Napriek veľkému záujmu maturantov o štúdium na vysokých školách platí, že na Slovensku je omnoho viac pracovných príležitostí, ktoré sú vhodné pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním. Pracovný portál eviduje omnoho vyššie čísla pri ponukách, ktoré sú vhodné pre stredoškolsky vzdelaných ľudí.

Napríklad maturita bola vyžadovaná v roku 2018 v 38 percentách ponúk, stredoškolské vzdelanie bez maturity v 24 percentách. V roku 2018 bolo na portáli 100 336 ponúk, ktoré vyžadovali maturitu. Ponúk, ktoré vyžadovali napríklad vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, bolo iba 20 793.

V tom istom roku zareagovalo na ponuky práce, ktoré boli vhodné pre ľudí s maturitou či vyšším odborným vzdelaním až 55 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí z databázy portálu. Analýza tak ukazuje, že v roku 2018 reagovali ľudia s vysokoškolským titulom na ponuky, ktoré vyžadovali stredoškolské vzdelanie častejšie ako na tie, ktoré vyžadovali akékoľvek vysokoškolské vzdelanie.

Na ponuky pre SŠ vzdelaných reagovalo v roku 2018 až 9619 ľudí s VŠ titulom 2. stupňa. Pričom na ponuky pre VŠ vzdelaných reagovalo v tom istom období „iba“ 6340 ľudí s titulom.

„Z regionálneho hľadiska platí, že tento jav, keď vysokoškolsky vzdelaní sa hlásia častejšie na ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí so strednou školou, platí bez jedinej výnimky pre každý jeden kraj,“ uvádza Nikola Richterová z Profesie. Zaujímavosťou je, že v Bratislavskom kraji až desatina uchádzačov so stredoškolským vzdelaním zareagovala v roku 2018 aspoň raz na ponuku s minimálnou požiadavkou vysokoškolského vzdelania.