Správa bola aktualizovaná 21. februára o stanovisko VšZP

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) po mimoriadnom rokovaní Rady ANS vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhmi zmluvných objemov na rok 2022, ktoré jej členom zaslala VšZP.

Ponuku štátnej zdravotnej poisťovne považujeme za likvidačnú. Návrh nielen že nepokrýva oprávnené nároky nemocníc, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy na zákonné zvyšovanie platov zamestnancov a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie, ale je v mnohých prípadoch výrazne nižší v porovnaní so súčasným zmluvným objemom.

V dôsledku tohto návrhu by členovia ANS neboli schopní vyplácať mzdy zdravotníckemu personálu. V praxi by tak ohrozil poskytovanie zdravotnej starostlivosť pre pacientov a spôsobil problémy s udržaním zamestnancov.

ANS preto v prípade, ak nedôjde k zmene, odporučí svojim členom, aby vypovedali zmluvy s VšZP k 31.3.2022. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu by tak nemocnice združené v ANS poskytovali poistencom VšZP výhradne neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

V tejto súvislosti preto opätovne vyzývame Ministerstvo financií SR, aby v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR urýchlene dofinancovali rezort zdravotníctva, nakoľko všetky zdravotné poisťovne deklarovali, že prijatý štátny rozpočet oprávnené nároky nemocníc nepokrýva.

Stanovisko VšZP 

VšZP predložila koncom januára ANS návrh na úpravu zmluvného vzťahu v tomto roku. V rámci rokovania bolo dohodnuté zaslanie oficiálnych pripomienok k tomuto návrhu, čo k dnešnému dňu ANS nerealizovala. VšZP považuje medializované vyhlásenie ANS za predčasné a neodôvodnené, s náznakom účelu vyvolať neprimeraný tlak v sektore zdravotníctva.

VšZP začala rokovania s ANS s dostatočným časovým predstihom za účelom nájdenia obojstranného konsenzu za spoločným rokovacím stolom, nie prostredníctvom médií.

Je dôležité podotknúť, že ANS k dnešnému dňu neposlala oficiálne pripomienky k zmluve. VšZP je otvorená rokovaniam, priam rokovania očakáva. Našim cieľom je dohodnúť sa a zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť našim poistencom a súčasne podporiť segment ústavnej zdravotnej starostlivosti k efektívnemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie dôležité správy

Univerzitná nemocnica v Martine (UNM) uviedla do praxe robotický systém, využívajúci umelú inteligenciu pri intervenčných angiologických zákrokoch. Na snímke zľava prednosta rádiologickej kliniky v UNM Kamil Zeleňák, generálny riaditeľ UNM Dušan Krkoška, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine Andrea Čalkovská a minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. V Martine 21. januára 2022. FOTO TASR - Miroslav
Neprehliadnite

Zdražovanie energií je problém aj pre nemocnice. Štát chystá riešenie