Zásady a zásadoví, rovní a rovnejší. Týmito slovami začína „otvorený list" adresovaný kolegom advokátom Jozef Olej. Za jeho uverejnenie v denníku Sme v sobotu 17. mája zaplatil vyše 40-tisíc korún. Netradičná cesta, ako osloviť stavovských kolegov. Hlavne v komore, ktorá kontroluje ešte i to, aké sú rozmery tabuľky pri vchode do kancelárie a čo je na nej napísané, alebo to, ako sa advokát podpíše pod článok či ako ho uvedú médiá.

J. Olej, ktorý učí na právnickej fakulte v Košiciach trestné právo, nedávno odstúpil z predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (SAK). Jeho list kolegom je aj akýmsi vysvetlením, čo ho k tomu viedlo. V širšom kontexte poukazuje i na dianie v komore, respektíve v jej predsedníctve za posledný zhruba rok.

„Historická" bola podľa neho minuloročná konferencia. Po sedemnástich rokoch vo funkcii predsedu SAK Štefan Detvai vyhlásil, že v žiadnom prípade nebude v budúcom období kandidovať za predsedu. Na tej istej konferencii novozvolené predsedníctvo zvolilo nového predsedu, advokáta Ondreja Mularčíka. Ten po tom, čo médiá otvorili otázku jeho spolupráce s ŠtB, odstúpil a postu predsedu sa opäť ujal Š. Detvai.

Druhý moment, pre ktorý nazýva konferenciu v minulom roku historická, je podľa J. Oleja zvolenie najväčšieho dlžníka komory, advokátky Dariny Michalkovej, do predsedníctva. Tá podľa neho dlhovala vyše pol milióna korún za priestory, ktoré má prenajaté v budove komory. I keď tento premlčaný dlh priznala a s komorou sa dohodla na splátkovom kalendári, J. Olej v jej zvolení do predsedníctva vidí etický problém. D. Michalková totiž zastupuje komoru v sporovej agende pred súdmi. A okrem iného vymáha dlhy od členov komory, ktorí neplatia príspevky. Fakticky by tak mala vymáhať dlh sama od seba. Na druhej strane, za zastupovanie komory dostáva mesačne paušál, a teda má z čoho platiť nájomné.

TREND sa zaujímal, ako sa na otvorený list svojho člena pozerá vedenie advokátskej komory. Cez e-mail dostal stručnú odpoveď: „Predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Š. Detvai považuje obsah inzerátu uverejneného v denníku Sme za osobný názor JUDr. J. Oleja." S dôvetkom, že pokiaľ by TREND požadoval stanovisko komory ako takej, žiadosť musí predložiť na zasadanie predsedníctva SAK, ktoré sa uskutoční 13. júna 2008, a treba to vopred oznámiť z dôvodu zaradenia tohto bodu do programu rokovania. TREND tak urobil. A so žiadosťou o stanovisko k listu oslovil i advokátku Darinu Michalkovú. Tá na žiadosť poslanú emailom nereagovala.