Súd anuloval rozhodnutie EK, podľa ktorého musí Apple v Írsku doplatiť na daniach rekordných 13 miliárd eur. Podľa súdu sa EK nepodarilo dokázať, že daňové dohody Írska s americkým koncernom boli nezákonnou štátnou pomocou.

EK v auguste 2016 rozhodla, že írska vláda poskytla Apple nezákonné úľavy na daniach a Írsku nariadila, aby od koncernu vybrala doplatok 13 miliárd eur. EK vtedy uviedla, že Írsko umožnilo počas mnohých rokov platiť podstatne nižšie dane než iné firmy. Napríklad v roku 2014 zaplatil Apple zo svojich európskych ziskov daň vo výške 0,005 percenta.

Írska vláda a Apple sa neskôr odvolali proti rozhodnutiu EK a teraz im dal Všeobecný súd Európskej únie za pravdu. Všetky strany sa proti rozhodnutiu môžu do dvoch mesiacov odvolať. Apple rozhodnutie súdu privítalo.

Komisia ešte v roku 2016 napadla dve daňové rozhodnutia írskej vlády, z januára 1991 a mája 2007, ktoré boli v prospech spoločností Apple Sales International (ASI) a Apple Operations Europe (AOE). Obe spoločnosti boli založené v Írsku, ale neodvádzajú dane v tejto krajine.

Oblasť telekomunikácií zažíva na Slovensku jeden problém za druhým
Neprehliadnite

Regionálnym operátorom sa nepozdáva výber šéfa telekomunikačného úradu. Žiadajú zopakovať ho

EK napadla metódy používané spoločnosťami ASI a AOE na určenie ich zdaniteľného zisku v Írsku, ktoré sa týkajú obchodnej činnosti ich príslušných írskych pobočiek. Daňové rozhodnutie z roku 1991 zostalo v platnosti až do roku 2007, keď bolo nahradené daňovým rozhodnutím z roku 2007. Daňové rozhodnutie z roku 2007 zostalo v platnosti až do zavedenia novej obchodnej štruktúry spoločnosti Apple v Írsku v roku 2014.

Eurokomisia usúdila, že tieto daňové rozhodnutia predstavujú štátnu pomoc, ktorú Írsko poskytlo neoprávnene a označila ich za nezlučiteľné s pravidlami vnútorného trhu EÚ, pričom požadovala vrátenie predmetnej pomoci. Podľa výpočtov EK poskytlo Írsko spoločnosti Apple nezákonné daňové výhody vo výške 13 miliárd eur. Írsko, rovnako ako aj spoločnosti ASI a AOE žiadali, aby Všeobecný súd EÚ (prvostupňový súd) toto rozhodnutie zrušil.

Stredajším rozsudkom Všeobecný súd rozhodol v neprospech Európskej komisie. Podľa súdu nesprávne uviedla, že spoločnostiam ASI a AOE boli priznané selektívne ekonomické výhody, a teda aj štátna pomoc. Súd sa domnieva, že EK sa nepodarilo preukázať metodologické chyby v sporných daňových rozhodnutiach, ktoré by viedli k zníženiu zdaniteľného zisku ASI a AOE v Írsku. Hoci súd uviedol, že ľutuje neúplnú a niekedy nekonzistentnú povahu napadnutých írskych daňových rozhodnutí, nedostatky zistené eurokomisiou samy osebe nepostačujú na preukázanie existencie výhody.

Apple predstavil na konferencii WWDC hneď niekoľko noviniek, ktoré sa týkajú hlavne softvéru
Neprehliadnite

Nový iOS 14 od Applu je na svete. Poteší množstvo noviniek a nezabudlo sa ani na hodinky

Všeobecný súd však schvaľuje posúdenia eurokomisie týkajúce sa bežného zdanenia podľa írskeho daňového práva uplatniteľného v prerokovávanej veci, najmä so zreteľom na nástroje vyvinuté v rámci OECD, ako je napríklad zásada nezávislých trhových cien. Cieľom týchto nástrojov je overiť, či úroveň zdaniteľnej čiastky ziskov schválená írskymi daňovými úradmi zodpovedá ziskom, ktoré by sa dosiahli za trhových podmienok.