Rok 2015 bol v znamení prijímania čoraz prísnejšej legislatívy na ochranu spotrebiteľa. A hoci to znie mimoriadne lákavo, v konečnom dôsledku sa nám to môže vypomstiť. Ak nás politici utvrdzujú, že sme čoraz viac chránení, automaticky strácame ostražitosť. A v bezpečnom prostredí máme sklon podpísať čokoľvek a to aj bez prečítania drobných písmen. Najmä, ak je strán na podpis čoraz viac. Na čo si teda dávať pozor?

1. Pozor na výpredaje!

Povianočné výpredaje sú ideálnou príležitosťou nakúpiť s výraznejšími zľavami. Aj pri porovnávaní úplne rovnakých výrobkov však platí, že lacnejší nemusí byť výhodnejší. Typickým príkladom je spotrebiteľ, ktorý si porovnával ceny bazénových filtrácií a objednal najlacnejšiu. V zásielke však chýbali spojovacie hadice, hoci ich výrobca uvádzal ako súčasť balenia. Internetový predajca sa bránil, že v popise výrobku uviedol, že hadice nedodáva.

Vysvetlené inak: predajca drzo zasiahol do originálneho balenia výrobcu a niektoré súčasti chcel predať osobitne. Ak si spotrebiteľ zrátal cenu filtrácie a samostatne predávaných hadíc zistil, že výrobok už nie je najlacnejší spomedzi e-shopov, ale patrí k najdrahším. Ostatní predajcovia, ktorí poctivo predávali originálne balenie (vrátane hadíc), pôsobili na prvý pohľad drahšie, no boli výhodnejší. Tento prípad veľmi dobre ilustruje, že nástrah, ktoré striehnu na spotrebiteľa, je pomerne veľa a fantázia nepoctivých obchodníkov nemá hraníc.

Aj pre takéto prípady má spotrebiteľ pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní od prebratia tovaru. Vždy je však lepšie vyhnúť sa podobným nepríjemnostiam a radšej pozorne čítať aj menšie písmená a sledovať referencie na internete. Určite sa zaujímajte aj o cenu poštovného a termín dodania.

2. Prečítajte si, čo elektronicky podpisujete!

Čoraz viac „papierovačiek“ núti predajcov šetriť lesy i vlastné náklady. Banky i mobilní operátori prechádzajú na elektronické dokumenty, ktoré sa podpisujú cez takzvaný signpad. Ten zachytí nielen grafické znázornenie podpisu, ale sleduje aj prítlak pera a dynamiku pohybu ruky. Samotný elektronický podpis je priradený ku konkrétnej zmluve, nedá sa teda zneužiť tým, že by ho niekto prekopíroval k inej zmluve.

Elektronické zmluvy však klienti nedostanú v papierovej podobe. Môžu si ich pozrieť na obrazovke, no to takmer nikdy nerobia. Výsledok? Mnoho klientov ani netuší, že napríklad kúpou „dotovaného mobilu“ u jedného z operátorov automaticky podpisujú úverovú zmluvu s nebankovou spoločnosťou. Schválne, pozrite sa, aké papiere vám prišli od operátora do mailu!

Riešením je všetko pred podpisom čítať. Nikto vás nemôže nútiť podpísať niečo, čo ste si neprečítali. A v tomto prípade naozaj nie je dôvod brať ohľady na ľudí čakajúcich v rade za vami. Ide o vaše peniaze!

3. Všetko podpísať nemusíte

Nie všetky papiere, ktoré dostanete k zmluve, musíte automaticky podpísať. Nikto nemôže podmieňovať poskytnutie tovaru alebo služby súhlasom s rozhodcovskou doložkou alebo marketingovým obťažovaním. 

Podpísaním takzvanej rozhodcovskej doložky súhlasí klient, že prípadný spor neskončí na riadnom súde, ale u takzvaného arbitra, čo je alternatívne riešenie sporu. Na jednej strane sa prípadné nejasnosti vyriešia rýchlejšie, no nie vždy s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Kto chce pracovať s našimi osobnými údajmi, musí mať, až na výnimky, náš súhlas. Ten však často poskytujeme nevedome, pri podpisovaní zmlúv. No nemusíme to robiť. Už pred podpisom by sme mali pracovníka upozorniť, že si neželáme dostávať marketingové ponuky. A pre istotu by sme si mali skontrolovať, či predsa len takýto súhlas do zmluvnej dokumentácie „neprepašoval“. Navyše platí, hoci sme už súhlas podpísali, hocikedy ho môžeme odvolať.

4. Nepožičiavajte si „mimo zákon“

V uplynulom roku vstúpilo do platnosti viacero nových pravidiel pre spotrebiteľské úvery. Naposledy v decembri vystrašilo splátkové spoločnosti obmedzenie, ktoré umožňuje poskytovať takéto pôžičky len prevodom na účet klienta.

V praxi by to znamenalo koniec splátkového predaja, aj preto poslanci po prezidentovom vete schválili v zákone výnimku. No aj tak nás zákon administratívne zaťaží, po novom budú musieť banky vyžadovať od klienta potvrdenie, že účet, na ktorý chce poslať peniaze, je naozaj jeho.

Z pohľadu klienta je oveľa dôležitejšie, že pri spotrebiteľských úveroch platia úrokové stropy, požičiavať smú už len registrované subjekty a tie si musia overiť schopnosť klienta splácať.

Sťažnosti vybavuje po novom Národná banka Slovenska (NBS). Tá už stihla zrealizovať aj prvý mystery shopping a výsledky považuje za alarmujúce. Ani licencia udelená NBS totiž neznamená, že nebankovka dôsledne dodržiava zákon. Pôžičkové firmy napríklad obchádzajú povinnosť overiť si schopnosť dlžníka splácať. Presvedčia ho, aby v žiadosti uviedol vyšší príjem a prešiel tak schvaľovaním.

Nekalou praktikou je aj obchádzanie zákazu hotovostných pôžičiek. Niektoré nebankovky si za takúto službu dokonca účtujú poplatok za nadštandard. V prípade neserióznych firiem zaznamenala NBS snahu obchádzať úrokový strop doplnkovými službami. Klientovi doslova nanútia nepotrebné služby, za ktoré si vypýtajú nemálo peňazí. Zákon pritom zakazuje podmieňovať poskytnutie jednej služby inou. Nebankovka vám nesmie nanútiť ani poistenie úveru.

Veľkým problémom je vyžadovanie bianco zmenky. Kedysi boli zmenky častým nástrojom ručenia. Aj preto, že uľahčujú exekvovanie dlžnej sumy a spotrebiteľ sa na súde ocitá v nevýhodnej pozícii. Aj vplyvom negatívnych skúseností z minulosti už v súčasnosti nesmú nebankové spoločnosti požadovať ručenie zmenkou. 

5. Naozaj si potrebujete požičať?

Pred každým úverom je namieste otázka: Naozaj si potrebujete požičať? Všeobecná poučka znie, že úver by sme nemali splácať dlhšie, ako budeme používať tovar, ktorý sme si vďaka nemu kúpili. Inak povedané, je chyba požičiavať si na bežnú spotrebu, ale na investičné výdavky to môže mať význam.

Predovšetkým pri pokazení bielej techniky, ako sú chladničky a práčky, nám chýbajúce prostriedky môžu skomplikovať život. Ak v rozpočte nemáme dostatočnú hotovosť na ich kúpu, niet inej cesty, ako si na ne požičať.  

To však neznamená, že kúpa každého elektrospotrebiča je investičným výdavkom. Vidieť to pri prehrávačoch, počítačoch, tabletoch a mobiloch. Pokiaľ si niekto každý rok mení smartfón či tablet, lebo chce mať modernejší prístroj, stáva sa takýto výdavok spotrebou a kým „starý funguje“, nie je dôvod požičiavať si na nový.

V prvom rade stále platí, že lepšie, ako požičiavať si, je vopred sporiť. Len jednoduchý príklad: na novú práčku môžeme dva roky rovnakú sumu sporiť alebo tri roky splácať úver. A to je podstatný rozdiel.

6. Aby ste nedoplatili na „lacnejšiu hypotéku“!

Od marca 2016 vstúpi do platnosti nový zákon o úveroch na bývanie. Jednou z najvýznamnejších zmien je jednopercentný poplatok za predčasné splatenie hypotéky mimo fixácie. Doteraz si banky účtovali 4 až 5 percent. Po novom zaplatí klient výrazne menej a za určitých okolností sa mu oplatí zmeniť banku doslova kedykoľvek. Najmä ak bude úspora väčšia ako samotná sankcia.

Pozor však na celkové náklady. Okrem poplatku za predčasné splatenie treba zohľadniť aj nový znalecký posudok či poplatok katastru. Aj preto by si klienti mali dávať pozor, aby sa nestali obeťou takzvanej províznej turistiky svojho sprostredkovateľa. Ten môže dlžníka teoreticky každý rok presvedčiť o výhodnosti presunu hypotéky do inej banky. No ušetrených pár eur nemusí kompenzovať čas strávený administratívnymi úkonmi.

Aj preto je dobré v takzvanom predzmluvnom formulári jasne uviesť, že si neželáte len nižšiu splátku, ale máte záujem o nižšie celkové preplatenie úveru. Nižšia splátka totiž neznamená lacnejší úver.

7. Neuspokojte sa s prvou ponukou!

Ani rozsiahla právna úprava nezabráni bankárovi navrhnúť refinancovať úver s 10-percentnou sadzbou novou pôžičkou, kde je úroková sadzba nehoráznych 18 percent. Každý zákon sa dá „zneužiť", ak je klient dostatočne nevzdelaný.    

Celá myšlienka ochrany spotrebiteľa stojí a padá na tom, či vieme pracovať s dostupnými možnosťami. V istej internetovej diskusii sa objavila formulácia „veď tá banka nedá každému automaticky výhodnú ponuku". No nedá. Ani zamestnanec nepovie svojmu šéfovi, že by mu stačil nižší plat. Finančné služby sú vysoko sofistikované, ale v niečom sa naozaj nelíšia od arabského trhu. Klient dostane len taký výhodný produkt, aký si vyjedná.

8. Viete, čo máte poistené?

Prípad nešťastnej piešťanskej bytovky s narušenou statikou otvoril otázku o tom, čo kryje naše poistenie. Poistka k hypotéke nekryje napríklad projekčné chyby (zlú statiku), aj preto je dôležité, aby boli stavební inžinieri zodpovednostne poistení. Chyby v stavbe alebo projekte sú z krytia vylúčené, ak však múry popraskajú po zemetrasení alebo povodni, poisťovňa škodu uhradí.

No ani toto neplatí automaticky. V záplavových oblastiach sú aj škody spôsobené vodným živlom spravidla vo výlukách. Dôvodom je, že pravidelne sa opakujúca povodeň nie je náhodnou udalosťou. Zjednodušene povedané, ak by škoda spôsobovala každý rok rovnaké škody, podľa pravidiel poistnej matematiky by muselo byť poistné na úrovni vyplatených škôd a klientovi by sa neoplatilo.

Aj preto je dôležité, položiť si niekoľko otázok: Čo kryje poistka, ktorú sme uzavreli? Nie sme náhodou podpoistení? Respektíve, sme vôbec poistení? Poistnou zmluvou chráni svoju nehnuteľnosť len každá druhá domácnosť.

9. Overte si finančného poradcu!

Ak využívate pri správe osobných financií profesionála, určite si ho overte v príslušných registroch. Skutočný odborník dokáže ušetriť v rodinnom rozpočte nemálo peňazí. Na druhej strane môže fušer napáchať škody, z ktorých sa nedostanete do konca života.