V televíznych debatách vidíme, že mnohí politici často nedisponujú dostatočnými znalosťami problematiky. Rozhodujú a ovplyvňujú životy miliónov ľudí, ale chýba im kritické myslenie, či odbornosť. Politik nemôže urobiť rozhodnutia, pokiaľ nemá o téme prehľad, a dokonca nevie, na koho by sa mohol prípadne obrátiť po radu.

Ako zvyšovať odbornosť v politike?

Veríme, že vzdelávanie ku kritickému mysleniu v sebe skrýva veľké možnosti na skvalitnenie života na Slovensku. A to súvisí aj so stretávaním sa politikov s odborníkmi na dôležité témy.

Dnes vidíme, že úloha kritického myslenia je v dobe internetu a sociálnych sietí nesmierne podceňovaná. Rovnako tak aj úloha politikov. Tá je dlhodobo vnímaná podľa nešťastných príkladov nekompetentnosti, korupcie a zlyhaní jednotlivcov.

Tie sa však týkajú jedincov, či skupín, no nie profesie volených zástupcov ako takých.

Ak chceme zmenu, musíme zaplátať diery v zákonoch

Riešením je poskytnúť nádejným a ambicióznym politikom zručnosti, ktoré potrebujú na poriadny výkon verejnej funkcie. Tie vedia získať od skúsených politikov aj známych expertov. Rozšírenie vedomostí politikov zlepšuje celkovú kvalitu ich politických výstupov.

Takto chceme bojovať proti demagógii a populistickým riešeniam, ktoré zapríčiňujú množstvo problémov po celom svete.

Následky takéhoto konania môžeme vidieť v náraste počtu autoritárskych politikov na scéne. Tí sa angažujú v nekritickom šírení nebezpečnej propagandy, či v porušovaní základných ľudských a občianskych práv.

Ďalšie negatívne dôsledky vidíme aj v hospodárskej politike. Tam často dochádza až k šokujúcemu plytvaniu, či v nepremyslených zásahoch do podnikateľského prostredia. Pretože sme ku správe vecí verejných pustili ľudí bez prehľadu.

Ak chceme zmenu, musíme zaplátať diery v zákonoch

Výzva Politickej akadémie: Zaplátajme diery v zákonoch!

Nemôžeme spoločnosti vyčítať, že je nespokojná s vedením krajiny, no volením ďalších krátkodobých riešení (vo forme populistov, či dokonca extrémistov) si nakoniec iba viac uškodí. Nefungujúce procesy sme často nútení dlhodobo trpieť, alebo ich obchádzame. Politická akadémia však má ambíciu toto zmeniť.

Politická akadémia je expertný vzdelávací program, ktorý poskytuje účastníkom bližší pohľad na dôležité témy. Tieto témy by mali ovládať ako kompetentní volení zástupcovia občanov Slovenska, keď sa uchádzajú o ich hlasy vo voľbách.

Ak chceme zmenu, musíme zaplátať diery v zákonoch

Veríme, že ak politici nadobudnú kvalitnejší prehľad o fungovaní politiky pred vstupom, budú robiť zodpovednejšie rozhodnutia.

Na akadémii tak riešime témy ako napríklad:

 • zakladanie politických strán a ich financovanie
 • systém fungovania verejných financií
 • legislatívny proces
 • problematika súdnictva
 • medzinárodné vzťahy a vzťahy s EÚ
 • komunikáciu s médiami a politický marketing (nielen v spojitosti s predvolebnými kampaňami)
 • komunálnu politiku
 • podnikateľskému prostrediu
 • medzinárodné spoločenstvá a dohody
 • a iné.

Na akadémii sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami podelí viac ako 30 špičkových lektorov, a to vrátane: niekoľkých premiérov, ministrov, zástupcov verejnej správy, veľvyslancov, právnikov, ekonómov, marketérov.

Ak chceme zmenu, musíme zaplátať diery v zákonoch

Pre príklad, počas uplynulých rokov sme privítali mená ako:

 • ex-premiérka Iveta Radičová
 • ex-minister kultúry Marek Maďarič
 • ex-minister financií Ivan Mikloš
 • ex-premiér Českej republiky Mirek Topolánek
 • veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Andrew Garth
 • primátor mesta Bratislava, Matúš Vallo
 • riaditeľka Aliancie Fair-Play, Zuzana Wienk
 • viceguvernér Národnej banky Slovenska, Ľudovít Ódor
 • expert na medzinárodnú politiku, Milan Nič
 • bývalá europoslankyňa Katarína Roth-Neveďalová
 • ex-policajt plk. Branislav Diďák

Ak chceme zmenu, musíme zaplátať diery v zákonoch

Registrácia do Politickej akadémie

Očakávaným výsledkom absolventov Politickej akadémie bude viac profesionálov na svojom mieste, spokojnejšia verejnosť, a v konečnom dôsledku aj lepšie fungujúci štát.

Registrujte sa do 30. júna 2019 na Politickú akadémiu a pomôžte nájsť cestu k riešeniu problémov Slovenska. Všetky informácie nájdete na www.politickaakademia.sk.
________________________________________________________________
Politická akadémia je expertný nadstranícky vzdelávací program pre tých, ktorí chcú politiku robiť zodpovedne, korektne, a s prehľadom. Cieľom programu je pomôcť v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie, a vybaviť absolventov nástrojmi a zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu. To znamená, že program nepreferuje konkrétne politické strany, ale snaží sa poskytnúť komplexný pohľad na politické spektrum.

Program organizuje Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania (IPEV) - nezávislé a apolitické občianske združenie. Partneri programu sú zverejnení na www.politickaakademia.sk.