Nedoplatky nemocníc na poistnom voči Sociálnej poisťovni sa stále zvyšujú. Rýchlejšie tempo majú štátne zariadenia. 

„Objem pohľadávok evidovaný k 30. aprílu 2013 v porovnaní s objemom pohľadávok k 31. decembru 2012 zaznamenal nárast 12,8 milióna eur,“ informuje správa, ktorú vo štvrtok predložil vláde generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. 

Od nemocníc a zdravotníckych zariadení jej chýba celkovo už vyše 61 miliónov eur. 

Väčšinu dlhujú štátne nemocnice a zariadenia. Pohľadávky voči nim dosiahli k poslednému aprílovému dňu výšku necelých 36 miliónov eur, čo je takmer 60 percent celkových podlžností. Pritom ešte v októbri 2011 bol ich nedoplatok na poistnom nulový. Sociálnej poisťovni ho vtedy v hodnote 54 miliónov eur preplatil štát v rámci oddlženia. Súčasná výška pohľadávok teda vznikla za posledných 18 mesiacov. Znamená to, že v priemere pribudnú na nedoplatkoch poistného k dlhu štátnych zdravotníckych zariadení mesačne dva milióny eur. 

Nemocnice však nedlhujú len Sociálnej poisťovni. Na blížiacu sa potrebu opäť ich oddlžiť už upozorňujú aj analytici

Nedoplatky vyšších územných celkov, obcí, miest a neziskových organizácií voči Sociálnej poisťovni sú menšie a aj rastú pomalšie ako v štátnych. 

„Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa k 30. aprílu 2013 pohľadávky vo výške 25,6 milióna eur,“ uvádza ďalej vládou prerokovaný materiál. Ich nedoplatky na poistnom v roku 2011 štát nepreplácal. Za posledných 18 mesiacov sa k nim pripočítalo deväť miliónov eur. V porovnaní so štátnymi je to iba štvrtina. 

Do konca apríla 2013 evidovala Sociálna poisťovňa nedoplatky len od štyroch štátnych nemocníc - Univerzitnej nemocnice Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava a Fakultnej nemocnice Trnava. Okrem nich mala podlžnosti aj Národná transfúzna služba SR, Bratislava. Spomedzi transformovaných nemalo vysporiadané platby na poistnom 15 zariadení.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská zdôraznila, že oddlženie zdravotníckych zariadení MZ SR neplánuje uskutočniť. Štátnym zariadeniam, ktoré majú finančné problémy odporúča "aj naďalej pokračovať v nastavených racionalizačných opatreniach tak ako tomu bolo minulý rok," uviedla pre portál ZdravéZdravotníctvo.sk Martina Lidinská z komunikačného odboru.

 

PRAMEŇ: Sociálna poisťovňa

Kto najviac dlhuje na poistnom:

  • Univerzitná nemocnica Bratislava (24,9 milónov eur)
  • Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici (6,8 miliónov eur)
  • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (5,6 miliónov eur)
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (5,5 miliónov eur)
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (4,3 miliónov eur)

Ako rastú nedoplatky štátnych nemocníc

Zdroj: SITA

Ilustračné foto - SITA / AP