Zrejme pre každého človeka je dôležité, aby mal dobrého lekára. Venovať jeho výberu dostatok času sa oplatí. Dôvera voči vlastnému lekárovi po profesionálnej aj ľudskej stránke je jeden z predpokladov úspešnej liečby. A to platí rovnako v prípade všeobecného lekára, ako aj špecialistu.

Ako si nájsť čo najlepšieho lekára radí nezisková organizácia Consumer Reports, ktorá poskytuje informácie pre spotrebiteľov.  Vychádza pritom z prieskumu, ktorý urobila medzi pacientmi.

Ak pacientovi záleží na tom, aby sa mu venoval naozaj dobrý odborník, nemal by ho vyhľadávať „na slepo“ v telefónnom zozname či na internete. Z prieskumu, ktorý uskutočnila Consumer Reports je zrejmé, že pacienti sú spokojnejší s lekárom, ktorého im poradili priatelia, rodina, známi, alebo iný lekár, s ktorým už mali dobrú skúsenosť.

Klásť otázky

V prípade, že človek hľadá odborníka so špecifickým problémom, oplatí sa lekára najprv opýtať, koľko prípadov s podobným zdravotným problémom už riešil. Prieskum ukázal, že pacienti, ktorí tak urobili, boli so starostlivosťou spokojnejší. Pacient by sa nemal obávať ani požiadať lekára o predloženie certifikátu, ktorý sa k danej liečbe požaduje.

Mimoriadne citlivo zvyčajne ľudia vnímajú, keď musia absolvovať operáciu. Bez ohľadu na to, či ide o drobný neinvazívny zákrok alebo rozsiahlu operáciu, je dobré poradiť sa so svojim všeobecným lekárom. Ten by mal vedieť, kde najbližšie možno nájsť dobrého odborníka v danej oblasti. Pri komplikovanom alebo neobvyklom zdravotnom probléme môže byť užitočné si ešte predtým vyhľadať lekárske články uznávaného odborníka.

Keď sa už pacient stretne s potenciálnym lekárom, mal by sa ho opýtať, koľko porovnateľných operácií vykonal. Štúdie ukazujú, že skúsenosti vedú k vyššej úspešnosti a nižšiemu výskytu komplikácií. Netreba pri tom zabúdať na to, že dôležitejší ako vek chirurga je počet pacientov, ktorých operoval.

Je lepší starší alebo mladší?

Analýza dát Medicare o takmer 461- tisíc pacientoch ukázala, že lekári vo veku nad 60 rokov, ktorí už neoperovali tak často, mali vyššiu úmrtnosť pacientov pri niektorých operáciách. Lekári v rovnakom veku, ktorí naďalej operujú veľké množstvo pacientov, majú porovnateľné výsledky s chirurgmi vo veku 41 až 50 rokov.

Lekári s dlhoročnou praxou dokážu obyčajne lepšie diagnostikovať chorobu a manažovať aj komplexnejšie zdravotné problémy. Štúdia publikovaná vo februári 2005 v medicínskom časopise Annals of Internal Medicine ale prekvapivo ukázala, že čím viac má lekár skúseností, tým je menej starostlivý.

Vo všeobecnosti sa podľa Consumer Repotrs dá povedať, že ak pacient hľadá niekoho, kto má dobrý prehľad o súčasných štandardoch starostlivosti, môže mu viac vyhovovať mladší lekár. Pri komplikovanejších a komplexných zdravotných problémoch by zas mohol byť vhodnejší starší lekár. Dobré je preveriť si z dostupných informácií aj kvalitu nemocnice, pretože v lepších nemocniciach pracujú zväčša aj lepší lekári.

Niektoré prieskumy naznačujú, že ženy uprednostňujú vyšetrenie u ženy lekárky, a to najmä pri niektorých typoch vyšetrení. Pri iných prieskumoch sa zase zistilo, že ženy lekárky poskytujú mužom aj ženám lepšiu starostlivosť v oblasti prevencie.  

Ako si nájsť dobrého lekára

Zdroj: SITA/AP

Kedy si treba dať potvrdiť diagnózu inde

Lekári sú v súčasnosti často pod tlakom, nútení ošetrovať veľké množstvo pacientov. Preto je podľa Consumer Reports dobrý nápad nechať si svoju diagnózu potvrdiť u ďalšieho lekára, a to aj vtedy, keď pacient vlastnému lekárovi dôveruje.

Zo štúdií vyplýva, že viac ako dvadsať percent pacientov, ktorí ležia v nemocniciach na jednotkách intenzívnej starostlivosti, nie sú diagnostikovaní správne. A rovnaký problém sa nepochybne týka aj pacientov ošetrených v ambulanciách.

Vo všeobecnosti platí, že je lepšie sa vyhnúť operácii, pokiaľ nie sú vyčerpané všetky ostatné, menej agresívne spôsoby liečby. V prípade akýchkoľvek pochybností si treba overiť názor odborníka aj inde.