Vo štvrtok (1. 7.) nadobudnú účinnosť nové pravidlá týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupoch on-line. Sú súčasťou úsilia o zabezpečenie rovnejších podmienok pre všetky podniky, zjednodušenie cezhraničného elektronického obchodu a zavedenie väčšej transparentnosti pre kupujúcich z EÚ, pokiaľ ide o stanovovanie cien a prehľadnejší výber pre spotrebiteľov.

Pandémia nového koronavírusu rozmach on-line maloobchodu ešte viac urýchlila. Nové pravidlá sa budú týkať on-line predávajúcich a elektronických trhovísk/platforiem v EÚ aj mimo nej, poštových služieb a kuriérov, colných a daňových správ a spotrebiteľov.

Od 1. júla 2021 začne platiť niekoľko zmien spôsobu účtovania DPH z on-line predaja bez ohľadu na to, či spotrebitelia nakupujú od obchodníkov v EÚ alebo mimo EÚ.

Euro
Neprehliadnite

Od 1. júla začnú v EÚ platiť nové pravidlá na preclievanie

V súčasnom systéme je tovar v hodnote menej ako 22 eur dovezený do Únie spoločnosťami z krajín mimo EÚ oslobodený od DPH. Od utorka (29. 6.) sa toto oslobodenie od dane zruší. DPH sa bude účtovať na všetok tovar vstupujúci do EÚ, rovnako ako na tovar predávaný podnikmi z EÚ. Štúdie ukázali, že toto oslobodenie od dane sa zneužíva. Bezzásadoví predávajúci z krajín mimo EÚ nesprávne označovali zásielky tovaru, napríklad smartfónov, aby profitovali z tohto oslobodenia. Právna medzera týmto spoločnostiam umožňovala umelo znižovať ceny oproti konkurentom v EÚ. V dôsledku takýchto podvodov prichádzajú štátne pokladnice krajín EÚ odhadom o 7 miliárd eur ročne.

Predávajúci v elektronickom obchode musia mať v súčasnosti registráciu na účely DPH v každom členskom štáte, v ktorom majú obrat nad určitý celkový limit, ktorý sa v jednotlivých krajinách líši. Od 1. júla sa tieto rôzne limity nahradia jedným spoločným limitom EÚ vo výške 10-tisíc eur, pri presiahnutí ktorého sa DPH musí zaplatiť v členskom štáte, kam sa tovar dodáva.

Na Slovensku sa uvoľnili ďalšie protipandemické opatrenia. Od pondelka 26. apríla sa otvorili pod podmienkou dodržiavania prísnych hygienických opatrení terasy reštauráci. Na ilustračnej snímke zákazníci sedia na terase prevádzky na nábreží Dunaja.
Neprehliadnite

Gastrosektor žiada o zníženie sadzby DPH na stravovacie služby

On-line predávajúci sa môžu po novom zaregistrovať na elektronickom portáli s názvom „jednotné kontaktné miesto" (One Stop Shop), kde môžu vybaviť všetky povinnosti týkajúce sa DPH pri predaji v celej EÚ. Zjednoduší to ich činnosť a uľahčí im predaj do iných členských štátov.

Predávajúci sa po novom môžu zaregistrovať vo vlastnom členskom štáte a vo vlastnom jazyku. Po registrácii môže on-line maloobchodný predajca oznámiť a zaplatiť DPH za celý svoj predaj v EÚ na jednotnom kontaktnom mieste prostredníctvom štvrťročného daňového priznania. Jednotné kontaktné miesto sa postará o to, aby sa DPH postúpila príslušnému členskému štátu.

V rovnakom duchu sa zavedie aj jednotné kontaktné miesto pre predávajúcich z krajín mimo EÚ. Zabezpečí sa tým, aby sa DPH v správnej výške dostala do toho členského štátu, kde je splatná. Pre spotrebiteľov to znamená väčšiu transparentnosť: ak nakúpia od predávajúceho alebo platformy z krajín mimo EÚ, ktorí sú registrovaní na jednotnom kontaktnom mieste, DPH by už mala byť zahrnutá v cene, ktorú zaplatia predávajúcemu. Colný úrad alebo kuriérske služby už od nich nebudú žiadať o dodatočnú platbu, pretože DPH už bola uhradená.