Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s predĺžením programového obdobia Programu rozvoja vidieka (PRV) a navýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Informoval o tom v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO).

Investície podľa neho podporia spoluprácu podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorí doposiaľ o podporu nežiadali. Pôjde tak celkovo o viac ako 337 miliónov eur, ktoré prispejú k zásadnej modernizácii investične poddimenzovaného slovenského pôdohospodárstva a zanedbanej krajiny. Podobné plány rezort chystá aj pre oblasť lesníctva.

Spresnil, že alokácia týchto zdrojov bude rozložená do štyroch výziev. Ich základné parametre bude MPRV vopred a predovšetkým transparentne komunikovať tak, aby všetci záujemcovia o tieto podpory v agrosektore mali možnosť vyjadriť sa k stanoveniu priorít, ako aj k lepšiemu porozumeniu podmienok. Predpoklad vyhlásenia výziev je ešte v máji tohto roka.

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský počas tlačového brífingu k záverom zo spoločného rokovania Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a Radou poľnohospodárskych samospráv, 12. februára 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

Rok vo funkcii bol v znamení boja s korupciou a zlyhaniami, vyhlásil Mičovský

Investičná podpora v poľnohospodárstve (Podopatrenie 4.1) bude podľa Mičovského zacielená na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pôjde najmä o podporu technológií, ale aj stavebných investícií (napr. výstavba moderných a rekonštrukcie existujúcich hospodárskych budov, skleníkov, sadov, vinohradov, chmeľníc, klimatizovaných skladov, závlah, investície do techniky, zariadení a veľa ďalšieho), a to priamo týkajúce sa výroby v týchto odvetviach, ako aj podpora skladovania a odbytu prvovýrobcov.

Mladým poľnohospodárom sa podľa neho týmto tiež naskytnú mimoriadne atraktívne formy pomoci. Agrorezort myslí aj na malých poľnohospodárov, ktorí budú v rámci výzvy aj bodovo zvýhodnení. Zámerom je totiž zapojiť do podpory aj tých pestovateľov plodín špeciálnej rastlinnej výroby a chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí v minulosti nedostali podporu.

V rámci spracovania (Podopatrenie 4.2) budú podľa Mičovského podporené investície do technológií (najmä zariadenia, stroje, prístroje, i laboratórne vybavenie) aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte. Investície tak prispejú napríklad aj k potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska.

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský počas tlačovej konferencie k personálnym zmenám v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a v štátnom podniku LESY SR v Bratislave 30. novembra 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Naše kroky na MPRV nie sú jednoduché, ani ľahké, ale nie sú chaotické, vyhlásil Mičovský

Avizoval, že naplánovaná je tiež výzva na Podopatrenie 16.3 „Spolupráca malých hospodárskych subjektov" so zameraním na pokrytie dopytu mikropodnikov. Pôjde o projekty spolupráce minimálne dvoch majetkovo neprepojených mikropodnikov pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení.

Mičovský zdôraznil, že podobné plány má agrorezort aj s lesníctvom. Ministerstvo v blízkom období predstaví podrobný plán investícií do lesov a krajiny. Pôjde o opatrenia v rámci PRV vo výške asi 140 miliónov eur.

Dodal, že vo výzvach budú uplatnené výlučne objektívne kritériá, ktoré budú vopred transparentne komunikované zástupcom beneficientov. Pôdohospodári i verejnosť budú môcť kontinuálne sledovať celý priebeh vyhlasovania výziev, záujmu o ne, ich hodnotenia a vyhodnotenia, a následne aj ich realizácie úspešnými žiadateľmi.