Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Ministerstvo obrany SR to navrhuje v novele zákona o brannej povinnosti, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Po uzatvorení dohody o zaradení prejdú záujemcovia základným výcvikom a následne odborným výcvikom a kurzami.

„Dohoda o zaradení sa uzatvára na tri až päť rokov, môže sa uzatvoriť opakovane, najviac do skončenia brannej povinnosti, čo vytvára predpoklad na dlhodobú vojenskú kariéru pre tých, ktorí sa nechcú stať profesionálnymi vojakmi a obranu Slovenskej republiky považujú za vec cti," uviedol rezort.

Navrhuje sa tiež zaraďovať do aktívnych záloh profesionálnych vojakov prepustených zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Výnimkou majú byť vojaci, ktorých prepustili vo vojenskej hodnosti plukovník a vyššej. Do aktívnych záloh sa nebudú zaraďovať ani tí, ktorých prepustili zo zdravotných dôvodov, pre porušenie služobnej disciplíny alebo z dôvodu nedosahovania požadovaných výsledkov.

Vojaci zaradení po prepustení zo služobného pomeru majú v aktívnych zálohách končiť uplynutím doby zaradenia do aktívnych záloh, alebo ak prestanú spĺňať niektorú z podmienok zaradenia. Mali by mať tiež možnosť podať žiadosť o vyradenie, ak nastali v ich živote zmeny, ktoré by im bránili vykonávať pravidelné cvičenia a plniť úlohy ozbrojených síl.

Neospravedlnená neúčasť vojaka zaradeného do aktívnych záloh na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl sa má po novom posudzovať ako priestupok na úseku brannej povinnosti.

V súvislosti s povolením nosenia vojenskej rovnošaty sa má upraviť okruh osôb, ktoré môžu o nosenie vojenskej rovnošaty požiadať a súčasne sa upravujú aj podmienky, ktoré umožnia povolenie na nosenie vojenskej rovnošaty zrušiť.

Novela upravuje aj ďalšie predpisy súvisiace s predloženými zmenami.

Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. marca 2023.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď počas tlačovej konferencie po podpise Dohody o ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republike počas 11. ročníka Medzinárodných leteckých dní SIAF v priestoroch Leteckej základne Malacky-Kuchyňa v sobotu 27. augusta 2022. Ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky prevezmú po uzemnení stíhacích lietadiel MiG-29 Česká republika a Poľsko. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Poľsku, ani Česku neplatíme za stráženie neba ani cent, zdôraznil Jaroslav Naď