Rovnakú účinnosť antibakteriálneho a bežného mydla doposiaľ potvrdilo už niekoľko štúdií. Ani jedna z nich ich však nepodrobila takému laboratórnemu testu, akého sa chopili juhokórejskí výskumníci. Účinnosť mydiel otestovali na 20 kmeňoch baktérií.

Výsledky štúdie sa zhodujú so závermi jej predchodcov. Antibakteriálne mydlo je rovnako účinné ako bežné. Kredit mu navyše znižuje kontroverzný triklosan - antibakteriálne a antifungicídne činidlo. Látku, ktorá sa kedysi používala výlučne v nemocniciach, si výrobcovia mydiel osvojili v 90. rokoch. 

V súčasnosti naň narazíte aj v iných kozmetických produktoch - zubných pastách, šampónoch, antiperspirantoch/deodorantoch, v oblečení, kuchynskom riade, nábytku či hračkách.

Odborníci pripisujú triklosanu negatívne zdravotné účinky. Považujú ho za jednu z hlavných príčin vzniku odolnosti baktérií voči antibiotikám a označujú ho za spúšťača alergií a hormonálnych porúch. Jeden z experimentov dokonca preukázal, že dlhodobé používanie triklosanu spôsobovalo u myší rakovinu. 

Ak má mydlo s triklosanom z dlhodobého hľadiska škodlivé účinky a nie je o nič lepšie ako bežné mydlo, vyvoláva to otázku, prečo takéto produkty vôbec existujú?

Dr. Pritish Tosh pre portál Livescience

„Táto štúdia dokazuje, že prítomnosť antiseptických zložiek (v tomto prípade triklosanu) v mydle nezaručuje vždy vyššiu antibakteriálnu účinnosť pri umývaní rúk,“ skonštatoval spoluator štúdie Min-Suk Rhee pre portál Livescience.

Na nelichotivé výsledky štúdií zareagoval ešte v roku 2013 americký Úrad na kontrolu potravín a liekov (FDA) návrhom, aby tvrdenia o lepšej účinnosti antibakteriálnych mydiel v porovnaní s bežnými mydlami alebo vodou výrobcovia podložili dôkazmi. Ak to nestihnú do roku 2016, budú musieť výrobky s takýmito tvrdeniami stiahnuť z trhu.

Účinné po 9 hodinách

Juhokórejskí výskumníci otestovali bežné a antibakteriálne mydlá s obsahom 0,3 percenta triklosanu na listérii, stafylokokovi i salmonele. Baktérie podrobili na 20 sekúnd (dĺžke úmyvania rúk odporúčanej FDA) pôsobeniu oboch druhov mydiel. Testovali pri dvoch rozdielnych izbových teplotách – 22 a 40 stupňoch Celzia.

V druhom experimente si 16 zdravých dospelých dobrovoľníkov infikovalo ruky baktériou serratia marcescens a potom si ich 30 sekúnd umývalo pod teplou vodou bežným a antibakteriálnym mydlom. Ani jeden z experimentov nezistil výrazný rozdiel medzi testovanými mydlami.

Výskumníci nevedia presne vysvetliť, prečo antibakteriálne mydlo neprekonalo bežné. Látky, ktoré sú v ňom obsiahnuté, zrejme potrebujú viac času na to, aby zaúčinkovali.Potvrdzuje to aj vzorka s baktériami, na ktoré antibakteriálne mydlo pôsobilo 9 hodín. Vtedy dosiahlo lepšie výsledky ako bežné.

Je tiež možné, že antimikrobiálne účinky triklosanu brzdia látky obsiahnuté v mydle. V každom prípade ich pri bežnom umývaní rúk nijako nepocítite.