Dodáva, že už neexistujú predstavitelia silnejších krajín, ktorí by nejakým spôsobom reprezentovali koncept ľudských práv, lídri a politici demontujú demokratický systém a s ním aj všetky poistky, ktoré zabezpečujú ochranu ľudských práv. Stav demokracie na Slovensku je však podľa nej oveľa lepší ako v Poľsku a Maďarsku.

„Slovensko nezaostávalo so svojou stigmatizujúcou rétorikou za ostatnými krajinami, ľudia na úteku boli stále spájaní s teroristickou hrozbou, či ohrozovaním bezpečnosti krajiny a voči Rómom bola vedená kampaň boja s takzvanou rómskou kriminalitou počas celého roka“, zmienila sa vedúca kancelárie AIS Kamila Gunišová.

Diskriminácia Rómov a Rómok zostávala naďalej rozšírená a Európska komisia pokračovala v konaní vo veci porušenia predpisov proti Slovensku pre diskrimináciu rómskych žiakov a žiačok v školách, ktorá sa podľa AI nielenže nenapravila, ale aj prehĺbila.

Amnesty International zároveň kritizuje zlyhávanie štátu vo vyšetrovaní neprimeraného použitia policajnej sily, ktorá sa najčastejšie prejavuje v policajných zásahoch v rómskych osadách.

Ľudskoprávna organizácia tiež v správe podotýka, že Súdny dvor EÚ v septembri zamietol žalobu Slovenska a Maďarska z roku 2015 proti schéme povinného rozdeľovania ľudí na úteku. Súdny dvor EÚ rozhodol, že inštitúcie EÚ môžu prijať dočasné opatrenia potrebné na efektívnu a rýchlu reakciu na krízovú situáciu, ktorú charakterizuje náhly príliv vysídlených osôb.

Soros, migranti a jedenie červov

Ku koncu roka 2017 relokovalo Slovensko iba 16 žiadateľov a žiadateliek o azyl z celkového prideleného počtu 902. Maďarsko tiež čelí početným problémom v tejto oblasti.

„Keďže súbor navrhovaných zákonov, ktoré sa týkajú národnej bezpečnosti, potrebuje zmeny ústavy, bude to potrebovať dvojtretinovú väčšinu hlasov. Propaganda dosahuje takú úroveň zastrašovania, že ľudia budú nútení jesť červy, pokiaľ George Soros a migranti podporovaní neziskovkami nebudú zastavení“, povedala koordinátorka kampane z Amnesty International Maďarsko Vera Mérä.

Smutnou symbolikou v roku 2017 bolo podľa AI, že málo pozornosti vo svete, ale aj v médiách sa venovalo genocídam, akou bola aj tá v Mjanmarsku a úmrtie laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa vo väzení. Za charakteristické v tom roku označili aj prepad ľudskoprávnej situácie v Turecku.

Výročná správa Amnesty International 2017/18 dokumentuje stav ľudských práv vo svete za rok 2017. Päť regionálnych prehľadov a prehľad 159 krajín a území podávajú svedectvo o utrpeniach, ktoré prežívajú mnohí, či už je to pre konflikty, vysťahovanie, diskrimináciu alebo útlak. Správa však informuje aj o tom, že v niektorých oblastiach zaznamenali významný pokrok v posilnení a zabezpečení ľudských práv.