SDKÚ: Výkonný výbor schválil personálne nominácie

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - Personálne nominácie na členov vlády a štátnych tajomníkov ministerstiev dnes schválil Výkonný výbor Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ). Už v pondelok Prezídium SDKÚ súhlasilo so vstupom strany do vládnej koalície s SMK, KDH a ANO. Prezídium tiež odporučilo výkonnému výboru schváliť personálne nominácie na jednotlivé ministerské posty a miesta štátnych tajomníkov.

SDKÚ bude vo vláde zastupovať okrem premiéra Mikuláša Dzurindu minister zahraničných vecí Eduard Kukan, minister financií Ivan Mikloš, minister obrany Ivan Šimko, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník.

Neprehliadnite:
Koaličná dohoda medzi SDKÚ, SMK, KDH a ANO
Programové tézy vládnej koalície

Prezídium zároveň rozhodlo, že štátnym tajomníkom na ministerstve financií sa stane Vladimír Tvarožka, na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Miroslav Beblavý, na ministerstve vnútra Martin Pado. Rastislav Káčer zostáva štátnym tajomníkom na ministerstve obrany, Ján Golian sa stane štátnym tajomníkom na ministerstve pôdohospodárstva, Ivan Korčok na ministerstve zahraničných vecí a Ján Hurný na ministerstve regionálneho rozvoja. Budúci týždeň rozhodne SDKÚ ešte o poste štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva.

Schuster verí, že koalícia vydrží celé štyri roky

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - Prezident republiky Rudolf Schuster verí, že nová vládna koalícia vydrží celé štvorročné funkčné obdobie. Závisieť to však bude najmä od disciplíny koaličných poslancov. "O SMK a KDH sa nebojím, tí majú tvrdú stranícku disciplínu", vyhlásil po stretnutí s lídrami štvorice koaličných strán Schuster. Pochybnosti má o SDKÚ, ale verí, že Mikuláš Dzurinda si svojich poslancov ustráži, a že rovnako bude postupovať aj líder ANO Pavol Rusko. V tejto súvislosti predseda SMK medzi koaličnými partnermi zažartoval, že "Rusko si ich ustráži ruskými metódami."

Predčasný rozpad vládnej koalície by podľa hlavy štátu nebol dobrým signálom pre zahraničie, najmä keď Slovensko čakajú historické kroky ako vstup do NATO a Európskej únie (EÚ). Ak by vydržala aj napriek len tesnej väčšine v parlamente, bol by to dôkaz, že na Slovensku sa už postupne stabilizuje politická scéna.

Napriek presvedčeniu prezidenta, premiéra, ako aj budúceho predsedu parlamentu Pavla Hrušovského, že vzťah medzi ústavnými činiteľmi by mal byť čo najkorektnejší, Schuster pripustil, že nie vždy bude mať rovnaký názor ako jeho partneri. "Stála zhoda nemôže byť, som totiž volený občanmi a pred nimi sa budem spovedať", vyhlásil prezident. Podľa neho ak by mal stále rovnaký názor ako Dzurinda a Hrušovský, tak by Slovensko prezidenta vôbec nemuselo mať. "Nemáme však právo mať rozdielne názory na úkor občanov", dodal prezident. Hrušovský je za nový politický dialóg medzi ústavnými činiteľmi, ktorý by sa podľa neho mal preniesť aj medzi poslancov do pléna.

Lídri SDKÚ, SMK, KDH a ANO informovali prezidenta o podpísaní Koaličnej dohody . Schuster ocenil rýchlosť rokovaní a dosiahnutia dohody medzi štvorkoalíciou. Hoci sa štyri subjekty dohodli na základných programových tézach, budúcim kandidátom na post prezidenta sa zatiaľ nezaoberali. Hovorili len o "časovo aktuálnych témach", ako je sformovanie vlády a príprava na komunálne voľby.

Štyria predsedovia zároveň odmietli komentovať, či sú ochotní podporiť kandidatúru Schustera aj o dva roky, keď sa mu skončí funkčné obdobie. Podľa hlavy štátu sú takéto diskusie predčasné, i keď očakáva, že po vzniku vlády sa začne hovoriť aj o prezidentských voľbách. Najskôr však treba počkať na komunálne voľby, ako aj na vstup Slovenska do NATO a EÚ, myslí si Schuster.

Prioritou je funkčná vláda a potrebná podpora pre ňu

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - Koaličná zmluva, ktorú dnes slávnostne podpísali lídri Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ), Strany maďarskej koalície (SMK), Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Aliancie nového občana (ANO), upravuje vzťahy medzi partnermi a zásady činnosti koalície počas nadchádzajúceho obdobia. Zakotvuje rozdelenie funkcií vo vláde a v Národnej rade SR.

Prioritnou úlohou koalície je vytvoriť podmienky pre vznik funkčnej vlády a zabezpečiť počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, osobitne pri prijímaní zákonov v parlamente. Väčšinovú parlamentnú podporu vláde zabezpečujú koaliční partneri prostredníctvom svojich parlamentných klubov. Koaličnú spoluprácu, zjednocovanie názorov a postupov zabezpečujú predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov.

Návrhy zákonov, návrhy na zmenu a doplnenie vládou predložených legislatívnych predlôh predkladajú poslanci koaličných partnerov po informovaní predsedov všetkých poslaneckých klubov koaličných partnerov. Všetky zásadné rozhodnutia a uznesenia vo vláde SR, v NR SR a v koaličnej rade budú prijímané po vzájomnej dohode všetkých koaličných partnerov. V koalícii bude platiť právo veta, to znamená, že pokiaľ nedôjde k dohode, ani jeden z partnerov nepredloží spornú vec na rokovanie príslušného orgánu, kým nezaujme k veci stanovisko koaličná rada. V prípade rekonštrukcie vlády SR bude vždy rešpektovaný dohodnutý pomer.

Pri schvaľovaní programu schôdzí NR SR a pri prijímaní vládou a poslancami predložených legislatívnych predlôh sa subjekty koalície zaväzujú, že urobia všetko, aby návrhy vlády, vrátane vládnych stanovísk k poslaneckým návrhom zákonov získali podporu koaličných poslancov NR SR. Členovia koaličnej vlády a poslanci koaličných klubov sa pred schôdzou NR SR stretnú na spoločnom zasadnutí. Interpelácie a otázky na členov vlády uplatnia poslanci koaličných partnerov s vedomím predsedu svojho poslaneckého klubu.

Spoločným orgánom koaličných partnerov bude Koaličná rada. Jej poslaním bude predovšetkým prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce. Zložená bude z troch zástupcov každej zmluvnej strany - predsedu strany (alebo jeho zástupcu), predsedu poslaneckého klubu (alebo jeho zástupcu) a člena vlády. Koaličná zmluva neumožňuje bez súhlasu zostávajúcich partnerov pristúpenie ďalšieho subjektu, alebo postúpenie práv a záväzkov zo zmluvy na ďalší subjekt. Zmluva zaniká dňom začatia volebnej kampane do NR SR a ak dôjde k zániku alebo k takým zmenám subjektov, ktoré znamenajú zásadnú zmenu pomeru síl v NR SR.

Programové tézy budú základom programu novej vlády

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - Lídri stredopravých strán SDKÚ, SMK, KDH a ANO sa dohodli na programových tézach, ktoré sa stanú politickým základom programu vlády. Nová vládna koalícia chce znížiť počet zamestnancov v štátnej správe, či presadzovať zúženie imunity ústavných činiteľov. V zahraničnopolitickej oblasti bude jej cieľom zavŕšiť rokovania s EÚ do konca roka 2002 a vytvoriť podmienky pre uskutočnenie úspešného referenda o vstupe do EÚ.

Koalícia sa zaviazala vypracovať zákon upravujúci lobing, znížiť administratívne prekážky v podnikaní a zavŕšiť privatizáciu spracovateľského priemyslu. Vláda chce reformovať bezpečnostný systém štátu, zvýšiť tresty za prevádzačstvo a sprísniť výber policajtov. Koalícia bude pokračovať v budovaní malej, kvalitne vycvičenej a kompatibilnej armády podľa schváleného Modelu armády 2010. V rezorte spravodlivosti by sa mal presadiť zákon o korunnom svedkovi, ktorý slúži na likvidáciu zločineckej skupiny. V najbližších štyroch rokoch by sa mal znížiť počet súdov.

Do rezortu pôdohospodárstva si dáva nová vládna koalícia za cieľ zaviesť trhové podmienky a slobodnú konkurenciu. V oblasti lesného hospodárstva sa odbúrajú dotácie zo štátneho rozpočtu. Pre novú vládu bude prioritou efektívna podpora zaostalých regiónov Slovenska. Koalícia chce prehodnotiť fungovanie štátnej podpory bývania prostredníctvom stavebného sporenia. Do konca roka 2003 by sa mal zreformovať dôchodkový systém tak, aby bol postavený na troch pilieroch. Vláda má urýchlene pripraviť zrušenie fondu náhradného výživného.

Študentov čaká čiastočné spoplatnenie vysokého školstva. Koalícia chce reformu zdravotníctva postaviť na zadefinovaní obmedzeného rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej povinným postením, na tvrdom rozpočtovom obmedzení a komerčnom pripoistení. Vláda si tiež dáva za cieľ vyriešiť problematiku neefektívneho riadenia, fungovania a zadlžovania verejnoprávnych inštitúcií STV a SRo.

Ambíciou je doviesť Slovensko do zjednotenej Európy

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - Koaličnú zmluvu dnes slávnostne podpísali v Bratislave predseda Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláš Dzurinda, predseda Strany maďarskej koalície (SMK) Béla Bugár, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Hrušovský a predseda Aliancie nového občana (ANO) Pavol Rusko.

Ambíciou novej koalície je podľa predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu doviesť Slovensko medzi krajiny zjednotenej Európy. Ako uviedol pred novinármi po podpise koaličnej zmluvy medzi SDKÚ, SMK, KDH a ANO, programové tézy koalície sa stanú základom budúceho vládneho programu. Tézy sú podľa Dzurindu najúčinnejším prostriedkom na riešenie problémov krajiny z pohľadu koalície. Zároveň zdôraznil, že nová vláda bude vládou všetkých občanov bez ohľadu na to, koho volili v parlamentných voľbách. M. Dzurindu mrzí, že v novej vláde nebudú mať zastúpenie ženy, ale podľa jeho slov sa veci jednoducho tak "vyvŕbili". Predseda KDH Pavol Hrušovský dodal, že tie najlepšie ženy dali koaličné strany do parlamentu. Podľa Hrušovského je nová vládna koalícia zárukou kontinuity a dúfa, že spolupráca im vydrží celé štyri roky.

SMK je spokojná s tým, ako sa nové strany razantne a rýchlo dohodli. Béla Bugár zdôraznil, že jeho strana bude nápomocná pri presadzovaní reforiem a programového vyhlásenia vlády. Ak sa to podarí, dokážeme, že vládna koalícia slúži občanom. Predseda ANO Pavol Rusko dodal, že Slovensko má vládnu koalíciu, ktorá má veľkú šancu priviesť Slovensko k plnohodnotnému členstvu v euroatlantických štruktúrach.

Koaliční partneri nehovorili zatiaľ o obsadení ďalších dôležitých postov v štátnych inštitúciách. Podľa Dzurindu je teraz dôležité, aby nová vládna koalícia zvládla ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR, mechanizmus odovzdávania vládnutia a príprava štátneho rozpočtu. Nová vláda bude ďalej pokračovať v reforme verejnej správy a v krátkom čase rozhodne o fungovaní štátnej správy v budúcnosti. Podľa Dzurindu by už od 1. januára budúceho roku mohlo prísť k razantným úsporným opatreniam na krajských úradoch.

Koaličná zmluva bez výraznejších zmien

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - V koaličnej zmluve už dnes nedošlo na rokovaní lídrov SDKÚ, SMK, KDH a ANO k výraznejším zmenám. Ako povedal pred novinármi predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda išlo o tri minimálne zmeny vrátane aktualizácie dátumu. Koaličnú zmluvu podpíšu predstavitelia strán o 15:00 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Podľa Dzurindu do takéhoto zväzku ako je koalícia sa vstupuje s plnou vážnosťou. Je tu veľmi silná politická vôľa naplniť to, o čom nás voliči hlasom vo voľbách požiadali, uviedol šéf SDKÚ.

Podľa Dzurindu sa pri koaličných rokovaniach nevyskytli dramatické okamihy. Bolo to omnoho hladšie, ústretovejšie a pružnejšie ako pred štyrmi rokmi, povedal. Predseda ANO Pavol Rusko si myslí, že pri rokovaniach sa ukázala silná programová zhoda partnerov. V personálnych otázkach vládla podľa neho veľká ústretovosť. Predseda KDH Pavol Hrušovský uviedol, že vznikla dobrá dohoda, pri ktorej bolo cítiť zodpovednosť partnerov. Ani predseda SMK Béla Bugár nevidel pred štyrmi rokmi takú politickú vôľu akú prejavili partneri dnes. Zároveň dodal, že v roku 1998 sa počas koaličných vyjednávaní, ktoré trvali päť týždňov, naučil fajčiť. "Teraz som sa nestihol naučiť nič zlé," povedal.

Podpísali koaličnú zmluvu  

BRATISLAVA 8. októbra (SITA) - Koaličnú zmluvu dnes slávnostne podpísal v Bratislave predseda Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláš Dzurinda, predseda Strany maďarskej koalície (SMK) Béla Bugár, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Hrušovský a predseda Aliancie nového občana (ANO) Pavol Rusko.

Lídri SDKÚ, SMK, KDH a ANO dnes podpíšu koaličnú zmluvu  

Bratislava 8. októbra (TASR) - Lídri Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ), Strany maďarskej koalície (SMK), Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Aliancie nového občana (ANO) podpíšu dnes popoludní koaličnú zmluvu. Počas dvoch týždňov od parlamentných volieb sa stredopravé strany dohodli na východiskách vládneho programu i zostavení vlády.

Nová vláda pod vedením Mikuláša Dzurindu bude mať 16 členov - šiestich z SDKÚ, štyroch z SMK a po troch z KDH a ANO. Podpredsedom vlády zodpovedným za európsku integráciu, ľudské a menšinové práva, vzťah štátu a cirkví i boj proti drogám bude Pál Csáky. Ministrom zahraničných vecí by sa mal stať Eduard Kukan, ministrom financií Ivan Mikloš, ministrom vnútra Vladimír Palko, ministrom obrany Ivan Šimko, ministrom hospodárstva Róbert Nemcsics, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník, ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič, ministrom spravodlivosti Daniel Lipšic, ministrom pôdohospodárstva Zsolt Simon, ministrom zdravotníctva Rudolf Zajac, ministrom školstva Martin Fronc, ministrom regionálneho rozvoja László Gyurovszky, ministrom životného prostredia László Miklós a ministrom kultúry Rudolf Chmel.

Všetky strany vyjadrili spokojnosť so základom budúceho vládneho programu. Oficiálne vyslovila nespokojnosť len SMK, a to so skutočnosťou, že nová koalícia nenašla politickú vôľu na riešenie otázky odškodnenia obetí posudzovaných na základe kolektívnej viny v rokoch 1945 až 1948. Napriek tomu však v sobotu Republiková rada SMK jednomyseľne odsúhlasila vstup strany do vlády a s celkovým výsledkom rokovaní bola spokojná.

Lídri stredopravých strán sa po voľbách oficiálne stretli šesťkrát - prvý raz ešte 22. septembra, keď boli známe len predbežné oficiálne výsledky volieb. Okrem špičiek politických strán sa počas dvoch týždňov stretali aj dve expertné skupiny, pracujúce na príprave koaličnej zmluvy i programových téz . Približne 30 téz nechali na politické posúdenie hlavným vyjednávacím tímom. Po poslednom stretnutí v piatok v Častej - Papierničke Dzurinda oznámil, že Slovensko má de facto novú vládnu koalíciu. V sobotu a v pondelok sa dohodnutými výsledkami zaoberali relevantné stranícke orgány všetkých štyroch subjektov a vyslovili s nimi súhlas. Jediným straníckym orgánom, ktorý by ešte mal schváliť nominácie do vlády, je Výkonný výbor SDKÚ - jeho členovia zasadnú dnes.

SDKÚ: Prezídium jednomyseľne schválilo koaličnú zmluvu

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Koaličnú zmluvu s SMK, ANO a KDH dnes jednomyseľne schválilo Prezídium SDKÚ. Ako povedal na brífingu predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda, prezídium vyslovilo spokojnosť s presadením programových téz SDKÚ do koaličnej zmluvy, podľa neho sa do zmluvy podarilo presadiť význačnú časť priorít SDKÚ.

Dzurinda uviedol, že SDKÚ je pre nomináciu predsedu Demokratickej strany Ľudovíta Kaníka na post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože sa dlhý čas zaoberal reformou tohto rezortu a reformou dôchodkového systému. Za jeho nomináciu hovorí aj ústretové gesto DS pred parlamentnými voľbami, keď sa rozhodla stiahnuť svoju kandidatúru a podporiť SDKÚ. Kaník sa v osobnom rozhovore s Dzurindom zaviazal, že ako minister bude vo vláde, v parlamente a na verejnosti vystupovať len ako nominant SDKÚ.

Prezídium odporučilo výkonnému výboru, aby schválil konkrétne nominácie na jednotlivé posty ministrov a štátnych tajomníkov. Prezídium zároveň rozhodlo, že štátnym tajomníkom na ministerstve financií sa stane Vladimír Tvarožka, na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Miroslav Beblavý, na ministerstve vnútra Martin Pado. Rastislav Káčer zostáva štátnym tajomníkom na ministerstve obrany, Ján Golian sa stane štátnym tajomníkom na ministerstve pôdohospodárstva, Ivan Korčok na ministerstve zahraničných vecí a Ján Hurný na ministerstve regionálneho rozvoja. Budúci týždeň rozhodne SDKÚ ešte o poste štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva. Prezídium tiež rozhodlo, že za predsedu hospodárskeho výboru NR SR navrhne Jána Rusnáka, výboru pre verejnú správu Milana Horta a pre školstvo, kultúru a médiá Ferdinanda Devínskeho.

Budúca koalícia nominovala svojich poslancov do funkcií v Národnej rade SR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Budúca koalícia SDKÚ, SMK, KDH a ANO nominovala svojich poslancov do funkcií v Národnej rade SR.

Zákonodarný zbor by mal v treťom volebnom období viesť predseda KDH Pavol Hrušovský. Do funkcií podpredsedov nominovala SDKÚ Zuzanu Martinákovú, SMK Bélu Bugára a ANO Pavla Ruska. Štvrtý podpredsednícky post je určený zástupcovi opozície - HZDS na ňu nominuje Evu Antošovú alebo Viliama Vetešku.

Koalícia, disponujúca 78 poslancami, obsadí deväť kresiel predsedov parlamentných výborov zo 17. SDKÚ nominovala Jána Rusnáka za predsedu hospodárskeho výboru, Milana Horta za predsedu výboru pre verejnú správu a Ferdinanda Devínskeho za predsedu výboru pre školstvo, kultúru a médiá. SMK by mal zastupovať Pál Farkas ako predseda výboru pre financie, rozpočet a menu a László Nagy ako šéf výboru pre ľudské práva a národnosti. Z rozhodnutia KDH by mal zahraničnému výboru predsedať Ján Figeľ a výboru pre zdravotníctvo Anna Záborská. ANO nominovalo Jána Drgonca do funkcie predsedu ústavnoprávneho výboru a Ľubomíra Lintnera za šéfa mandátového a imunitného výboru.

Opozícia by sa na obsadení postov predsedov ôsmich zostávajúcich výborov mala dohodnúť v utorok. Ak by rešpektovala pomerný systém delenia funkcií, HZDS by malo získať štyri, Smer tri a komunisti jedno miesto predsedu parlamentného výboru. Podľa dostupných informácií by mal zástupca opozície predsedať integračnému výboru, osobitnému kontrolnému výboru na kontrolu SIS, osobitnému výboru na kontrolu vojenského spravodajstva, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre sociálne veci a bývanie, branno-bezpečnostnému a ďalším dvom parlamentným výborom.

Väčšina parlamentných subjektov už má jasno aj v tom, kto bude predsedať ich poslaneckému klubu. Poslancov SDKÚ povedie Milan Hort, poslancov SMK Gyula Bárdos, poslancov ANO Ľubomír Lintner a poslancov KSS Ivan Hopta. Republikové grémium HZDS navrhlo za šéfa klubu Tibora Cabaja. Smer a KDH zatiaľ o predsedoch svojich poslaneckých klubov nerozhodli.

SDKÚ, SMK, KDH a ANO zverejnili personálne zloženie novej vlády

Bratislava 7. októbra (TASR) - Definitívne personálne zloženie novej slovenskej vlády sa verejnosť dozvedela po dnešných rokovaniach vrcholných orgánov politických strán SDKÚ, KDH a ANO. SMK mená ňou nominovaných ministrov a štátnych tajomníkov zverejnila už po sobotňajšom zasadaní svojej Republikovej rady.

V kabinete pod vedením staronového premiéra Mikuláša Dzurindu obsadí SDKÚ šesť kresiel, SMK štyri a KDH a ANO po tri. Jediný post podpredsedu vlády, ktorý bude zodpovedať za oblasť ľudských a menšinových práv, európsku integráciu, boj proti drogám a vzťah štátu a cirkví, obsadí podpredseda SMK Pál Csáky.

V práci ministra zahraničných vecí bude pokračovať podpredseda SDKÚ Eduard Kukan. Ministrom financií sa stane člen Výkonného výboru SDKÚ Ivan Mikloš, ministrom hospodárstva podpredseda ANO Róbert Nemcsics, ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií poslanec za SDKÚ Pavol Prokopovič.

Kreslo ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré politicky patrí SDKÚ, obsadí šéf Demokratickej strany Ľudovít Kaník.

Novým ministrom vnútra sa stane podpredseda KDH Vladimír Palko, ministrom obrany generálny sekretár SDKÚ Ivan Šimko a ministrom spravodlivosti podpredseda KDH Daniel Lipšic, ktorý bude najmladším členom kabinetu.

Do kresla ministra školstva zasadne Martin Fronc z KDH, rezortu zdravotníctva bude šéfovať nestraník Rudolf Zajac, politicky krytý ANO, a rezortu kultúry Rudolf Chmel z ANO.

Post ministra pôdohospodárstva obsadí Zsolt Simon z SMK, ministrom regionálneho rozvoja bude podpredseda SMK László Gyurovszky a ministrom životného prostredia zostane doterajší šéf rezortu László Miklós z SMK.

Posty štátnych tajomníkov si SDKÚ, SMK, KDH a ANO rozdelili v pomere 8:6:4:4. Štátnymi tajomníkmi rezortu diplomacie budú József Berényi z SMK a Ivan Korčok z SDKÚ, Ministerstva financií SR Vladimil Podstránsky z SMK a Vladimír Tvaroška z SDKÚ. Na Ministerstve hospodárstva SR bude štátnou tajomníčkou nestraníčka Eva Šimková, nominovaná ANO, a László Pomóthy z SMK.

Druhými mužmi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa stanú Ján Kotuľa z KDH a Branislav Opaterný z ANO, na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR to budú Michal Horváth z ANO a Miroslav Beblavý z SDKÚ.

Na Ministerstve vnútra SR nastúpi do funkcie štátneho tajomníka Martin Pado z SDKÚ, na Ministerstve obrany SR doterajší štátny tajomník Rastislav Káčer, ktorého tiež navrhla SDKÚ. Štátnymi tajomníkmi na Ministerstve školstva SR budú František Tóth z ANO a László Szigeti z SMK.

Druhými mužmi rezortu pôdohospodárstva budú Ján Golian z SDKÚ a Marián Radošovský z KDH, na Ministerstve regionálneho rozvoja Ján Hurný z SDKÚ a Zsolt Lukács z SMK. Štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia bude Peter Stanko z KDH.

Personálne neobsadené sú zatiaľ tri posty. O štátnom tajomníkovi Ministerstva kultúry ešte rozhodne Predsedníctvo SMK, o obsadení tejto funkcie na Ministerstve zdravotníctva SR zasa vedenie SDKÚ. O nominantovi na štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR bude rokovať vedenie KDH.

SDKÚ ide do vlády s Dzurindom, Kukanom, Miklošom, Šimkom, Kaníkom a Prokopovičom

Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) vstupuje do vládnej koalície s SMK, KDH a ANO. Jednomyseľne o tom dnes rozhodlo Prezídium SDKÚ na zasadnutí v Bratislave.

Mená ministrov a štátnych tajomníkov musí v utorok schváliť Výkonný výbor SDKÚ. Prezídium mu odporučilo, aby vo vláde pod vedením Mikuláša Dzurindu obsadil post ministra zahraničných vecí Eduard Kukan, post ministra financií Ivan Mikloš, post ministra obrany Ivan Šimko a post ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny by mal šéfovať predseda Demokratickej strany Ľudovít Kaník.

SDKÚ získala osem miest štátnych tajomníkov. Na ministerstvo financií by v tejto funkcii mal prísť Vladimír Tvaroška, na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Miroslav Beblavý, na ministerstvo vnútra Martin Pado a na ministerstvo pôdohospodárstva Ján Golian. Druhým mužom ministerstva obrany by mal ostať súčasný štátny tajomník Rastislav Káčer. Štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí by sa mal stať Ivan Korčok a štátnym tajomníkom ministerstva regionálneho rozvoja Ján Hurný. Na miesto štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva zatiaľ nie je vybraný kandidát, malo by sa o ňom rozhodnúť o týždeň.

Prezídium sa zaoberalo aj rozdelením funkcií v Národnej rade SR - predsedom výboru pre hospodárstvo by sa mal stať Ján Rusnák, predsedom výboru pre verejnú správu Milan Hort a predsedom výboru pre školstvo, kultúru a médiá Ferdinand Devínsky. Na post podpredsedníčky parlamentu nominovala SDKÚ pred časom Zuzanu Martinákovú, poslanecký klub SDKÚ povedie Milan Hort.

Súlad programových východísk budúceho kabinetu s volebným programom SDKÚ zhodnotil predseda strany Mikuláš Dzurinda pred novinármi slovami: "Sme spokojní." Podľa neho sa veľkú časť priorít SDKÚ podarilo presadiť do vládneho programu.

Nomináciu predsedu DS Kaníka do vlády podmienili podľa Dzurindu tri faktory - Kaník so svojimi kolegami sa už dlhšie zaoberá reformou dôchodkového systému, ústretové gesto DS, ktorá sa vzdala účasti vo voľbách a odporučila svojim voličom podporiť SDKÚ a napokon dohoda Dzurindu a Kaníka, že potenciálny minister bude vo vláde, parlamente a na verejnosti vystupovať "len a len" ako nominant SDKÚ.

KDH: Do vlády Palko, Lipšic, Fronc, za šéfa parlamentu Hrušovský

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nominuje na funkcie ministrov Vladimíra Palka na post ministra vnútra, na post podpredsedu vlády pre legislatívu a ministra spravodlivosti Daniela Lipšica a na post ministra školstva Martina Fronca. Rozhodlo o tom dnes na svojom rokovaní predsedníctvo kresťanských demokratov. Predsedníctvo na post predsedu Národnej rady SR navrhuje Pavla Hrušovského, na funkciu predsedu zahraničného výboru Jána Figeľa a predsedu výboru pre zdravotníctvo Annu Záborskú. Novinárov o tom informoval predseda KDH Pavol Hrušovský.

Za štátneho tajomníka na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií kresťanskí demokrati navrhujú Jána Kotuľa, Peter Stank je nominantom na funkciu štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia a Marián Radošovský na ministerstve pôdohospodárstva. O tom, kto obsadí funkciu štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti, ktorý by mal riadiť oblasť legislatívy, sa zatiaľ nerozhodlo.

Hrušovský v súvislosti s nomináciami zdôraznil, že ich "dôsledne zvažovali a vyberali vedomí si svojej zodpovednosti vo vláde a v parlamente". Predsedníctvo rozhodlo aj o náhradníkoch do parlamentu na uvoľnené miesta za ministrov. Podľa Hrušovského hlavným kritériom boli preferenčné hlasy, ktoré rozhodli o tom, že prvou náhradníčkou sa stala Mária Sabolová, druhým Jozef Miklušičák a treťou Mária Majdová. Otázka predsedu poslaneckého klubu KDH nie je zatiaľ vyriešená. Rozhodne sa o tom na utorkovom stretnutí nových poslancov, ktorí by mali rozhodnúť o svojom šéfovi.

Predsedníctvo KDH jednomyseľne schválilo programové tézy, koaličnú zmluvu ako aj personálne návrhy. Hrušovský zdôraznil, že za dôležité pokladajú, že sa podarilo zostaviť na Slovensku stredo-pravú vládu, čo bol jeden z prvých programových cieľov KDH. Programové tézy vznikali na základe konsenzu všetkých politických strán a KDH v nich tiež uplatnilo návrhy zo svojho programu. Hrušovský vyjadril spokojnosť nad tým, že do vládnych programových téz bola zapracovaná väčšia časť programových cieľov KDH. Bližšie o programových otázkach nechcel hovoriť.

ANO: Republiková rada súhlasila so vstupom aliancie do koalície

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Aliancia nového občana (ANO) sa stane súčasťou vládnej koalície. Rozhodla o tom dnes Republiková rada ANO, ktorá tento krok odsúhlasila jednomyseľne. Rada zároveň odsúhlasila programové tézy, na ktorých sa dohodli vyjednávacie tímy budúcich koaličných partnerov. Informoval o tom po rokovaní rady predseda aliancie Pavol Rusko. Ako dodal, tieto tézy svojím obsahom takmer úplne zodpovedajú programovým prioritám ANO.

Aliancia dnes schválila aj nominácie do vládnych a parlamentných funkcií. Ministerstvo hospodárstva bude viesť Robert Nemcsics, kultúry Rudolf Chmel a zdravotníctva Rudolf Zajac. Štátnou tajomníčkou na ministerstve hospodárstva sa stane Eva Šimková, na ministerstve dopravy Branislav Opaterný, ministerstve školstva František Tóth a ministerstve sociálnych vecí Michal Horváth, za podpredsedu Národnej rady SR navrhuje Pavla Ruska. Kandidátom na predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR je Ján Drgonec a Mandátového a imunitného výboru NR SR Ľubomír Lintner. Ten by mal byť zároveň aj predsedom poslaneckého klubu ANO.

Republiková rada dnes schválila projekt "Nesmieš ani raz", ktorý sa dotýka funkcionárov aliancie a exekutívy. Podľa tohto vnútrostraníckeho záväzku v prípade, že bude dokázaná jazda pod vplyvom alkoholu týmto osobám, budú musieť zo svojich funkcií v strane či exekutíve odísť. Poslanci budú verejne vyzvaní, aby svoj mandát vrátili.

Ponický: Zlúčenie ministerstiev školstva a kultúry by bolo predčasné

BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Za predčasné by považoval zjednotenie ministerstva kultúry a ministerstva školstva v súčasnom období minister školstva Peter Ponický. Ako zdôraznil pre agentúru SITA súčasný šéf rezortu školstva, jeho ministerstvo je také rozvetvené a má na starosti takú širokú oblasť školstva, vedy i športu, že by si nevedel predstaviť teraz takýto prípadný krok. Podľa neho navyše v súčasnosti oba rezorty sú tak výrazne finančne podvyživené, že by sa to s ich zjednotením len zhoršilo. Osobne však nie je proti prípadnému zjednoteniu spomínaných rezortov, keďže "nie je dôležitá stolička ministra." Ako dodal, ak by došlo k takejto fúzii v budúcnosti, tak ide o to, aby to bolo spravené dobre a účinne.

Podľa Ponického nastupujúci minister školstva by sa mal najmä sústrediť na riešenie problémov základných a stredných škôl, ktoré existovali aj v tomto volebnom období. Domnieva sa, že najväčšie problémy zrejme zostanú naďalej v oblasti financovania škôl. Ako podotkol, prípadne len čiastkové spoplatnenie vysokoškolského štúdia by nevyriešilo problémy samotných vysokých škôl na Slovensku.

"Ak sa vrátime iba k takému modelu, ktorý tu už bol, tak to by bola najhoršia cesta," podotkol Ponický na margo prípadného spoplatnenia len externého štúdia. V prípade zavedenia poplatkov za vysokoškolské štúdium je podľa neho najdôležitejšie zabezpečiť také podporné systémy vrátane štipendií, ako aj podpory rôznych nadácií, ktoré zabezpečia štúdium pre každého záujemcu. Zároveň však upozornil, že vo viacerých európskych krajinách je vysokoškolské štúdium bezplatné. Ako dodal, nový šéf rezortu školstva by sa mal venovať aj rozvoju vedy a výskumu u nás.

Figeľ: Dôležité integračné úlohy prechádzajú na parlament

BANSKÁ BYSTRICA 7. októbra (SITA) - Hlavná ťarcha diplomatických úloh čoskoro prejde z oblasti dojednávania prístupových kapitol do sféry pôsobenia na parlamenty členských krajín EÚ, aby ratifikovali prístupovú zmluvu. Tak vyjadril Ján Figeľ svoj záujem spojiť post hlavného vyjednávača už nie s postom štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí, ale s funkciou predsedu Zahraničného výboru NR SR.

Pripomenul, že ostávajúce tri prístupové kapitoly by sa mali uzatvoriť do konca roka, aby sa 16. apríla 2003 mohla za gréckeho predsedníctva podpísať v Bruseli alebo v Aténach prístupová zmluva. Ratifikačné referendum Slovenskej republiky by sa potom mohlo uskutočniť v máji alebo v júni medzi prvými v kandidátskych krajinách. Politici totiž uznávajú možný pozitívny vplyv referenda v SR na občanov iných kandidátskych krajín a bolo by tiež vhodné, aby sa ratifikačný proces uskutočnil skôr v kandidátskej krajine a až následne by sa presvedčovali inštitúcie a občania v členských štátoch.

Podľa J. Figeľa predbežne uzatvorené kapitoly už neprejdú zmenami. Predpokladá len úpravy na základe technických pripomienok, ktoré zohľadnia postup legislatívy od ich uzatvorenie. Ako podotkol, termín "predbežne uzatvorené" odzrkadľuje, že ide o časti širšej dohody. Zdôraznil záujem SR, aby sa vypracovala jediná multilaterálna zmluva pre všetkých uchádzačov, ktorá by v prílohách zohľadnila špecifiká jednotlivých kandidátskych krajín a nie desať dvojstranných zmlúv.

Chmel a Nemcsics potvrdení v ministerských kreslách

BRATISLAVA 6. októbra (SITA) - Rudolf Chmel bude v novej vláde ministrom kultúry a Róbert Nemcsics ministrom hospodárstva. Kuloárne informácie dnes oficiálne potvrdil podpredseda Aliancie nového občana (ANO) Ľubomír Lintner v diskusnej relácii TV Joj Sedmička.

Riadenie rezortu kultúry nominantom ANO nepovažuje Lintner za konflikt záujmov. Zároveň potvrdil, že Chmel bude mať mandát pripraviť zrušenie ministerstva kultúry a prechod jeho kompetencií pod iný rezort. Lintner pripustil, že nový minister hospodárstva bude mať záujem otvoriť tohtoročný rozpočet vzhľadom na riziká vyššieho schodku a začať rok 2003 rozpočtovým provizóriom.

"Parlamentné výbory sú rozdelené tak, aby sme si nekomplikovali cestu pri presadzovaní hospodárskych reforiem," reagoval Lintner na to, že opozícii nepripadne vedenie žiadneho významného hospodárskeho výboru.

Názor Lintnera a podpredsedu Smer-u Borisa Zalu sa zhoduje v kauze vlakového tendra, "treba ho od základu zrušiť a vypísať nový." Zala potvrdil obavy Smeru z fundamentalistického presadzovania vlastných záujmov kresťanskými demokratmi v rezortoch vnútra a spravodlivosti. V rozpore so záujmami štátu bude podľa Zalu pokračovať privatizácia. Za "veľmi nebezpečnú situáciu " považuje Zala riadenie tzv. krajinotvorných rezortov SMK. Obáva sa smerovania finančných tokov zo štrukturálnych fondov EÚ prednostne na juh Slovenska.

Republiková rada SMK odsúhlasila vstup do vládnej koalície

BRATISLAVA 5. októbra (SITA) - Strana maďarskej koalície (SMK) vstupuje do vládnej koalície. Rozhodli o tom delegáti Republikovej rady (RR) SMK, ktorí schválili tézy vládneho programu, budúcu koaličnú dohodu ako aj nominácie zástupcov SMK na jednotlivé posty v novej vláde a parlamente. Rada poverila predsedu strany Bélu Bugára, aby v utorok podpísal koaličnú zmluvu s SDKÚ, KDH a ANO, uviedol predseda RR SMK Pál Farkas.

Do programových téz budúcej vlády sa dostala väčšina cieľov SMK. "Nie sme spokojní s tým, že vládna koalícia nebola schopná reagovať a hľadať spôsob, ako vyriešiť problém kolektívnej viny," zdôraznil Bugár. Zároveň dodal, že SMK nemieni túto otázku otvárať proti vôli vládnej koalície, aj keď ju bude potrebné v budúcnosti vyriešiť. Bugár ďalej uviedol, že SMK navrhla istý spôsob riešenia, nebol však akceptovaný.

Do programových téz sa dostala aj požiadavka SMK zriadiť maďarskú univerzitu. Budúca vláda by sa mala zaoberať aj prevodom pôdy neidentifikovaných vlastníkov. Správa pôdy by mala prejsť na obce. Bližšie k programovým tézam sa však predstavitelia SMK dnes na tlačovej besede odmietli vyjadriť, nakoľko ešte nebola podpísaná koaličná zmluva.

NEPREHLIADNITE REDAKČNÝ KOMENTÁR:

>> Ak chce nová vláda naplniť reformné ambície, bude sa musieť vyrovnať s mnohými úskaliami. Prvým je viac deklarovaná ako reálna pravicovosť SMK. Od radikálneho znižovania daňového základu budú musieť ustúpiť KDH a ANO. Koalícia tiež bude musieť zladiť svoje názory na privatizáciu. [viac...]

Republiková rada SMK schválila aj nominácie na posty v novej vláde a Národnej rade SR (NR SR). Post podpredsedu vlády pre európsku integráciu a menšiny obsadí Pál Csáky. Ministrom životného prostredia zostane aj naďalej László Miklós. Rezort výstavby a verejného rozvoja bude viesť podpredseda strany László Gyurovszky. Do funkcie ministra pôdohospodárstva strana nominuje 32- ročného podnikateľa Zsolta Simona.

Vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva financií zostane Vladimil Podstránsky. Rovnako staronovým štátnym tajomníkom v rezorte školstva bude László Szigeti. Štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva sa stane László Pomothy, štátnym tajomníkom rezortu výstavby bude Zsolt Lukács a na ministerstve zahraničných vecí bude ako štátny tajomník pôsobiť József Berényi.

Posledný post štátneho tajomníka SMK obsadí v rezorte kultúry. Vzhľadom na skutočnosť, že na tento post bolo viac kandidátov, a nie všetkých si dnes RR SMK vypočula, právo výberu konkrétnej osoby delegovala rada na vedenie strany. Kto tento post obsadí, by malo byť známe do utorka, kedy by mala byť podpísaná koaličná zmluva.

Kandidátom na post podpredsedu NR SR je šéf SMK Béla Bugár. Parlamentnému výboru pre financie, rozpočet a menu bude predsedať Pál Farkas, výboru pre ľudské práva a menšiny László Nagy. Za predsedu poslaneckého klubu SMK už bol zvolený Gyula Bárdos.

M. Dzurinda: Odškodnenie obetí kolektívnej viny by sa stalo rozbuškou

ČASTÁ-PAPIERNIČKA 4. októbra (SITA) - Otvorenie otázky odškodnenia obetí na základe kolektívnej viny by bolo podľa predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu rozbuškou pre región strednej Európy. Ako uviedol Dzurinda dnes na brífingu po rokovaní lídrov pravicových koaličných strán, otvorenie tejto témy by nepomohlo občanom SR a ani susedných krajín.

Predsedovia SDKÚ, SMK, KDH a ANO pri rokovaniach o koaličnej dohode brali ohľad v tomto prípade aj na medzinárodnopolitické aspekty tejto témy. Dzurinda tiež uviedol, že o výsledku dnešného rokovania lídrov telefonicky informoval prezidenta republiky Rudolfa Schustera, ktorý vyjadril potešenie, že dohoda medzi koaličnými stranami bola pripravená do dvoch týždňov od parlamentných volieb. Podľa šéfa SDKÚ, nová koalícia pristúpi k postupnému znižovaniu daní, odvodov a zoštíhleniu štátnej správy. Koalícia je pripravená aj na zmenu volebného systému.

Dzurinda je presvedčený, že ak si partneri udržia skromnosť a uvedomia si, že ich ľudia volili aj so sebazaprením, práca v budúcej vláde im pôjde. Najvyšším kritériom je záujem štátu, povedal Dzurinda. Koaličná zmluva je podobná tej spred štyroch rokov. Partneri ju slávnostne podpíšu v utorok. Po jej podpísaní by mal lídrov strán novej vládnej koalície prijať prezident R. Schuster. Dohoda ešte podlieha schváleniu jednotlivých straníckych orgánov. Dzurinda si však nie je vedomý žiadnej okolnosti, ktorá by mala viesť k dramatickým zmenám v zmluve.

Lídri pravicových strán podpíšu koaličnú zmluvu v utorok

ČASTÁ 4. októbra (SITA) - Koaličnú zmluvu podpíšu lídri SDKÚ, SMK, KDH a ANO v utorok v bratislavskom Primaciálnom paláci. Ako uviedol na brífingu predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda, partneri dnes dospeli ku kompletnej dohode. "Slovensko má de facto novú vládnu koalíciu," povedal.

Strany novej koalície dospeli k zhode na programových tézach a tiež v personálnych otázkach. Dzurinda oficiálne potvrdil, že predsedom Národnej rady SR sa stane šéf KDH Pavol Hrušovský. Dohoda lídrov podlieha ešte schváleniu v jednotlivých straníckych orgánoch. V nedeľu bude Dzuridna o výsledku rokovaní informovať prezidenta Rudolfa Schustera.

Spokojnosť s dohodou vyslovil predseda ANO Pavol Rusko. Podľa neho jeho strana bude mať veľký vplyv v rezortoch hospodárstva, školstva, zdravotníctva i pri presadzovaní dôchodkovej reformy. Hrušovský považuje ukončené rokovania za konštruktívne, strany pri nich preukázali zodpovednosť za vývoj Slovenska. "Vznikol rozumný kompromis v prospech Slovenska," dodal predseda SMK Béla Bugár.

Lídri dospeli k programovej zhode

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Koaličnú dohodu podľa predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu podpíšu zúčastnené strany už začiatkom budúceho týždňa. Ako povedal Dzurinda na brífingu, koaliční partneri SDKÚ, SMK, KDH a ANO dnes dospeli k programovej zhode. Zostáva ešte doriešiť kompetenčné vzťahy medzi ministerstvami a vzťahy medzi koaličnými stranami. Dzurinda zdôraznil, že nebudú otvárané Benešove dekréty a nebola ani takáto požiadavka nastolená.

Koaliční partneri dospeli k zhode na štruktúre vlády. Dzurinda potvrdil, že koalícia si rozdelí kreslá štátnych tajomníkov v pomere 8:6:4:4. Béla Bugár programovú zhodu považuje za dobrý kompromis, pričom nie je dôležité, aby bol spokojný s kompromisom on sám, ale aby program potvrdilo predsedníctvo a republiková rada SMK. Predseda KDH Pavol Hrušovský ho doplnil, že prospech z dohody koaličných strán by v prvom rade mali mať občania.

Dzurinda neoficiálne u Schustera

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - Premiér a predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda sa dnes neoficiálne stretol s prezidentom republiky Rudolfom Schusterom. Ako Dzurinda uviedol po vyše polhodinovom rozhovore pre agentúru SITA, stretnutie s hlavou štátu sa uskutočnilo na jeho žiadosť. Podľa neho sa totiž s prezidentom dohodol na priebežnom informovaní - a preto dnes prezidenta navštívil.

Schustera informoval o vývoji vzťahov vo formujúcej sa pravicovej koalícii, spomenul aj prerozdelenie rezortov medzi jednotlivými stranami, mená nových ministrov uviedol iba okrajovo. "Viac som hovoril s prezidentom o programových otázkach a o problémoch, ktoré musí koalícia vyriešiť," povedal Dzurinda. Počas rozhovoru spomenul aj dnešné rokovanie koaličných a opozičných strán u predsedu parlamentu Jozefa Migaša. V tejto súvislosti ubezpečil hlavu štátu o záujme pravicových strán zachovať čo "najnormálnejšie a najštandardnejšie vzťahy" medzi koalíciou a opozíciou. Povedal aj to, že sa pokúsia opozícii vyhovieť čo najviac.

Podľa hovorcu prezidenta Jána Füleho sa dnes uskutočnilo jedno z neoficiálnych stretnutí v Prezidentskom paláci, na ktorých sa premiér a prezident dohodli ešte v piatok, keďže Schuster poveril Dzurindu rokovaním o zostavení vlády. Ako dodal hovorca, líder SDKÚ bude hlavu štátu naďalej telefonicky informovať o priebehu koaličných rozhovorov a ďalšie neoficiálne stretnutie sa uskutoční najneskôr v nedeľu.

Opozícia sa musí dohodnúť na obsadení postov v parlamente

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) – Opozícia sa má podľa predsedu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláša Dzurindu dohodnúť na obsadení postov v parlamente. Ako povedal dnes Dzurinda pred novinármi, nová vládna koalícia nechce robiť pri konkrétnych návrhoch opozície na obsadenie parlamentných postov žiadne "kádrovačky“. Koalícia však chce posudzovať konkrétne návrhy opozície, či sa jej kandidát hodí na funkciu. Líder SDKÚ zároveň uviedol, že opozícia, okrem požiadavky na zachovanie zahraničného a integračného parlamentného výboru, žiada pre seba aj finančný alebo hospodársky výbor. Ten by chcela opzícia vymeniť za miesto predsedu vo výbore pre pôdohospodárstvo.

Podľa predsedu KDH Pavla Hrušovského opozícia si uvedomila svoje miesto, že nemôže ísť o permanentný zápas a zvolila iný prístup ku koalícii. Zároveň uviedol, že súčasná vláda podá demisiu po ustanovujúcej schôdzi NR SR. Podľa šéfa SMK Bélu Bugára koalícia pravdepodobne bude súhlasiť s návrhom predsedu HZDS Vladimíra Mečiara na zachovanie integračného výboru. Svoj druhý návrh na vytvorenie piatich miest podpredsedov parlamentu Mečiar sám po argumentácii koalície stiahol.

Presvedčený o kontinuite reforiem po nástupe Šimka do funkcie

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) - O kontinuite reforiem v rezorte obrany nemusí po nástupe nového vedenia nikto pochybovať, vyhlásil dnes pred novinármi minister obrany Jozef Stank. Súčasťou programového vyhlásenia novej vlády by mal byť totiž aj dlhodobý plán štruktúry a rozvoja ozbrojených síl. "Aj programové vyhlásenie vlády, aj osobne minister Ivan Šimko, sú garanciou reformy," zdôraznil Stank. So svojím nástupcom už v stredu hovorili o transformácii Ozbrojených síl SR a prístupovom procese Slovenska do NATO. Na budúci týždeň by sa mal Šimko zúčastniť aj na rokovaní kolégia ministra obrany.

Minister Stank informoval aj o programovom pláne rezortu obrany na roky 2003 až 2008, ktorý stanovuje priority hlavných programov, zámer a náklady na ďalšie plány vysielania jednotiek a vojakov na zahraničné misie a rozvojové programy. Zároveň je vyjadrením podpory vlády pokračovať v zásadných reformných krokoch v oblasti obrany štátu vyplývajúcich z prijatých strategických a koncepčných dokumentov. Programový plán bude rozhodujúcim dokumentom pri príprave návrhu rozpočtu Ministerstva obrany SR na budúci rok s výhľadom na ďalších päť rokov. V roku 2003 sa predpokladajú výdavky rezortu na úrovni takmer 23 miliárd korún. Stank zdôraznil, že ministerstvo obrany je prvým rezortom, ktorý má vypracovaný a vládou schválený takýto program.

KDH nemá výhrady voči Ľ. Kaníkovi ako možnému ministrovi sociálnych vecí

BRATISLAVA 2. októbra (SITA) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nemá výhrady voči predsedovi Demokratickej strany (DS) Ľudovítovi Kaníkovi, ktorý je potenciálnym kandidátom na post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny za SDKÚ.

Ako povedal dnes pre agentúru SITA František Mikloško, KDH však obáva, že DS, ak sa jej predseda stane ministrom, bude sa chcieť stať piatou koaličnou stranou a bude tiež chcieť s každým rokovať. My budeme rokovať len s Mikulášom Dzurindom, vyhlásil Mikloško. Ak M. Dzurinda ako predseda SDKÚ uvoľní jedno miesto komukoľvek, od Kaníka až po predsedu KSS Jozefa Ševca, je to podľa Mikloška jeho problém.

Mikloško si myslí, že v koaličnej dohode je potrebné presne vymedziť, komu sa Kaník ako minister bude politicky zodpovedať. Ako predseda strany zodpovedá svojim straníckym orgánom, predsedníctvu, rade, kongresu, uviedol Mikloško. Ak však SDKÚ zoberie na seba politickú zodpovednosť za osobu Kaníka, KDH s tým nebude mať najmenší problém. Zmluvy sa robia nie pre dobré časy, ale pre zlé, povedal.

Rokovala komisia pripravujúca podklady na rokovanie Koaličnej rady o programe

Bratislava 1. októbra (TASR) - Pracovná komisia pripravujúca podklady na rokovanie Koaličnej rady rokovala dnes v Bratislave o politickom základe programu budúcej vlády. Jeden z vyjednávačov László Nagy (SMK) uviedol, že komisia zaujala stanovisko ku všetkým tézam budúceho programového vyhlásenia. Komisia väčšinu z nich odporučila prijať v navrhovanej podobe. K zhode podľa Nagya nedošlo asi v 30 tézach. O nich by definitívne mala rozhodnúť Koaličná rada. K tézam, ktoré presadzuje do vládneho programu SMK, sa Nagy nateraz vyjadriť nechcel.

Generálny sekretár SDKÚ Ivan Šimko potvrdil, že na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia všetkých budúcich koaličných strán. Podľa jeho vyjadrení jednotlivé strany "vchádzajú" do rokovaní na základe svojich volebných programov a to "s čím vyjdú", bude základom programu vlády. To, akým spôsobom vstupujú do koaličných rokovaní jednotlivé subjekty, považujú za diskrétnosť a korektnosť. Informácie z kuchyne a to, ktorá strana v čom a koľko ustúpila, nemá zmysel merať na lekárnických váhach, povedal TASR Šimko. Potvrdil, že dnes sa nehovorilo o budúcej Koaličnej zmluve, ale programové tézy budú súčasťou tejto dohody.

Mená nových ministrov sú už neoficiálne známe

BRATISLAVA 30. septembra (SITA) - Zloženie novej vlády je už takmer známe napriek tomu, že Mikuláš Dzurinda dnes odmietol uviesť konkrétne mená členov budúceho kabinetu.

Z informácií jednotlivých koaličných strán, ktoré dnes poskytli agentúre SITA, Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) do vlády nominuje okrem postu premiéra, ktorým bude aj ďalšie štyri roky Mikuláš Dzurinda, ďalších piatich ministrov.

Staronovým ministrom zahraničných vecí by sa mal stať Eduard Kukan, ministrom financií Ivan Mikloš, ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič a ministrom obrany Ivan Šimko. Ako o novom ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny sa hovorí o predsedovi Demokratickej strany Ľudovítovi Kaníkovi. O jeho nominácii však ešte musia rozhodnúť stranícke orgány SDKÚ.

Strana maďarskej koalície (SMK) do novej vlády nominovala podpredsedu vlády, ktorým by mal byť Pál Csáky a s ním ďalších troch ministrov. Novým ministrom pôdohospodárstva by sa mal stať Vladimil Podstránsky, ktorý však nad svojou nomináciou váha. Ministrom výstavby a regionálneho rozvoja by mal zostať István Harna a ministrom životného prostredia László Miklós. Traja z nominantov SMK zastávali svoje posty aj vo vláde, ktorej sa končí funkčné obdobie.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) bude mať v novej vláde troch ministrov. Mali by sa nimi stať Vladimír Palko ministrom vnútra, Daniel Lipšic ministrom spravodlivosti a Martin Fronc ministrom školstva. Dvadsaťdeväťročný Lipšic by sa tak stal najmladším ministrom v histórii Slovenskej republiky.

Aliancia nového občana (ANO) bude mať vo vláde tiež troch zástupcov. Ministrom hospodárstva by sa mal stať Róbert Nemcsics, ministrom kultúry Rudolf Chmel a ministrom zdravotníctva by mal byť Rudolf Zajac.

Programová štruktúra novej vlády čoskoro hotová

BRATISLAVA 30. septembra (SITA) - Programová štruktúra novej vlády by mohla byť podľa predsedu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláša Dzurindu dopracovaná v priebehu niekoľkých dní.

Ako na brífingu po skončení dnešného rokovania lídrov strán rodiacej sa koalície povedal Dzurinda, predsedovia SDKÚ, SMK, KDH a ANO sa dohodli aj na pomernom obsadení výborov Národnej rady SR. Opozícia by nemala obsadiť len post podpredsedu, ale aj kreslá predsedov parlamentných výborov podľa výsledkov volieb.

Lídri začali rokovať aj o nominovaní štátnych tajomníkov na jednotlivé ministerstvá. Ako uviedol Dzurinda, nedohodli sa však na žiadnej šablóne, podľa ktorej by sa tieto posty obsadzovali. Predseda SDKÚ zároveň vyjadril spokojnosť nad získanými kreslami ministrov v novej vláde jeho stranou.

Dzurinda sa neobáva, že by mohli vzniknúť problémy s tým, ak post ministra kultúry obsadí ANO. Podľa predsedu ANO Pavla Ruska, na post ministra kultúry nebude dosadený taký kandidát, ktorý kedykoľvek pracoval v Markíze alebo bol s ňou spojený. Zároveň nenastane situácia, že by predseda politickej strany bol aj vlastníkom média a tá istá strana by nominovala človeka na post ministra kultúry.

Rusko tiež vyjadril spokojnosť s funkciami, ktoré jeho strana získala v budúcej vláde. Predseda KDH Pavol Hrušovský poznamenal, že obsadenie postov je výsledkom kompromisu medzi politickými stranami. Predseda SMK Béla Bugár podmienil spokojnosť s rozdelením rezortov programovou zhodou.

Lídri strán budúcej vládnej koalície sa dnes dohodli na rozdelení postov vo vláde pre jednotlivé strany. SDKÚ okrem kresla premiéra pripadnú aj ministerstvá financií, dopravy, zahraničných vecí, obrany a sociálnych vecí. SMK obsadí post podpredsedu vlády a ministerstvá pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja. KDH nominuje svojich zástupcov na ministerstvá vnútra, spravodlivosti a školstva. ANO bude mať šéfov rezortov hospodárstva, kultúry a zdravotníctva.

P. Rusko nechce byť v konflikte záujmov, odpredá podiel v Markíze

BRATISLAVA 30. septembra (SITA) - Na Slovensku nikdy nebude v politike majiteľ alebo spolumajiteľ súkromného média, z ktorého strany bude aj minister kultúry. "Bol by tu určitý konflikt záujmov a Aliancia nového občana (ANO) do neho nevstúpi", zdôraznil líder ANO Pavol Rusko. Už pred voľbami Rusko avizoval odpredaj svojho podielu v TV Markíza.

Rusko odmietol všetky špekulácie a o výsledkoch doterajších koaličných rozhovorov nechcel informovať. Ako však povedal, dohody sú uzatvorené už na 95 percent a predpokladá, že do konca tohto týždňa ich uzavrú úplne. ANO podľa Ruska bude podporovať, aby vo vedení parlamentu mala zastúpenie aj opozícia, minimálne v niekoľkých výboroch, ako aj na poste podpredsedu.

Predseda ANO za pozitívne označil, že v programových prioritách sa koaličné strany zhodujú v mnohých oblastiach a nič nebráni rýchlemu napredovaniu reforiem. Pripomenul však, že v najbližších dvoch rokoch je nutné rátať s pozastavením rýchlosti vývoja ekonomiky a znížením HDP. Od druhej polovice volebného obdobia však bude podľa neho možné očakávať "trvalo udržateľný rast."

Súčasné zoštíhlenie vlády je len začiatkom, tvrdí Lintner

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Pre radikálnejšie zoštíhlenie vlády je potrebné otvoriť kompetenčný zákon, koaličnými stranami deklarovaný model je maximum, čo sme mohli urobiť. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii Slovenskej televízie (STV) O päť minút dvanásť podpredseda ANO Ľubomír Lintner. Ako pripomenul, "na začiatku išlo predovšetkým o politickú dohodu ukázať, že nie je potrebná schôdza Národnej rady SR na to, aby sa ukázala možnosť zoštíhlenia". Ako pripomenul, je politická vôľa dospieť k výraznejšiemu zredukovaniu vlády počas volebného obdobia. Podpredseda KDH Ján Figeľ doplnil, že zoštíhľovanie pôjde ďalej aj cestou redukcií štátnej správy na krajskej a okresnej úrovni, "aby štát viac slúžil a bol efektívnejší".

Podľa podpredsedu HZDS Jozefa Tarčáka sa však "po rozpustení troch sekretariátov podpredsedov nič nemení". Reči o zoštíhľovaní považuje skôr za predvolebnú rétoriku, ktorá sa v súčasnosti zmenila. Za "vyslovene kozmetické" považuje súčasné zoštíhlenie vlády aj podpredseda Smer-u Boris Zala. Podľa neho by sa mala predstava novej efektívnej vlády dostať do jej programového vyhlásenia. J. Figeľ potvrdil, že KDH má naďalej záujem o kreslo predsedu parlamentu. Napriek tomu, že HZDS prejavilo záujem práve o tento post, pravdepodobne budú mať možnosť obsadiť kreslo podpredsedu. Podľa Tarčáka zatiaľ nedostali oficiálnu ponuku, ak však príde, majú o ňu záujem. Ako dodal, HZDS chce byť konštruktívnou opozíciou a nemieni robiť "žiadnu deštrukciu". Podľa podpredsedu Smer-u B. Zalu by mala koalícia v súčasnej situácii pri krehkej väčšine ponúknuť kreslo predsedu parlamentu opozícii. Pri obsadzovaní kresiel podpredsedov parlamentu by mal byť uplatnený pomerný systém. Zároveň vylúčil spoluprácu s opozičnými HZDS a KSS vzhľadom na rozdielnosť programov. Podpredseda KDH Figeľ deklaroval v STV posilňovanie pomerného princípu aj pri obsadzovaní výborov vládnou koalíciou. Ako povedal, reálne naplnenie je otázkou dohody štyroch koaličných strán, ktoré vyčkajú na odpoveď opozície.

Prvé rokovanie Migaša s predsedami parlamentných strán

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Predseda Národnej rady SR Jozef Migaš sa vo štvrtok stretne s predsedami strán zvolených do parlamentu a prerokuje s nimi technické otázky súvisiace so zvolaním ustanovujúcej schôdze. Agentúre SITA to potvrdil hovorca predsedu René Semanišin. Pôjde o prvé takéto stretnutie a malo by sa na ňom hovoriť okrem iného o parlamentných výboroch, o ich počte a prípadnom zlučovaní či volebnom poriadku. Novozvolení poslanci sa na ustanovujúcej schôdzi parlamentu zídu najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb. Schôdzu zvoláva prezident, ak by tak neurobil, parlament sa zíde tridsiaty deň po vyhlásení výsledkov. Novozvolení poslanci prevezmú 9. októbra od Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) osvedčenia o zvolení.

Na ustanovujúcej schôdzi do rúk predsedu NR SR zvoleného ešte v predchádzajúcom volebnom období skladajú novozvolení zákonodarcovia poslanecký sľub. Poslanci tiež schvaľujú volebný poriadok, v ktorom sa upravia podrobnosti o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi. Tento volebný poriadok sa bude uplatňovať aj počas volebného obdobia. Noví zákonodarcovia zvolia overovateľov NR SR, predsedov a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru NR SR a Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov. Členovia týchto výborov sa volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v parlamente.

Do Mandátového a imunitného výboru NR SR poslanci predložia na preskúmanie osvedčenie o svojom zvolení za poslanca vydané Ústrednou volebnou komisiou. Po overení platnosti voľby poslancov doterajší predseda NR SR preruší ustanovujúcu schôdzu na čas potrebný na utvorenie poslaneckých klubov. Poslanecké kluby alebo poslanci podajú potom doterajšiemu predsedovi NR SR písomné návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedov parlamentu, ako aj písomné návrhy na zriadenie ďalších výborov, ktoré nie sú ustanovené zákonom. Súčasne podajú písomné návrhy kandidátov na predsedov výborov a členov výborov. Predseda parlamentu sa volí v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Po zvolení predsedu odovzdá doterajší šéf NR SR riadenie schôdze nástupcovi, ktorý dá vykonať voľbu podpredsedov Národnej rady SR, schváliť návrh na zriadenie ďalších výborov a vykonať voľbu predsedov týchto výborov a ich členov. Podpredsedovia parlamentu ako aj predsedovia výborov sa volia v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Boj o ministerské kreslá sa oficiálne rozpúta v piatok

BRATISLAVA 26. septembra (TASR) - Prezident SR Rudolf Schuster v piatok prijme predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu a poverí ho vedením rokovaní o zostavení novej vlády. Dzurinda tak bude zostavovať vládny kabinet po druhý raz. "Pán prezident vychádza z toho, že ako efektívne sa ukázali rokovania troch pravicových a jednej liberálnej strany. Jeho rozhodnutie teda vychádza z politickej reality," konštatoval pre TASR prezidentov hovorca Ján Füle. Vysvetlil, že prezidentove obavy o budúcnosť avizovanej vládnej koalície, o ktorých hovoril bezprostredne po zverejnení volebných výsledkov, vyplývali najmä z toho, že koalícia bude disponovať iba tesnou nadpolovičnou väčšinou 78 hlasov, čo podľa prezidenta nie je "spoľahlivá väčšina".

R. Schuster dal v pondelok päťdňovú lehotu na rokovania o vytvorení novej vlády predsedovi HZDS Vladimírovi Mečiarovi ako víťazovi volieb s tým, že bude rešpektovať, ak šéf HZDS získa podporu aspoň 76 poslancov novozvoleného zákonodarného zboru. V. Mečiar avizoval rokovania so všetkými stranami, ktoré sa na základe volieb dostali do parlamentu. Žiadna z nich však na jeho návrh nepristúpila. Poverenie teda automaticky získava strana, ktorá skončila vo voľbách ako druhá a tou je SDKÚ. Od nedele táto strana rokuje o vytvorení stredopravej vládnej koalície s SMK, KDH a ANO. Prezident by sa mal podľa J. Füleho ešte v piatok dopoludnia pred stretnutím s lídrom SDKÚ stretnúť s predsedom HZDS Mečiarom, ak o to líder najsilnejšej opozičnej strany prejaví záujem.

Neoficiálni kandidáti na ministerské posty podľa denníka SME:

Predseda vlády
Mikuláš Dzurinda (SDKÚ). O mene premiéra nie sú pochybnosti. Výhrady k Dzurindovi nevyjadrila žiadna koaličná strana.
Podpredseda vlády
Pravdepodobne Pál Csáky (SMK). SMK by však radšej prijala ekonomický rezort.
Ministerstvo zahraničia
Eduard Kukan (SDKÚ), Ján Figeľ (KDH). Väčšie šance má Kukan. O Figeľovi nie sú celkom presvedčení ani v KDH. Šance KDH na kreslo ministra zahraničia by vzrástli, ak by sa vzdalo kresla ministra vnútra alebo obrany.
Ministerstvo vnútra
Ivan Šimko (SDKÚ), Vladimír Palko (KDH). Pre kresťanských demokratov je obsadenie rezortu vnútra prioritou. Verejne sa o tom zmienil predseda KDH Pavol Hrušovský. Prečo budú na tomto rezorte trvať, nevysvetlil. Dzurinda bude asi chcieť svojho ministra podržať.
Ministerstvo obrany
Vladimír Palko (KDH), Ivan Šimko (SDKÚ), Rastislav Káčer (nestraník, údajne ho chce ANO). Ak KDH neobsadí vnútro, malo by získať práve obranu. Súčasný štátny tajomník Káčer má výhodu v tom, že má dobrú povesť v zahraničí.
Ministerstvo spravodlivosti
Daniel Lipšic (KDH). Išlo by o najmladšieho ministra v histórii Slovenska. Počas Čarnogurského éry bol dlhší čas vedúcim úradu ministerstva spravodlivosti. Dnes pôsobí ako advokát.
Ministerstvo financií
Ivan Mikloš (SDKÚ). Podporuje ho vlastná strana a ani ostatní partneri nemajú námietky.