Architektonický návrh novej autobusovej stanice vo Viedni zahrnul nielen štúdiu uskutočniteľnosti, ale aj pripomienky miestnych obyvateľov a firiem.
Zdroj: (c) ZOOMVP.AT
Architektonický návrh novej autobusovej stanice vo Viedni zahrnul nielen štúdiu uskutočniteľnosti, ale aj pripomienky miestnych obyvateľov a firiem.