakávania ekonómov.

Ako ministerstvo informovalo, tržby v americkom maloobchode vyskočili v máji medzimesačne o 17,7 percenta po tom, ako v apríli zaznamenali pokles o 14,7 percenta. Rast viac než dvakrát prekonal predchádzajúci rekord z októbra 2001, keď sa tržby v maloobchode zvýšili o 6,7 percenta.

Májový rast bol zároveň omnoho výraznejší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zvýšením tržieb iba o 8 percent.

Priaznivejšie sú aj údaje za apríl, ktoré ministerstvo obchodu revidovalo. Pôvodný odhad totiž poukazoval na pokles maloobchodných tržieb v apríli až o 16,4 percenta.

Pod výrazný obrat v minulom mesiaci sa do veľkej miery podpísalo zotavenie predaja áut. Aj bez tohto sektora však maloobchodné tržby zaznamenali vysoký rast, konkrétne na úrovni 12,4 percenta. V apríli klesli tržby v americkom maloobchode bez započítania áut o 15,2 percenta.

Aj tržby bez započítania áut boli v máji podstatne vyššie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom týchto tržieb o 5,5 percenta.