1. Už len s povolením

Kým doteraz stačilo na poskytovanie spotrebiteľských úverov zapísanie do registra veriteľov, od 1. apríla musia všetky nebankovky požiadať Národnú banku Slovenska (NBS) o licenciu. Na jej získanie je potrebné základné imanie minimálne 500-tisíc eur, dôveryhodný pôvod peňazí a tiež model na overovanie schopnosti dlžníkov splácať úver. V manažmente môžu pôsobiť len odborne spôsobilé bezúhonné a dôveryhodné osoby.

Odborná spôsobilosť znamená najmenej päťročnú prax v bankovníctve, v prípade vysokoškolsky vzdelaných ľudí stačia tri roky. Takýto manažéri tiež nesmeli v minulosti pôsobiť vo firme, ktorej bolo odobraté povolenie alebo sa ocitla v nútenej správe. NBS musí o udelení povolenia rozhodnúť do troch mesiacov. Spoločnosti, ktoré už pôsobili na trhu pred účinnosťou zákona, môžu zatiaľ poskytovať úvery, aj keď ešte licenciu nezískali, no požiadali o ňu.

2. Úvery s výnimkami

Zákon reguluje predovšetkým poskytovanie takzvaných spotrebiteľských úverov. Za ne však nepovažuje úvery zabezpečené založenou nehnuteľnosťou, ak je ich splatnosť viac ako 10 rokov. Spotrebiteľským úverom nie sú ani pôžičky do 100 eur a nad 75-tisíc eur. Do tretice ani pôžičky so splatnosťou do troch mesiacov. Poskytovatelia takýchto úverov sú podľa platnej legislatívy „inými veriteľmi“ a zákon na ne kladie iné podmienky, napríklad základné imanie má byť nižšie, minimálne 100-tisíc eur.

3. Povinnosť preveriť klienta

Nebankovky majú povinnosť preveriť si, či klient bude schopný požičané peniaze vrátiť. Ak to nebudú robiť, vážnym spôsobom porušia zákon a môžu prísť o licenciu. Veriteľ je podľa NBS povinný vyhodnotiť finančnú situáciu klienta s tým, že mu po odpočítaní nevyhnutných nákladov ostane disponibilná časť príjmu na úhradu životných nákladov.

4. Register bude povinný

Súčasťou preverovania je aj odpoveď na otázku, či klient nemá príliš veľa pôžičiek. Pomôcť má úverový register. Ten si, teoreticky, môžu nebankovky vybrať, no v praxi budú mať na výber iba jeden. Podľa platnej legislatívy musí takýto register pokrývať aspoň dve tretiny trhu. Aj preto dôjde k spájaniu bankového a nebankového úverového registra. Povinnosť overovať si klienta v registri však vstúpi do platnosti až od septembra tohto roka.

5. Právo na opravu

Namieste je otázka, čo sa stane, ak sa v registri objavia nepresné alebo nepravdivé informácie. Napríklad bude namiesto 500-eurového úveru uvedený 5-tisícový. Klient najskôr požiada nebankovku o opravu. Ak mu nevyjde v ústrety, neostane mu iné, ako sa obrátiť na súd.

6. Bez obťažovania

Ešte vlani prijatá legislatíva limituje spôsob, ako môže veriteľ komunikovať s dlžníkom, ak sa dostane do problémov. V súvislosti s vymáhaním pohľadávky ho nesmie navštevovať doma, ani na pracovisku. Tiež mu nesmie volať po osemnástej hodine, či počas sviatkov a voľných dní.

7. Bez hotovosti

Zákon tiež zakazuje hotovostné pôžičky. Úver tak môže nebankovka poskytnúť na účet, alebo prostredníctvom karty. Aj keď ide na prvý pohľad o obmedzujúce opatrenie, má svoju logiku. Pri hotovostných pôžičkách sa pomerne jednoducho obchádza zákaz úžery. Stačí, aby bolo v zmluve uvedené, že si dlžník požičal 300 eur a má vrátiť 400 eur. V skutočnosti mu však veriteľ dá len 100 eur celkové preplatenie je tak výrazne vyššie, ako jeho vyčíslenie v zmluve.

8. Za limitovaný úrok

Ešte dôležitejšie je, že nariadenie vlády presne určuje úrokové stropy. Vo všeobecnosti platí, že úver by nemal byť drahší ako dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) pri podobnej pôžičke. Priemerné čísla za posledný štvrťrok zverejňuje na svojej internetovej stránke ministerstvo financií. Ako vidieť na obrázku, tabuľka obsahuje druh úveru, aj dĺžku jeho splatnosti.

9 pravidiel proti neférovým nebankovkám

Klikni pre väčší obrázok Zdroj: MF SR

Pri lízingu, ak je súčasťou klientovej platby aj havarijné poistenie auta, je hranicou až 2,5-násobok RPNM. V prípade pôžičiek so splatnosťou do troch mesiacov alebo do 100 eur, je najvyššia prípustná výška odplaty 30 percent ročne. No ako upozornil TREND.sk, v zákone sa objavila chyba.

9. Na sťažnosti je NBS

Ešte minulý rok mala spotrebiteľské úvery vo svojej kompetencii Slovenská obchodná inšpekcia. Od januára je miestom, kam adresovať sťažnosti, odbor ochrany finančných spotrebiteľov NBS. O tom, čo môžeme od nového odboru očakávať, hovoril pre Trend jeho šéf Roman Fusek.