Staršie sú len jadrové flotily Švajčiarska (46,3 roka) a Belgicka (42,3 roka) a taktiež jediné reaktory v prevádzke v Arménsku a Holandsku.

Spojené štáty patrili v 50. rokoch 20. storočia medzi prvých, ktorí komerčne využívali jadrovú energiu, čo vysvetľuje počet dnes starnúcich reaktorov. Stavebný rozmach v 60. až 70. rokoch 20. storočia vyprodukoval v USA dnešné jadrové elektrárne. Všetkých päť reaktorov dokončených v 90. rokoch a jeden dokončený v roku 2016 boli pozostatkami oneskorených stavebných projektov zo 70. rokov, ktoré sa ocitli na bode mrazu kvôli regulačným problémom a rastúcemu odporu voči jadrovej energii.

Posledný začiatok výstavby dnes dokončeného reaktora v USA bol v roku 1978 – len rok pred jadrovou haváriou v Three Mile Island, ktorá ešte viac upevnila odmietavý postoj verejnosti k jadrovej energii. Nešťastie prinieslo aj problémy spojené s obnovou infraštruktúry jadrových reaktorov, ktoré sa tiahnu do súčasnosti.

Dva reaktory, ktorých výstavba započala v roku 2013 v elektrárni Vogtle v Georgii, sa však čoskoro pripoja do siete reaktorov ako najnovšie prírastky do flotily USA. Aj pri nich došlo k mnohým regulačným a iným oneskoreniam, ktoré vyvrcholili bankrotom spoločnosti, ktorá reaktor stavia. Vláda USA vstúpila do projektu s pôžičkou, tak aby takmer 17 rokov po jeho počiatočnom návrhu bol projekt teraz hotový.

Spojené štáty patria medzi 15 krajín, ktoré sa vo Svetovej správe o stave jadrového priemyslu uvádzajú ako krajiny, ktoré sa aktívne venujú jadrovej energetike. Do zoznamu patria aj nové jadrové programy v Spojených arabských emirátoch, Bielorusku a Iráne, ktoré sa začali len v minulom desaťročí, ako aj mladší program v Číne, ktorý začal vyrábať energiu v roku 1991 a dnes má priemerný vek reaktorovej flotily len deväť rokov. V Indii, ktorá realizuje program jadrovej energie od roku 1969, však došlo k oveľa novšej výstavbe ako v USA. India dosiahla súčasný priemerný vek reaktorov 24,2 roka.

Mnohé európske krajiny, ktoré boli prvými krajinami, ktoré zaviedli túto technológiu, zatiaľ postupne ukončujú svoje programy skôr, ako skončí predpokladaná životnosť reaktorov.

Po ruskej invázii na Ukrajinu a následnej energetickej kríze sa v mnohých krajinách obnovil záujem o jadrovú energiu, ale problémy pri výstavbe jadrových reaktorov pretrvávajú. Jedným z riešení by mohol byť prechod k malým reaktorom, aké by mala spoločnosť NuScale postaviť v Idaho do roku 2030 pomocou novej modulárnej technológie.

Infographic: U.S. Nuclear Reactors Among the Oldest in the World | Statista You will find more infographics at Statista

Ďalšie dôležité správy