Zástupcovia Aliancie stredoškolákov sa chcú stretnúť s dočasne povereným ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jánom Horeckým. Za nosné témy spoločnej diskusie označujú energetickú krízu a chaos okolo maturitnej skúšky. Odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva potvrdil, že prijatie zástupcov Aliancie stredoškolákov sa uskutoční 14. februára popoludní.

Stredoškoláci tvrdia, že ich znepokojuje situácia energií na školách. „Študenti majú obavy týkajúce sa kvality výučby, keďže mnohé školy zaviedli úsporné opatrenia súvisiace so šetrením financií. Teplota v triedach sa nie v ojedinelých prípadoch pohybuje pri hranici 16 stupňov. Nemusíme ani uvažovať, či sú takéto podmienky vhodné na štúdium. Prirodzene z toho pramení aj zvýšená chorobnosť, čiže nižšia dochádzka a podobne,“ uviedol prezident Aliancie stredoškolákov Viliam Dominik Ďuraš. Poznamenal, že vidia a chápu, že ministerstvo má snahu o riešenie, ale prichádza neskoro.

Študentov trápi aj situácia okolo vyhlášky o strednej škole, ktorá bola zverejnená ešte v lete 2022. Podľa nej je povinnosťou školy zverejniť sedem dní pred termínom konania ústnej časti maturitnej skúšky maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou komisiou. „Súčasne vedenie ministerstva však v decembri minulého roka vydalo usmernenie vyhlášky, ktorým zneistilo školy, študentov aj verejnosť. Študenti a učitelia škôl sú v dôsledku tejto zmeny usmernenia zmätení a znepokojení,“ konštatuje Ďuraš.

Ďalšie dôležité správy

Ján Horecký.
Neprehliadnite

Horecký: V školstve na Slovensku chýba stredný makromanažment