Aktuálne dianie na Slovensku, ďalších krajinách EÚ či v Bruseli, poukazuje na zámer politikov prudko zvyšovať vybrané dane. Niektorých k tomu doháňa potreba kompenzovať spotrebiteľom vysoké ceny energií, iných snaha o masívne sociálne programy a ďalších záujem o zdravší život populácie. Prestrelenie daní má však aj zásadné negatívne konzekvencie a často sa minie účinku.

Vo štvrtok spoločnosť KPMG zverejnila report týkajúci sa spotreby nelegálnych cigariet v európskych krajinách. Ten priniesol viacero zaujímavých a pre mnoho politických cieľov kontraproduktívnych výsledkov. Princíp je možné aplikovať na široké spektrum iných trhov a daní, ktoré majú podobné negatívne konotácie, ako je alkohol či hazard.

Dlhodobým zámerom Európskej komisie je znížiť počet fajčiarov. Najnovšie to chce dosiahnuť smernicou o minimálnych sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov, kde plánuje tvrdo zdaniť všetky tabakové výrobky bez ohľadu na ich škodlivosť.

Štúdia KPMG ukazuje na problematickosť toho prístupu.

Odstrašujúci príklad Francúzska

Pred viac ako dekádou sa parížska vláda rozhodla znížiť množstvo fajčiarov v krajine zvýšením spotrebných daní na cigarety. Po prvotnom úspechu sa rozhodla svoju aktivitu znásobiť. Na konci minulej dekády ohlásila, že do troch rokov vzrastie cena krabičky cigariet zo sedem eur na desať eur, čiže o 40 percent.

V súčasnosti tak fajčiar zaplatí na daniach pri nákupe cigariet 8,2 eur, čo je takmer dvojnásobok oproti dani na úrovni 4,3 eur v susednom Nemecku. Prudké zvýšenie daní neostalo bez následkov. Pozitívom je, že počet fajčiarov klesol, avšak iba marginálne o 1,4 percentuálneho bodu. Negatívom však je, že v krajine sa mohutne rozmohol obchod s nelegálnymi cigaretami.

Kým vo väčšine štátov EÚ používanie nelegálnych cigariet postupne klesá, v celej Európskej únii však rastie. Dôvodom je najmä silný nárast predaja nelegálnych cigariet vo Francúzsku. Celkovo sa v roku 2021 zvýšilo použitie nelegálnych cigariet o 3,9 percenta. Európske krajiny tým prišli na daniach o viac ako 10 miliárd eur, konštatuje KPMG.

Veľká väčšina európskych krajín registruje spotrebu nelegálnych cigariet menšiu ako 10 percent, no na druhej strane ich výrazne kompenzuje Grécko, kde tvorí takmer štvrtinu a Francúzsko, kde sa podiel nelegálnych cigariet vyšplhal na úroveň 29 percent. Od roku 2017, kedy sa s výrazným zvyšovaním daní začalo, sa podiel nelegálnych cigariet v krajine zvýšil z 13 percent na aktuálnych 29 percent.

Uvedené dáta naznačujú silný priamy vzťah medzi razantným zvýšením daní a predajom nelegálnych cigariet. Ich import zo zahraničia klesá a čoraz viac sa produkujú v rámci samotnej EÚ. Nelegálne továrne na cigarety sa navyše presúvajú z východu smerom na západ, kde je ich ziskový potenciál omnoho väčší.

Racionálny prístup

Mnoho odborníkov považuje razantný prístup Francúzska a podobné zámery Európskej komisie za kontraproduktívne. Výrazné zdanenie podporuje nelegálny trh, z ktorého sa znižujú daňové príjmy a ohrozuje sa zdravie konzumentov, keďže produkty neprechádzajú kvalitou kontroly.

Naopak, vo svete sa ukazuje ako omnoho racionálnejší prístup podpory menej škodlivých alternatív, a to aj za pomoci nižších daní. Nerealistické politické ciele môžu nakoniec spôsobiť viac škody ako úžitku.  

fajcenie
Neprehliadnite

Ochrana zdravia tromfuje nad liečbou. Odborníci volajú po politike znižovania rizika