Plénum ÚS zároveň prijalo návrh prezidentky na ďalšie konanie. Hlava štátu žiada posúdiť ústavnosť právnej normy. Napadnutý zákon sa vzťahuje už na najbližšie parlamentné voľby, ktoré budú 29. februára 2020.

Prezidentka preto v podaní navrhla pozastaviť účinnosť ustanovenia z dôvodu možného ohrozenia informačného základného práva všetkých oprávnených voličov. Pôvodný zákon o volebnej kampani stanovoval 14-dňové moratórium na prieskumy, parlament však nedávno zákaz predĺžil na 50 dní.

Prezidentka upozornila, že ak ÚS nepozastaví účinnosť ustanovenia, môže podľa nej dôjsť k ovplyvneniu kampane a v konečnom dôsledku aj volebných výsledkov. V podaní dáva do pozornosti aj právo na informácie garantované ústavou.

„Napadnuté ustanovenie neprípustným spôsobom obmedzuje právo každého slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie bez cenzúry a nespĺňa ústavou a dohovorom stanovené podmienky pre obmedzenie týchto práv,“ uvádza sa v návrhu.