V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov  Ako hodnotíte čerpanie eurofondov za novej vlády? Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 1. decemnbra 2022 a pondelkom 5. decembra 2022 celkovo 50 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

  34 % Nič významné sa nezmenilo, stále zaostávame

Martin Melišek, CFO, Softec
Zatiaľ evidujem iba sľuby o zjednodušení, ale nič zásadné sa nezmenilo a čerpanie sa nezrýchlilo. Asi je chyba očakávať skutočné zjednodušenie od úradníkov, nakoľko by im nutne zobralo časť pocitu dôležitosti.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Samotné eurofondy sú vo svojej podstate kolosálnym priestorom na neefektívne plytvanie. Dotujú sa riešenia, ktoré by neobstáli v konkurenčnom prostredí, prípadne by ich "neodsúhlasili" daňoví poplatníci v tej ktorej krajine. V tomto kontexte nie je zaostávanie v ich čerpaní až takou tragédiou.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Procedúra čerpania je rovnako komplikovaná. Pre zhotoviteľov je situácia nieledy neúnosná, lebo nevie kedy bude mať peniaze na zaplatenie už realizovaných prác. Komplikovaným postupom objednávateľ prác prevažne samosprávy dostávajú do omeškania, čo má následne fatálne následky na celý dodávateľský reťazec.

Mikuláš Gazda, CEO, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Príležitosť podporiť pandémiou oslabenú ekonomiku a znížiť tlak na domáce verejné financie rýchlejším čerpaním eurofondov ostáva nevyužitá. Európska únia pritom vyšla v ústrety pandémiou zasiahnutým ekonomikám uvoľnením podmienok pre čerpanie zo spoločného rozpočtu. Eurofondy počas pandémie podporili ekonomiku spolufinancovaním opatrení na udržanie zamestnanosti a zabezpečenie likvidity firiem. Na druhej strane ich potenciál podľa nás nebol dostatočne využitý na vykompenzovanie poklesu dopytu v dôsledku reštrikčných opatrení. Slovensko má dlhodobý problém so slabým využitím fondov. Okrem tzv. kurzarbeitu a budovania dopravnej infraštruktúry sa príležitosť na oživenie rastu ekonomiky prostredníctvom iných dopytovo orientovaných, najmä investičných výdavkov podľa našej skúsenosti ostala nevyužitá.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Mal som veľké očakávania, ale nastalo veľké sklamanie. Viac sa sústreďujú na formu, ako účel. Žiaľ mikro a stredné podniky, čo by mali byť silou ekonomiky, sa dostanú ťažko k peniazom a o byrokracii a "nezmysloch v dokladovaní" ani nehovorím. Za mňa určite nespokojnosť.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Horizontálny pohyb na saniach po betónovom povrchu bez predchádzajúceho zasneženia. V mnohom si zbytočne komplikujeme život a to vyhovuje euroúradníkom.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Bohužiaľ, nič významné sa nezmenilo a stále zaostávame. Aj Národná banka Slovenska v júni ukázala, že sme po Chorvátsku v ich čerpaní druhí najhorší, krízy sú pritom aj v iných krajinách. Opakujúce sa sľuby politikov o zrýchlení procesov a vyššej efektivite často ostávajú len na papieri. Hodnotím to ako opakujúce sa vážne zlyhanie, pričom za nevyužité príležitosti nikto nenesie zodpovednosť.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

 Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

 28 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

 Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s.
Je smutné je, že bez dotácií z EÚ by sme už ako štát ani nevedeli fungovať. Závislosť na eurofondoch je ohromná, ale presne tak to mocní z Bruselu chceli. Aspoň sú lokálni politici, vrátane tých slovenských, vždy tak pekne poslušní a odsúhlasia čokoľvek, čo si euroúradníci vymyslia. Samozrejme, v záujme všeobecného spoločného dobra a najmä možnosti sa na prerozdeľovaní cudzích miliárd podieľať.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Nevenujem sa tomu, vnímam to len ako kulisu. Z tej hmly v pozadí a v kontexte ostatnej úpornej snahy vlády doviesť túto krajinu k nezvratnému bankrotu si však viem tú mizériu predstaviť.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Mám pocit, že sa nič nezmenilo, ale vychádza viac z toho, že si vláda utešene vybudovala imidž úplnej neschopnosti, než z reálnych informácií.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

26 % Situácia je ešte horšia ako predtým

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer
Moje najzásadnejšie sklamanie z novej vlády. Ultra prebyrokratizovaný rigidný systém bol „vylepšený“ do dokonalej agónie zdržaní a bez reflexie doby ktorú prežívame. Cesta radšej nečerpať, vedie našu krajinu k markantnému zaostávaniu a premrhaniu príležitostí. Pápežskejší systém nemajú ani v Bruseli a môžu sa prísť učiť.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
EÚ fondy? Jediné, čo ma v súvislosti s ich čerpaním napadne je :"Od zlého k zúfalému až po beznádejnosť"

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

 12 % Síce sa zlepšuje, ale veľmi pomaly

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Som presvedčený, že priestor na korupciu v EF sa dramaticky zlepšila, avšak nie som si istý, či to stíhame na Slovensku sprocesovať v požadovaných termínoch.

FOTO Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.
Je dobré, že vláda hľadá cesty k tomu, ako efektívnejšie čerpať eurofondy. Slovensko však stále nevyčerpalo celý balík z končiaceho eurofondového obdobia. Pre vládu by to mala byť priorita, ako získať peniaze pre Slovensko z fondov Európskej únie, pretože naša hospodárska situácia potrebuje každé euro.

Anna Hudáková, business & HR consultant

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR