„Rovnako ako revolúcie, ktoré jej predchádzali, štvrtá priemyselná revolúcia má potenciál zvýšiť globálnu úroveň príjmov a zlepšiť kvalitu života na celom svete. Do dnešného dňa od nej najviac získali konzumenti, ktorí si môžu dovoliť a majú prístup k digitálnemu svetu,“ napísal Klaus Schwab, zakladateľ a výkonný predseda WEF.

Argumentuje technológiami, ktoré ponúkli nové produkty a služby, schopné zvýšiť efektivitu a potešenie v osobnom živote. Vďaka nim je objednávanie taxíka, rezervácia letenky, nakupovanie, platby, počúvanie hudby, pozeranie filmov či hranie hier v porovnaní s minulosťou oveľa jednoduchšie.

10 schopností, bez ktorých sa na trhu práce už o päť rokov nezaobídete

Štvrtá priemyselná revolúcia Zdroj: WEF

„Technologické inovácie v budúcnosti povedú s dlhodobým zvýšením efektivity a produktivity k zázraku na strane ponuky. Náklady na dopravu a komunikáciu klesnú, logistika a globálne zásobovacie reťazce budú viac efektívne a náklady na obchod sa znížia, čím sa otvoria nové trhy a poženú ekonomický rast,“ myslí si K. Schwab.

Schopnosti dôležité na trhu práce

Štvrtá priemyselná revolúcia prinesie tiež veľké zmeny na trhu práce, hlavne v oblasti ľudských zdrojov. Do roku 2020 budeme mať k dispozícii pokročilú robotiku a autonómnu dopravu, umelú inteligenciu a učenie sa strojov.

Preto sa podľa štúdie WEF v nasledujúcich piatich rokoch tretina najdôležitejších zručností, ktoré sú považované v pracovnej sile za najdôležitejšie, zmení. Niektoré zamestnania zaniknú, ďalšie sa budú rozširovať a pravdepodobne vznikne celý rad nových.

Na to, aby ľudia dokázali udržať krok s technologickým pokrokom, budú musieť zmeniť svoje zameranie a začať viac rozvíjať schopnosti, ktoré v súčasnosti nie sú také dôležité. Ktoré to sú?

Odpoveď na túto otázku WEF zisťovalo medzi riaditeľmi HR oddelení a ďalšími seniormi či strategickými manažérmi v celkovo 371 globálne pôsobiacich firmách, ktoré reprezentujú viac ako 13 miliónov zamestnancov v deviatich odvetviach v 15 vyspelých a rozvojových ekonomikách.

TOP 10 schopností
V 2015 V 2020
1. Komplexné riešenie problémov Komplexné riešenie problémov
2. Koordinácia s ostatnými Kritické myslenie
3. Ľudský manažment Kreativita
4. Kritické myslenie Ľudský manažment
5. Vyjednávanie Koordinácia s ostatnými
6. Kontrola kvality Emocionálna inteligencia
7. Orientácia na služby Posudzovanie a schopnosť rozhodovania
8. Posudzovanie a schopnosť rozhodovania Orientácia na služby
9. Aktívne počúvanie Vyjednávanie
10. Kreativita Kognitívna flexibilita
Zdroj: World Economic Forum

Koniec aktívneho počúvania, príde emocionálna inteligencia

Jednou z troch najdôležitejších schopností sa do roku 2020 stane kreativita. „S lavínou nových produktov, nových technológií a nových pracovných postupov budú musieť pracovníci byť viac kreatívni, aby z týchto zmien dokázali mať osoh,“ píše WEF.

Roboty totiž dokážu byť výrazne nápomocné a zvyšovať efektivitu, avšak (minimálne ešte dlhú dobu) nie sú kreatívne ako ľudia. Tieto správy nie sú pre Slovensko až také pozitívne – v rámci globálneho indexu kreativity sa umiestnilo až na 66. pozícii.

S väčším nástupom technológií a ich využívaním bude naopak klesať dôležitosť vyjednávacích schopností. Stroje využívajúce obrovské masy dát totiž začnú niektoré rozhodnutia robiť za nás. Síce to môže znieť šialene, ale podľa ďalšieho prieskumu WEF bude už v roku 2026 bežné nájsť v správnych radách spoločností stroje s umelou inteligenciou.

Ďalšia v súčasnosti dôležitá vlastnosť - aktívne počúvanie - v najbližších rokoch z tohto zoznamu úplne vypadne. Naopak, zvýši sa potreba emocionálnej inteligencie, ktorá sa momentálne v rebríčku najdôležitejších nenachádza.

Tempo zmien bude rýchle

„Zmena na nás nepočká: lídri biznisu, vzdelávatelia a vlády musia byť proaktívni v zvyšovaní kvalifikácie a školenia ľudí, aby mohli zo štvrtej priemyselnej revolúcie ťažiť všetci,“ píšu autori na záver.

A poukazujú pritom na zmeny, ktoré už nastali – svetové médiá a zábavný priemysel sa za posledných päť rokov zmenili výrazne. Finančné služby a sektor investorov na najväčšie zmeny ešte len čakajú.

„Niektoré pokroky sú pred inými napred. Mobilný internet a cloudové technológie už teraz menia spôsob, akým pracujeme. Umelá inteligencia, 3D tlačiarne a pokročilé materiály sú stále v raných fázach využívania, avšak tempo zmien bude rýchle,“ dodáva WEF.