S docentom Pavlom Kozákom a doktorom Janom Mrázom z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach sme rozobrali signály, podľa ktorých odhalíte nezdravého kapra skôr ako skončí na štedrovečernom stole.

Z čerstvého kapra by ste mali cítiť jemný zápach, no nie nepríjemný. Možno ho prirovnať k vôni rastlín, uhoriek a čerstvých húb. Kapor, ktorý bol vylovený priamo z rybníka, môže zapáchať bahnom. Nie je to škodlivé, ryby by sa však mali ešte predtým, ako sa dostanú k zákazníkom, zbaviť obsahu zažívacieho ústrojenstva a cudzích pachov. Stanovuje to vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich z roku 2012.

Pach rybaciny je po naporcovaní kapra možné eliminovať nálevom z mlieka a cesnaku, v ktorom sa podkovičky pácujú aspoň jeden deň.

Nepríjemný rybací zápach je varovným signálom, že kapor bol nevhodne skladovaný alebo ošetrený. Môže zapáchať kyslo, výrazne po rybacom tuku, či dokonca hnilobou.

Zabitého kapra je možné skladovať pri maximálne 4 stupňoch Celzia 5 dní bez vákua a 7 dní vo vákuu. Teplotu v chladničke, ktorá sa optimálne pohybuje okolo 5 stupňov Celzia, je teda potrebné upraviť. Rybu je najlepšie zabiť deň pred Vianocami, odrazí sa to na jej chuti. Zmrazenie kapra je pre labužníkov tabu.

Zmrazenú a znovu rozmrazenú rybu, ktorú predajca vydáva za čerstvú, možno spoznať podľa nepružného mäsa a slizu, ktorým je ryba potiahnutá.

Čerstvosť zabitej ryby sa dá otestovať vpichom prsta do oblasti brucha. Ak sa jamka vzápätí nevyrovná, ide o varovné znamenie. Takáto ryba pravdepodobne leží na pulte dlhší čas a neoplatí sa ju kupovať.

Ako spoznať zdravú rybu

Oči zdravého kapra by mali byť lesklé, vypuknuté, s nezakalenou rohovkou. Pri žiabroch si treba všímať čerešňovú farbu a napäté žiabrové lístky s ostrou kontúrou. Odtlačok prsta by mal zo svaloviny čerstvého kapra zmiznúť. Je to znak jej pevnosti a elasticity. Poznávacím znamením čerstvého kapra je aj svieža, lesklá a napätá koža.

Ryba v začínajúcom rozklade má zakalené oči bez lesku a matnú, vyblednutú kožu s miznúcou kresbou. Po stlačení ostávajú v mäkko ochabnutej svalovine odtlačky prstov. Kapra v pokročilom a úplnom rozklade odhalíte podľa nažltnutých až belavých očí. Svalovina ryby v úplnom rozklade je doslova na kašu. Z kože takéhoto kapra môžu vypadať šupiny.

„Nahý“ kapor však nie je vždy chybou. Niektoré druhy, ako je kapor lysý (lysec), nemajú telo pokryté šupinami. Ocenia ich najmä ľudia s odporom k rybej koži. Z lysého kapra sa dá stiahnuť, pretože je hrubšia ako u šupináča.

Na chuť kaprieho mäsa vplýva:

 • Spôsob chovu – množstvo prirodzenej potravy a prikrmovania (čím viac prirodzenej stravy, tým lepšie),
 • Obsah tuku - ideálny sa pohybuje medzi 5 až 10 percentami (kapre s hmotnosťou nad 3 kilogramy majú viac tuku),
 • Čerstvosť (kapor zabitý deň vopred chutí najlepšie),
 • Dĺžka sádkovania (prečisťovania rýb nádržiach s čistou vodou) – čím je dlhšia, tým menšia je pravdepodobnosť, že kaprie mäso bude mať bahnitú pachuť.

Živá hmotnosť kapra s najchutnejším mäsom by nemala presiahnuť 2 až 2,5 kilogramu. Ak však hľadáte kapra do vianočnej polievky, je lepšie vyberať z väčších kúskov – s hmotnosťou nad 2,5 kilogramu. U menšieho kapra je malý predpoklad, že bude mať ikry alebo mliečie, ktoré sa pridáva do polievky. Samec kapra (mliečniak) dospieva do pohlavnej zrelosti v troch rokoch, samica (ikernačka) spravidla v štyroch. Kaprov vhodných do polievky možno kúpiť pod označením „kapor – výber“.

Dve dôležité rady na záver: kapra vo vani nekŕmte a ak sa ho nakoniec neodvážite zabiť, nevypúšťajte ho do jazera ani rieky. Predtým, ako sa dostane k zákazníkovi, je niekoľkokrát prevážaný a na záver hltá chlórovanú vodu, preto by s veľkou pravdepodobnosťou po vypustení zdochol.

Aj kapor si zaslúži dôstojnú smrť

Predajcov vianočných kaprov kontrolujú regionálne veterinárne a potravinové správy. Kontrolu manipulácie s kaprami môžu vykonávať aj po ich predaji. Za spôsob manipulácie s rybou preberá zodpovednosť zákazník v momente, keď mu ju obchodník predá.

To, akým spôsob majú predajcovia so stánkami, v prenosných alebo pojazdných predajných zariadeniach v sezónnom – predvianočnom období zabíjať ryby, určuje usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) na rok 2014, ktoré sa odvoláva na zákon o veterinárnej starostlivosti.

Ryba môžu byť zabitá mechanicky úderom do hlavy. Úder ťažkého a tvrdého predmetu do temena hlavy vyvolá omráčenie. Omráčenej rybe sa bezodkladne pretne miecha a cievy rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením.

Pri ambulantnom predaji (napríklad pred hypermarketom) sa má zabíjanie rýb vykonávať v osobitnom priestore, mimo dohľadu zákazníka.

Ryby môžu byť omráčené aj iným spôsobom:

 • Omračovacím prístrojom využívajúcim elektrický výboj,
 • Plynným oxidom uhličitým, ryby musia byť úplne ponorené do vody,
 • Prístrojom na mechanické omráčenie.

Pri manipulácii s rybami predajcovia nesmú:

 • Chytať ryby za oči a za žiabre,
 • Zbavovať ryby šupín zaživa,
 • Násilne vytláčať rybám ikry,
 • Omráčiť a usmrtiť ryby iným spôsobom, ako je vyššie spomenuté.

Ryby možno podľa usmernenia ŠVPS vyberať z vody len pomocou podberáka. V príručných nádržiach sa má teplota vody pohybovať od 5 do 10 stupňov Celzia a na jeden meter kubický vody je povolených maximálne 200 kilogramov živých rýb.