Fitch očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt (HDP), ktorý sa vlani zväčšil o 2,4 percenta, za celý tento rok posilní o 3,2 percenta a do roku 2017 bude ekonomika rásť tempom 3,3 percenta.

Podporou rastu hospodárstva podľa agentúry bude silnejúci domáci dopyt. Fitch predpokladá, že na spotrebu domácnosti bude priaznivo vplývať klesajúca nezamestnanosť.

Deficit verejných financií Slovenska do roku 2017 bude podľa agentúry zhruba na úrovni 2,5 percenta HDP, čiže klesne z úrovne 2,9 percenta, na ktorej bol za rok 2014.

Fitch odhaduje, že slovenský verejný dlh, ktorý vlani dosiahol 53,6 percenta HDP, bude kulminovať v tomto roku vo výške 54,1 percenta HDP a potom nastane jeho postupný pokles. P

rebytok bežného účtu platobnej bilancie Slovenska, ktorý bol vlani na úrovni 0,1 percenta HDP, by sa do roku 2017 mal podľa agentúry zväčšiť na 0,8 percenta HDP, a to vďaka podpore zo strany silnejšieho zahraničného dopytu, nízkych cien ropy a sprísňovania fiškálnej politiky.