Agentúra Fitch Ratings potvrdila najvyšší rating Nemecka. Fitch v piatok (12. 6.) potvrdila rating Nemecka ako emitenta dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene (IDR) na úrovni AAA. Výhľad ratingu zostáva stabilný.

Agentúra uviedla ako dôvod svojho rozhodnutia razantnú politickú odpoveď na zmiernenie ekonomických následkov pandémie nového koronavírusu. Fitch očakáva, že nemecký rozpočtový deficit v roku 2021 výrazne klesne, keďže ekonomika sa oživí a vypršia dočasné fiškálne opatrenia.

Neprehliadnite

Hapl: Chceme prebujnený alebo skrachovaný finančný systém?

Navyše, pozícia Nemecka ako emitenta referenčných dlhopisov v rámci eurozóny a extrémne uvoľnená menová politika Európskej centrálnej banky (ECB) zaručujú Berlínu veľkú flexibilitu pri financovaní. A štrukturálny prebytok bežného účtu platobnej bilancie podporuje externú pozíciu krajiny.

Fitch prognózuje, že nemecký hrubý domáci produkt (HDP) tento rok klesne o 6,7 percenta, pričom vláda očakáva zníženie len o 6,3 percenta, čo by znamenalo najhoršiu recesiu od druhej svetovej vojny.

Fitch sa pripojila zvyšným dvom z trojice najväčších ratingových agentúr, ktoré ponechali Nemecku najvyššiu úverovú známku.