Štát plánuje zvýšiť daňové príjmy napríklad zvýšením dane z pridanej hodnoty. Ako by mal vyššie daňové príjmy využiť?

48% Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Žiadne zvyšovanie daní by sa nemalo pripustiť. Pred voľbami kričali, že stačí prestať kradnúť a peňazí bude dosť.

Boris Lorenc, predseda predstavenstva, Camase, a.s., Bratislava
Zvyšovanie daní v období avizovanej obrovskej pomoci EÚ z fondu obnovy je prekvapivé a nelogické aj preto, že Slovensko fondy EÚ nedokázalo v minulosti vyčerpať. Oba mešce obsahujú rovnaké eurá, ale tie z EÚ sú pod väčšou kontrolou.

Milan Pašmík, generálny riaditeľ, McCarter Slovakia, s.r.o.
Zvýšiť DPH nie je dobrý nápad.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit
Zvýšenie DPH (resp. daňového zaťaženia podnikateľov všeobecne) nepovažujem v tejto situácii za dobrý návrh. Podporu rodín, zanedbanej infraštruktúry či zdravotníctva by som riešil iným spôsobom – legislatívne, cez eurofondy či systémové zmeny.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
V prvom rade akékoľvek zvyšovanie daní a odvodov je podľa mňa nezmysel. Zjednodušovanie, sprehľadnenie, áno, to beriem všetkými desiatimi. Určite sú možnosti, ako nastaviť systém solidárnejšie, ale nie zvyšovaním daní a odvodov. Znechutí to celé podnikateľské prostredie a podnikatelia budú hľadať možnosti, ako to obchádzať a v konečnom dôsledku bude príjem štátu ešte nižší. Chcem veriť, že prebehne široká odborná diskusia na túto tému a nezvíťazia len „nejaké“ politické maniere, ambície.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
V čase keď je celosvetová ekonomika, vrátane Slovenska, zasiahnutá pandémiou, je zvyšovanie daní nezodpovedné. EÚ vynakladá prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti veľké zdroje, ktoré majú naštartovať zdecimované ekonomiky a najmä podporiť reformy, ktoré hlavne na Slovensku musia zvrátiť zaostávanie voči priemeru EÚ. Daňovo odvodová reforma má v prvom rade akcelerovať ekonomický rast, udržať konkurencie schopnosť slovenských firiem a ozdraviť verejné financie.

Marcel Kaščák, člen predstavenstva, Tatra banka, a.s.
Toto je veľmi komplikovaná otázka, na ktorú sa nedá jednoducho odpovedať. Principiálne by štát dnes vôbec nemal zvyšovať akékoľvek dane. Už dnes sme z externého pohľadu v porovnaní s našimi susedmi absolútne neatraktívni. Štát by sa mal sústrediť na zefektívnenie svojej prevádzky, lepší výber daní a pod.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Štát by sa mal držať toho, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády – t.j. nemal by zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie... Laicky to znamená, že ak sa zvýšia niektoré dane, zároveň by sa mali iné dane a/alebo odvody znížiť, aby ľuďom a firmám ostalo minimálne toľko peňazí ako doteraz...

Martin Kostič, riaditeľ, Emark, s.r.o.
Štát by nemal zvyšovať svoje príjmy zvyšovaním DPH, ale mal by radikálne zvýšiť svoju efektivitu. Zároveň by mal držať nižšie dane, podporovať biznis a vďaka ekonomickému rastu potom zvyšovať svoje príjmy dlhodobo udržateľným a stabilným spôsobom.

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich
Štát by mal krátkodobo investovať do všetkých uvedených oblastí. Následne znižovať dlh/ deficit verejných financií a súčasne podporovať také oblasti, ktoré pomôžu zvyšovať konkurencieschopnosť našej ekonomiky (napr. inovácie, digitalizácia, trvalá udržateľnosť...).

Silvia Hallová, daňová partnerka Grant Thornton
Prudký rast DPH by zaťažil sociálne slabých a strednú triedu a štát by len priškrtil spotrebu, ktorú by mal práve v dnešnej situácii stimulovať. Slovensko potrebuje prijať konečne zásadné opatrenia na zníženie daňových podvodov, netolerovať neplatenie daní ako drobný prehrešok a tiež znížiť cenu práce. Ideálne zjednodušením daňového systému, ktorý pomôže naštartovať ekonomiku.

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s.
Pre zvyšovanie daní nie je dôvod, je potrebné hlavne zjednodušiť a zrušiť výnimky. Politici by najmä mali, samozrejme, zásadným spôsobom zefektívniť fungovanie štátu a prestať rozhadzovať stámilióny a miliardy eur na zbytočnosti a aktuálne módne projekty, na ktorých sa chcú len priživiť oni sami a ich ľudia. Na posun k lepšiemu to ale v poslednej dobe nevyzerá, skôr naopak...

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB
Pochybujem že zvyšovanie daní je správna cesta. Nezačneme radšej vytvárať vhodnejšie podnikateľské prostredie?

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Peniaze by sa mali spravodlivo rozdeliť podľa toho, kde chýbajú najviac. Počas pandémie sa naplno ukázalo, ako veľmi trpí slovenské zdravotníctvo, a zároveň aj to, aké je dôležité. Rovnako dôležité je aj školstvo ale aj infraštruktúra. Kompetentní nech sa do hĺbky pozrú, aj na základe dát, čo je potrebné, a tam nech dajú peniaze.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Nesúhlasím so zvyšovaním DPH, naopak by sa mali všetky dane znížiť na rovnakú sadzbu 15%. Ešte sa ľudia nespamätali zo zatvorenia ekonomiky, len teraz sa rozbieha, konečne môžu začať zarábať na život, a už tu máme nezodpovedné návrhy nekompetentných politikov.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Nemyslím si, že rapídne zvýšenie dane z pridanej hodnoty je v súčasnej dobe vhodným riešením. Taktiež nepodporujem iné opatrenia, o ktorých vláda uvažuje –  napríklad zrušenia paušálnych výdavkov alebo zvýšenie dane pre podnikateľov. Tieto návrhy sú veľmi zle načasované a môžu byť pre viacerých živnostníkov a spoločnosti po náročnej koronakríze likvidačné.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Nemyslím si, že populistické zvyšovanie dane z pridanej hodnoty politici chcú použiť na znižovanie dlhu a deficitu verejných financií. Ak by tomu tak bolo, tak presadia hospodárne štandardy pri spotrebe finančných prostriedkov platcov dane v dôležitých spoločenských oblastiach akými sú školstvo či zdravotníctvo, ani nehovoriac o chaotických infraštruktúrnych projektoch akými sú  napríklad diaľnice. Na avizovanú podporu rodín sa použijú asi ťažko. Nakoľko zjednodušenie výpočtu daní a odvodov je sympatické, ale podľa našich odborných prepočtov zamestnancovi nič neprinášajúce. Princípy podpory rodín sú zvláštne. Pýtam sa, či dvadsaťtri ročný študent medicíny stojí rodičov menej ako trojročné batoľa alebo trinásť ročný adolescent? Študent medicíny si nezaslúži rodinné prídavky? Rušenie „paušálu“ u živnostníkov vyvoláva otázniky. Napríklad či človek, ktorý sa rozhodne dobrovoľne zbaviť ochrany v zmysle ustanovení paragrafu 60 Zákonníka práce ako aj nižšieho sociálneho i dôchodkového zabezpečenia v budúcnosti, má kontroverzne platiť rovnaké odvody a dane ako zamestnanec využívajúci všetky zamestnanecké benefity. Takže neviem, aké má toto populistické vyjadrenie priniesť daňovníkom prínosy.

Martin Spano, počítačový vedec a futurista
Malo by ísť o udržateľné a systémové reformy, osobitne v oblasti školstva a zdravotníctva, digitalizáciu a zefektívnenie štátnej správy a služieb občanom, či dobudovanie kvalitnej infraštruktúry. Obávam sa však, že žiadna z týchto reforiem nie je v súčasnosti riadne pripravená a pred zvýšením daní by som uprednostnil opatrenia na zlepšenie výberu súčasných daní, kde máme značné rezervy.

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 
Ktorýsi zahraničný politik raz trefne poznamenal, že politici by najviac uvítali daň vo výške 100 %, pretože potom by rozhodovali o všetkých peniazoch oni. Na Slovensku nie sú dane vôbec nízke, a to čo za nich daňovník dostáva, je často na zaplakanie. Treba zvyšovať efektivitu výberu daní a odhaľovanie daňových únikov, nie zvyšovať dane samotné. Do kameňa tesať programové vyhlásenie vlády a prvú vetu o daňovom mixe – „Vláda SR vytvorí predpoklady pre zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia.“

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Keďže momentálne vyjadrenia zodpovedných a kompetentných predstaviteľov sú v rovine úvah, každé jedno stanovisko je v tejto chvíli predčasné. V každom prípade, daňová reforma musí byť nastavená spravodlivo a efektívne.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava
Jednoznačne na nákup ďalších aspoň 30 miliónov antigénových testov na povinné plošné testovanie ľudí.

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava
Je potrebné znížiť DPH najmä na služby na 10-15 %.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Ja nevidím dôvod, aby sa vymýšľali nové priority. Myslím, že napriek nedostatočnej diskusii boli všeobecne akceptované priority vytýčené v Pláne obnovy. Treba len vybrať z tých, ktoré sú už pomenované. Ak to pomôže, ja hlasujem za školstvo/vzdelávanie.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Dnes, keď sa nachádzame medzi druhou a treťou vlnou pandémie, ani zďaleka nie je možné špecifikovať všetky ekonomické dopady, ktoré táto pandémia prinesie. Z tohto dôvodu by som neuvažoval o zvyšovaní daňových príjmov, ale skôr o stratégiách dlhodobej podpory odvetví, ktoré sú, alebo sa dostanú do zásadných ekonomických problémov.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Desí ma predstava, že si niekto musí vybrať medzi tými alternatívami a ostatné oblasti zostanú bokom. Štát sa musí postarať o všetky veci naraz, bohužiaľ.

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Ak by už k tomu došlo, tak v perspektíve jedného roka sanovať následky covid krízy. Následne znižovať štátny dlh, ktorý budú musieť splácať budúce generácie.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

25 % Znižovať dlh a deficit verejných financií

Filip Vítek, data science director, Teamviewer
Viac výdavkov už štát počas pandémie minul. Teraz je čas zamyslieť sa, ako tieto výdavky sanovať.

Martin Melišek, CFO, Softec
V tejto situácii považujem diskutované zvýšenie daní za nekoncepčné, škodlivé a amatérske. Cieľom MF by nemalo byť škodenie ekonomike.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Určite nie na sociálne (volebné) projekty, na to sú k dispozícii iné finančné schémy.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
Tempo zadlžovania sa za posledný rok prudko zvýšilo a táto vláda zatiaľ nepreukazuje žiadne vlastnosti zodpovedného hospodára...

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Štátny rozpočet je ako rodinný rozpočet, každá rozumná rodina, ak má vyššie príjmy, tak ich prednostne použije na splatenie svojich úverov a dlhov.

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
So zvyšovaním daňového zaťaženia v tomto období nesúhlasím. Myslím si, že rezervy sa dajú nájsť inak ako zvyšovaním daní. Vytvoriť jasné pravidlá pre podnikateľov a firmy a znížiť nezmyselné administratívne zaťažovanie, ktoré by zabezpečilo zníženie počtu zamestnancov verejnej správy a následne k šetreniu financií. Najväčšou záťažou štátu sú platy a odvody.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice
Neviem či je rozumné zvyšovať DPH na Slovensku. Cesta skôr vedie k jej znižovaniu a tak naštartovaní našej ekonomiky.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava
Keď už (zvýšiť dane), tak (vyššie daňové príjmy použiť) na zlepšenie svojej finančnej situácie. Štát by však mal zvýšiť dane len v naozaj krajnom prípade, a nie takýmto spôsobom riešiť každý zo svojich finančných problémov a pritom tým zaťažovať daňových poplatníkov.

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Hoci už samotný krok zvyšovania daní považujem za nešťastný a nesprávny krok. Najmä ak je vykonávaný z iniciatívy politika, ktorého vnímam ako veľmi nedôveryhodného a nekoncepčného.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Martin Šimun, predseda predstavenstva, Dôvera zdravotná poisťovňa

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

 

19 % Na spoločenské oblasti ako školstvo či zdravotníctvo

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Vzdelanie a zdravie je určujúce pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, kde budú žiť.

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding
Školstvo už nemožno reformovať, musí sa začať s totálnou zmenou  a chápaniu podstaty potrebných zmien systému školstva, ale zdá sa mi, že niet dostatku vôle, ani dostatku síl a odvahy.

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o.
Nachádzame sa v transformačnom období ekonomiky a dlhodobý deficit do zvyšovania úrovne vzdelávania nás existenčne ohrozuje. Automatizácia nás dobehne, budeme nepripravení a viacerí naši občania bez práce. Namiesto prejedenia prostriedkov je potrebné investovať do budúcnosti.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Je určite viacero možnosti, ale pre našu spoločnosť a jej rozvoj sú kľúčové rozhodne školstvo a zdravotníctvo.

Pavol Štuller,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, JAVYS, a.s.
Akékoľvek zvyšovanie daňovej záťaže by malo ísť primárne do oblastí, ktoré v dlhodobom horizonte poskytne návratnosť vo vzťahu k budovaniu ekonomiky s vyššou pridanou hodnotou. Preto riadne financovanie školstva a zdravotníctva je pre každú zodpovednú vládu prioritou. Malo by byť tak aj pre vládu na Slovenku.

Anton Scheber, konateľ, Softec, s.r.o.

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

 

6 % Na infraštruktúrne projekty, napríklad diaľnice

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Slovensko v infraštruktúre stále, žiaľ, zaostáva za vyspelým svetom. Zároveň infraštruktúrne projekty majú pre ekonomiku najsilnejší multiplikačný efekt. Každé investované euro sa násobne v ekonomike otočí tak, že stimuluje takmer všetky odvetvia hospodárstva.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Infraštruktúra je podmienkou rozvoja.

2 % Na avizovanú podporu rodín

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk