Celosvetovo sa má do roku 2040 dostať do prostredia na súši aj vo vodách ďalších neuveriteľných 1,3 miliardy ton plastov, pokiaľ nebudú prijaté účinné globálne opatrenia. Scenár znečistenia plastmi pre nasledujúcich 20 rokoch zverejnila britská BBC, ktorá citovala zo správy v odbornom časopise Science. Costas Velis z univerzity v anglickom Leedse k tomu podotkol, že číslo je „ohromujúce“, ale že máme „technológie a príležitosti zastaviť tento príliv“.

Niečo ako jeden a pol Británie

C. Velis vysvetlil, že ide o prvé komplexné hodnotenie toho, čo by mohlo byť o 20 rokov. „Je ťažké predstaviť si také veľké množstvo. Ale ak by sme rozložili všetok tento plast na rovný povrch, pokrylo by to 1,5-násobne územie Veľkej Británie.“

Výpočty tímu odborníkov boli založené na sledovaní výroby, používania a likvidácie plastov po celom svete. Následne vytvorili model postavený na súčasnom trende zvyšovania výroby plastov s ohľadom na možnosti opätovného použitia a recyklácie.

Winnie Lau z amerického Pew Charitable Trusts, ktorá financovala výskum, pre BBC News uviedla, že je nevyhnutné prijať všetky možné riešenia. Ak sa to podarí, môžeme podľa nej znížiť množstvo plastov, ktoré sa dostávajú do životného prostredia počas 20 rokov až o 80 perce

Riešenia existujú

Ľudstvo by sa však muselo usilovať o zníženie rastu výroby a spotreby plastov, nahradenie plastu papierom a kompostovateľnými materiálmi, tiež vyrábať výrobky a obaly vhodné na recykláciu. Medzi ďalšie opatrenia patrí zvýšenie miery zberu odpadu v krajinách so strednými a nízkymi príjmami, ale aj zníženie vývozu plastového odpadu. V neposlednom rade by stavebníctvo muselo umiestniť 23 percent plastov, ktoré sa nedajú ekonomicky recyklovať.

Keby sa podnikli „všetky možné kroky“, vysvetlil C. Velis, do roku 2040 bude v životnom prostredí ešte 710 miliónov ton plastového odpadu.

Autori štúdie zdôraznili, že stanovené riešenia nie je tak ľahké prijať aj vzhľadom na fakt, že približne dve miliardy ľudí na svete nemajú prístup k riadnemu nakladaniu s odpadmi.

Podporiť zberačov odpadu

V treťom svete sú kľúčovív boji so znečistením prostredia plastmi zberači odpadu, ktorých je tam zhruba 11 miliónov. Sú to ľudia, ktorí v chudobných krajinách zbierajú a predávajú recyklovateľný materiál. C. Velis však upozorňuje, že im treba zabezpečiť základné zamestnanecké práva a pracovné podmienky.

Ian Kane z univerzity v Manchestri, ktorý bol donedávna súčasťou tímu a venoval sa výpočtom množstva plastov v mori, použil v tejto súvislosti pojem „hrôzostrašné“. „Bez ohľadu na presné čísla má rastúca výroba plastov sledujúca uspokojenie rastúceho globálneho dopytu dosť nepriaznivé následky pre životné prostredie,“ uviedol pre BBC News.