Uviedol v piatok Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR po ukončení previerky v tejto spoločnosti. „V praxi to znamená, že by mali zmeniť zastarané riadenie dopravy, interné nastavenia s dopadom na podnikovú zamestnanosť a odporúčame prehodnotiť aj rozsah spravovaných tratí. Všetko s cieľom zlepšiť služby poskytované železnicami,“ uviedol vedúci projektu za ÚHP Juraj Mach. Hoci konkrétne trate nešpecifikoval, ÚHP podľa neho identifikoval aj také, kde zo súčasných 47 zamestnancov by na prevádzku stačili štyria.

Podľa ÚHP by v najbližších piatich rokoch mala zo 14-tisíc zamestnancov ŽSR odísť do dôchodku približne pätina zamestnancov. Pokiaľ budú železnice automatizovať prevádzku svojich tratí, najohrozenejšie pracovné miesta budú okrem iných u výpravcov a pri správe výhybiek.

Na automatizáciu železníc by bolo treba 300 miliónov eur. Podľa Macha by sa však zásluhou takejto investície náklady podniku znížili ročne o 26 miliónov eur. Podľa riaditeľa ÚHP Štefana Kišša pri previerke železníc identifikovali projekty, ktoré by priniesli najväčšie úspory.

Analytici preverovali efektivitu Železníc. Úsporou by mohli získať 151 miliónov

Na snímke vľavo riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš a vpravo riaditeľ odboru hodnotenia na ÚHP Juraj Mach počas tlačovej konferencie na Ministerstve financií Zdroj: TASR

Peniaze na ich realizáciu podľa neho môžu ŽSR získať sčasti aj z interných zdrojov presmerovaním peňazí z iných projektov a úsporami. Napríklad v zefektívnení údržby, najmä v jej logistike, našli možnosť ušetriť asi 19 miliónov eur.

Podľa analytikov by mali ŽSR urobiť niekoľko zásadných rozhodnutí a zmien. Problémom je pokračujúci rast prevádzkových nákladov, ktorý však nesprevádza rast výnosov, čo znamená, že sa podnik bez ďalších opatrení časom dostane do straty.

Podľa ÚHP bola spolupráca pri previerke so ŽSR veľmi dobrá. Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu ŽSR František Kvarda v reakcii na zistenia ÚHP uviedol, že závery projektu „Lepšie fungovanie Železníc Slovenskej republiky“ berú ŽSR plne na vedomie a návrhmi či odporúčaniami, ktoré vyplývajú z materiálu, sa budú vážne zaoberať, respektíve ich implementovať.

„ŽSR ako manažér železničnej infraštruktúry a zároveň jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku prejavujú vôľu prijímať kroky, ktoré smerujú k stabilite firmy,“ dodal F. Kvarda, podľa ktorého vedenie ŽSR verí, že závery spomenutého materiálu sa pri, respektíve po ich implementácii, ukážu ako správne a prospešné.