V prípade akvizície lietadiel L-39NG slovenskou armádou by spolupráca zahŕňala nielen výrobu častí L-39NG, ale aj spoluprácu na logistickej podpore týchto lietadiel na Slovensku či na zabezpečovaní pozemného výcvikového systému.

Významné zapojenie slovenského leteckého priemyslu je jednou z kľúčových predností ponuky strategickej spolupráce na výcviku vojenských pilotov Vzdušných síl SR a dodania lietadiel L-39NG od Aero Vodochody. „Štátna spoločnosť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) je tradičným partnerom Aero Vodochody. Naše nové lietadlo L-39NG, ktoré získalo v minulom roku certifikáciu, otvára širokú škálu možností, ako na túto spoluprácu nadviazať. Ponúkame presunutie výroby niektorých častí lietadla na Slovensko, konkrétne zadnej časti trupu, špičky lietadla, brzdiacich štítov a palivových nádrží. Tým by sa LOTN stali jedným z najvýznamnejších dodávateľov pre L-39NG. Podpísané memorandum ale špecifikuje aj ďalšie oblasti, ako je poskytovanie služieb spojených s prevádzkou lietadiel L-39NG, ako aj zapojenie sa do ďalších vývojových projektov Aera,“ uviedol Jakub Hoda, viceprezident pre obchod Aero Vodochody.

Letisko Vodochody
Neprehliadnite

Penta predá spolu s výrobcom lietadiel Aero Vodochody aj letisko

„Spoločnosť LOTN je otvorená ďalšej priemyselnej spolupráci s Aero Vodochody. Ak si slovenské ministerstvo obrany, v rámci akvizičného procesu, vyberie české lietadlo L-39NG, máme podpísané spoločné memorandum, ktoré obsahuje konkrétne oblasti rozšírenia vzájomnej spolupráce. Prinieslo by to LOTN nové zákazky a pracovné miesta, ako aj zaujímavé projekty z pohľadu zavádzania nových technológií v letectve,“ povedal Ľubomír Galko, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva LOTN.

Plánované rozšírenie spolupráce medzi Aerom a LOTN je podmienené obstaraním lietadiel L-39NG Vzdušnými silami SR. Český letecký výrobca ponúka Slovensku strategické a ekonomicky výhodné riešenie výcviku pilotov stíhačiek F-16, ktorého súčasťou je obstaranie 10 prúdových lietadiel L-39NG vo vyzbrojenej verzii s integrovaným systémom virtuálneho výcviku, ktorý prináša nové funkcie a významnú úsporu nákladov pri cvičení taktických situácií. Systém VTS od izraelskej spoločnosti IAI je technologickou špičkou v oblasti moderných systémov pre výcvik pilotov, v kombinácii s vhodným layoutom digitálneho kokpitu, L-39NG predstavuje ideálnu cvičnú platformu pre prípravu pilotov na lietadlá F-16.

Aj po certifikácii lietadla L-39NG sú realizovateľné nadväzujúce vývojové projekty na ďalšie vylepšovania avioniky, rozširovania zbraňových systémov, po implementáciu ďalších technológií z oblasti simulácie a virtuálnej reality. „Už teraz sa rysujú zaujímavé možnosti spolupráce aj v oblasti výskumu a vývoja. Potenciál pre zapojenie slovenských firiem, pôsobiacich v leteckom odvetví, vidím ako veľmi reálny a obojstranne prínosný z pohľadu rozvoja hi-tech odvetví v Česku a na Slovensku,“ doplnil viceprezident Aero Jakub Hoda. Lietadlo L-39NG má otvorenú architektúru a je možné ho ďalej rozvíjať po celú dobu jeho životnosti, ktorá na základe vykonaných únavových skúšok dosahuje 15-tisíc letových hodín po dobu až 40 rokov prevádzky.