Vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je Slovensko s podielom OZE na celkovom množstve vyrobenej energie 17,3 percent výrazne pod priemerom Európskej únie (22,1 percent). Jedným z nádejných, i keď investične náročných zdrojov čistej energie, je využívanie geotermálnej energie.

Slovensko nevyužíva svoj potenciál

Slovensko sa totiž nachádza z veľkej časti na horninovom podloží, ktoré získavaniu „energie zo zeme" doslova praje, uviedla analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Z potenciálu tohto zdroja energie využívame v súčasnosti iba približne dve percentá.

„Na Slovensku bol stanovený energetický potenciál geotermálnych vôd na 5 538 megawatt tepelnej energie," uviedla Sadovská.

Teplo z geotermálnej energie sa v súčasnosti využíva na vykurovanie v Seredi, Galante, Veľkom Mederi a v Šali. Do fázy realizácie sa aktuálne dostali projekty v Kežmarku a Čižaticiach, v prípravnej etape je tiež obnovený projekt Ďurkov, kde je akcionárom štát. Realizovať sa majú aj investičné zámery v okolí Žiaru nad Hronom a Prešova, kde sa – na Slovensku pilotne – počíta aj s výrobou elektrickej energie z geotermálnych zdrojov.

Zníženie závislosti od ruského plynu

Lepšie využitie tohto zdroja energie by prinieslo nielen zníženie emisií skleníkových plynov, ale aj zníženie závislosti Slovenska od fosílnych palív vrátane ruského zemného plynu. „Vojnový konflikt na Ukrajine zosilní tlak na energetickú sebestačnosť Európy vrátane Slovenska," zdôraznila Sadovská.

Krajinou s najvyšším podielom energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 60,1 percent je Švédsko. Vysoký podiel OZE evidovalo Švédsko najmä v prípade hrubej spotreby elektriny (74,5 percenta) a v prípade tepla a ochladzovania (66,4 percent).

Pomerne vysoké podiely energie z OZE - nad 40 percent - vykázali vo Fínsku a v Lotyšsku. Ďalšou krajinou s vysokým podielom energie z obnoviteľných zdrojov, a to 36,5 percenta, je susedné Rakúsko. V prípade tejto ekonomiky dominuje využívanie obnoviteľných zdrojov najmä pri výrobe elektriny s rekordným podielom 78,2 percent.

Európski lídri

Európskymi lídrami vo výrobe geotermálnej elektriny sú Turecko, Taliansko a Island. Tieto tri ekonomiky sa podieľajú na celkovom výkone Európy až 97 percent. Geotermálne elektrárne ale nájdeme aj v Nemecku, Portugalsku, Chorvátsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku.

Ešte častejšie sa geotermálna energia v Európe využíva na výrobu tepla a chladu pre budovy či v priemysle, službách a poľnohospodárstve. Európskym lídrom v prípade geotermálneho vykurovania a výroby chladu je Island. Potenciál energie zo zeme v Európe potvrdzuje i fakt, že v najbližších rokoch majú pribudnúť viac ako dve stovky nových zariadení. Najväčší prírastok zariadení geotermálneho vykurovania či výroby chladu sa očakáva vo Francúzsku, v Nemecku, ale i v susednom Poľsku.

Ďalšie dôležité správy

Zmení ukrajinský konflikt nastavenie firiem v medzinárodnom obchode?
Neprehliadnite

Zmení ukrajinský konflikt nastavenie firiem v medzinárodnom obchode?