Dlh nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva i vyšších územných celkov dosiahol ku koncu minulého roka 213 miliónov eur. Medziročne tak narástol o 63 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu ministerstva zdravotníctva. „Pri takomto tempe rastu prevádzkového deficitu bude nutné opätovné oddlženie už začiatkom roku 2014,“ upozorňujú analytici z Health Policy Institute.

Mzdy a opotrebenie

Ročný deficit financovania by totiž podľa konzervatívneho odhadu  HPI v roku 2013 mohol dosiahnuť sumu 388 miliónov eur. Prevádzková strata nemocníc z toho by mala byť zhruba 100 miliónov eur.

Do odhadovaného deficitu inštitút započítal aj náklady na mzdy, na ktoré by zdravotné sestry v minulom a tomto roku podľa zákona mali nárok, keby Ústavný súd nepozastavil jeho účinnosť.  Vyššie platy by si vyžadovali 138 miliónov eur navyše.

Ďalších 150 miliónov eur predstavuje podľa HPI takzvaný skrytý dlh nemocníc, teda ich morálne opotrebenie. „Podľa štúdie z roku 2004 je priemerný vek nemocníc na Slovensku 34,5 roka. Pri dvadsaťročnej odpisovej dobe môžeme konštatovať, že priemerná nemocnica je už dávno odpísaná,“ uviedol riaditeľ HPI Peter Pažitný.

V rámci prevádzkového deficitu približne 50 percent záväzkov po lehote splatnosti tvoria záväzky voči dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok. Doba splatnosti pohľadávok sa pritom v priebehu minulého roka postupne predlžovala. Podľa  Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok bola u nemocníc patriacich pod ministerstvo zdravotníctva 172 dní, u nemocníc pod samosprávami takmer 500 dní.

Nemocnice sú zároveň najväčším dlžníkom Sociálnej poisťovne, ktorá voči nim eviduje pohľadávky viac ako 55 miliónov eur.

Na konci roku 2011 boli záväzky nemocníc po lehote splatnosti na úrovni 150 miliónov eur, a to po tom, ako do nich vláda napumpovala 300 miliónov eur na finančnú stabilizáciu pred transformovaním na akciové spoločnosti. 

Ministerstvo zdravotníctvo pripúšťa, že straty v nemocniciach majú bezprostredný dopad na verejné financie a predstavujú významné riziko aj v strednodobom výhľade. Optimisticky však uvádza, že kumulovaná strata trinástich fakultných a univerzitných nemocníc sa vďaka úsporným opatreniam v minulom roku znížila o 40 miliónov eur.

Šesť eur na poistenca mesačne

HPI ale zároveň upozorňuje na možné výpadky príjmov. „Reálne príjmy zo zdravotných odvodov z práce na dohodu budú výrazne nižšie ako štyridsať miliónov eur, ktoré očakávala vláda,“ uvádza stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku. Počet dohodárov klesol na prelome rokov o vyše 200-tisíc.

Analytici HPI vidia možnosti vysporiadania sa s deficitom v zdravotníctve buď v navýšení verejných zdrojov, v zvýšení odvodov pre ľudí, zvýšení priamych platieb pre pacientov alebo v zavedení nominálneho poistného. V prípade, že by sa štát vydal cestou nominálneho poistného, každého poistenca by dorovnanie deficitu nemocníc stálo 74 eur ročne, teda 6,16 eura mesačne. Nominálne poistné predstavuje fixnú sumu, ktorú poistenec platí priamo svojej zdravotnej poisťovni. „Cena nominálneho poistného sa odvíja od produktu zdravotného poistenia,“ uviedol ďalej P. Pažitný. Nominálne poistné funguje v súčasnosti napríklad v Nemecku, Holandsku a Švajčiarsku.

Foto - SITA