Päťčlenná Rada pre štátnu službu je nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby. Jej predseda Pavol Tkáč poskytol TRENDu rozhovor s tým, že jeho odpovede vyjadrujú len jeho vlastné názory a nie sú postojmi Rady pre štátnu službu.

Ako vnímate najnovšie zmeny týkajúce sa štátnej služby, ktoré prešli v skrátenom legislatívnom konaní? Nejdú proti princípom, ktoré má chrániť vaša Rada?

Zákon o štátnej službe má deväť princípov. Tie sú uvedené hneď na začiatku zákona, sú premietnuté do konkrétnych inštitútov a ustanovení zákona a vymedzujú najmä prijímanie štátnych zamestnancov, stabilitu ich štátnozamestnaneckého pomeru, kariérny rast, hodnotenie výkonnosti a odmeňovanie v štátnej službe. Veci, ktoré novela upravuje, sa nedotýkajú princípov štátnej služby.

Jeden z týchto princípov je aj stabilita. Neohrozuje táto novela práve princíp stability, keďže umožní rýchlejšie prepúšťanie úradníkov?

Princíp stability hovorí jasne: štátny zamestnanec je chránený pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru z iných ako zákonom ustanovených dôvodov. K jednostrannej zmene štátnozamestnaneckého pomeru môže dôjsť len v prípadoch ustanovených zákonom. Toto dotknuté nebolo.

A čo hovoríte na to, že to prešlo v skrátenom legislatívnom konaní, teda bez širšej verejnej diskusie?

Rokovací poriadok hovorí jasne, za akých podmienok sa prijíma legislatívne konanie. Každý si môže pozrieť dôvodovú správu k zákonu a nech si sám urobí záver. V prípade prijatia najnovších zmien zákona o štátnej službe sa natíska otázka: Aké mimoriadne okolnosti, aká naliehavosť situácie si vyžiadala realizovať tieto zmeny v skrátenom legislatívnom konaní bez širšej odbornej diskusie, napríklad so sociálnymi partnermi alebo s inými odborníkmi na štátnu službu?

V zákone bola predtým dvojmesačná lehota na účinnosť organizačnej zmeny. Práve organizačná zmena sa využívala v minulosti na čistky, preto do zákona pribudla táto lehota. Teraz odtiaľ tento paragraf vypadol. Toto ako hodnotíte?

Už predchádzajúca vláda to chcela zrušiť, ale my sme boli proti tomu. V súvislosti s organizačnou zmenou sme napríklad riešili podnety, ktoré sa týkali ministerstva školstva. Večer zverejnili na intranete, že došlo k organizačnej zmene a na druhý deň to už platilo.

A teda aký máte teraz postoj k tomu, že nová vláda túto dvojmesačnú lehotu odstránila?

So zrušením dvojmesačnej lehoty Rada pre štátnu službu nesúhlasila ani v predchádzajúcom období a svoj názor nemeníme.

Môžeme mať profesionálnu štátnu službu, ak dochádza k takej vysokej fluktuácii štátnych zamestnancov po každých voľbách?

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa