Keď prokurátor v prípravnom konaní nezaistil majetok Ladislava Bašternáka, umožnil mu, aby ho previedol na svoju manželku a brata. Existuje v súčasnosti ešte reálna možnosť, že štát bude môcť na tieto darované majetky siahnuť? 

Na majetok, ktorý v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku patril odsúdenému, bude vyhlásený konkurz. Štát v zásade získa výťažok zo speňaženia tohto majetku, prípadne z toho, ktorý ostane po skončení konkurzu nespeňažený.

Pokiaľ ide o majetok prevedený na iné osoby pred uložením trestu prepadnutia majetku, tu situácia nie je celkom jednoznačná a aplikácia konkurzného režimu odporovateľnosti nebude bezproblémová. Je zrejmé, že na to, aby účinne bránila špekulatívnym prevodom pred uložením trestu prepadnutia majetku, by musela byť novelizovaná.

Úprava odporovateľnosti podľa zákona o konkurze, ktorej cieľom je zabrániť, aby úpadca prevádzal majetok na úkor veriteľov pred začatím konkurzu, totiž neobsahuje osobitné pravidlá pre konkurz, ktorý je vyvolaný trestom prepadnutia majetku a nie existenciou úpadku. Na to, aby konkurzný správca úspešne odporoval takým prevodom majetku, ktoré zmenšili podstatu, je potrebné splnenie niekoľkých podmienok, ktoré pri prepadnutí majetku nemusia byť splnené.

Prevodmi bez primeranej protihodnoty by podľa súčasnej úpravy musel byť spôsobený úpadok, čo však v tomto prípade zrejme nebude splnené lebo dôvodom konkurzu nie je úpadok ale prepadnutie majetku. Druhou možnosťou je, že ide o prevody, ktorých cieľom je ukrátiť veriteľov, pričom žiadni veritelia sa v konkurze nemusia prihlásiť, takže nie je koho ukrátiť. Tu platí, že štát nemá v konkurze postavenie veriteľa, ale v podstate stojí na strane odsúdeného a má získať výťažok zo speňaženia jeho majetku po vyplatení pohľadávok veriteľov.

Za akých podmienok možno spochybniť darovanie nehnuteľností?

Zákon ráta s tým, že odsúdený sa už pred vyhlásením konkurzu mohol začať zbavovať svojho majetku, napríklad jeho darovaním spriazneným osobám. Je teda otázne, či

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa