Obedy zadarmo v materských a základných školách sú späť. Parlament schválil dotáciu na obed pre dieťa v poslednej triede materskej školy, ktorému štát prispeje sumou 1,40 eura. Na obed žiaka na prvom stupni základnej školy prispeje sumou 2,10 eura. Štátna dotácia na obed pre žiaka na druhom stupni bude predstavovať sumu 2,30 eura. Novinka bude platiť od mája.

Od začiatku roka však školy a školské jedálne avizovali vysoké ceny vstupných potravín, ako aj ceny energií. Otázkou je, do akej miery budú schopné pri takto nastavenej dotácii legislatívnu novinku pretaviť do praxe.

Náklady budú niesť aj rodičia

Podľa ústredného riaditeľa kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka samosprávy koncom roka 2022 žiadali rezort školstva, aby zvýšil stravné jednotky a stravné pásma. Ministerstvo školstva tejto požiadavke vyhovelo. Od prvého januára rezort zvýšil stravné pásma o 40 percent. Každý zriaďovateľ školy a školskej jedálne však v súčasnosti bojuje s vysokými vstupnými nákladmi. Školy a školské jedálne sú preto nútené zvážiť presun časti nákladov aj na rodičov. Aj napriek tomu, že majú byť obedy zadarmo.

„Máme ale jeden veľký problém. Súvisí s tým, že štátna dotácia na stravu detí z rodín v hmotnej núdzi, ktorých je takmer 65-tisíc, bola vo výške 1,30 eura nevyhovujúca. Ak je stravná jednotka vo výške 2,50 eura alebo tri eurá, je to reálny problém," povedal M. Kaliňák v diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní.

Ako dodal, „obedy zadarmo" či už za čias predchádzajúcej vlády, alebo po ich opätovnom schválení súčasnou vládou úplne zadarmo nie sú. Združenie miest a obcí ideu zaviesť obedy zadarmo v minulosti podľa M. Kaliňáka kritizovalo z toho dôvodu, že štát apeloval na to, aby boli zavedené v priebehu krátkeho času. Riaditeľ ZMOS tvrdí, že samosprávy nemali vybudované potrebné kapacity, dokonca im chýbalo základné vybavenie od príborov cez technické zabezpečenie.

Zavedením opatrenia však dospeli k dvom záverom. Zvýšil sa počet stravníkov a znížil sa objem kuchynského odpadu. „Toto bola myšlienka, ktorá sa ujala aj napriek problémom, ktoré zavedenie obedov zadarmo sprevádzali," dodal M. Kaliňák.

Štát bude musieť hľadať peniaze

Do mája však štát musí podľa slov riaditeľa získať potrebné financie na dané opatrenie. „Uvidíme, koho štát podojí. Či veľké firmy alebo banky. Ale to, čo máme na stole, je obrovská otázka, ako to zafinancovať," podotkol s tým, že štát evidentne očakáva, že obedy zadarmo zafinancujú samosprávy.

Samosprávy schvaľujú všeobecne záväzné nariadenie koncom kalendárneho roka, prípadne vo februári v novom kalendárnom roku, ktoré upravuje výšku poplatkov za poskytovanie stravy v školských jedálňach. Problémom však je, že viac ako polovica samospráv začala nový rok v rozpočtovom provizóriu a mestá a obce neočakávali ďalšie legislatívne novinky, ktoré by im z rozpočtov ubrali financie naviac.

Budú mať dve možnosti

V praxi tak budú mať obecné a mestské zastupiteľstvá dve možnosti. Buď nájdu na obedy zadarmo financie, alebo ich budú musieť dotovať rodičia. „Ale v tom je problém. Ako to môžu presunúť na rodičov detí v hmotnej núdzi? Keď vedia, že nemajú peniaze, a práve preto v hmotnej núdzi sú. Tých 65-tisíc detí minimálne do konca apríla ostane napospas rozpočtov miest a obcí," vysvetlil M. Kaliňák. Deti v hmotnej núdzi však mali obedy zadarmo aj doteraz, no museli ich dotovať samosprávy.

Riaditeľ kancelárie ZMOS rodičom odkazuje, že opatrenie „obedy zadarmo" znamená, že štát zaplatí za potraviny. „No potom je tu réžia, ktorú musíme my (samosprávy, pozn. red.) rozpočítať, rozrátať a povedať si, aká je úroveň réžie, ktorú ešte dokážeme utiahnuť. A aká úroveň je už nad naše finančné možnosti. Preto to musíme preklopiť na plecia rodičov," uzavrel s tým, že obedy zadarmo nebudú grátis, a niekto ich zaplatiť musí.

Peter Pellegrini - predseda Hlas - sociálna demokracia
Neprehliadnite

Hlas-SD si chce získať voličov viacerými spôsobmi. Financovanie kampane má premyslené