Podľa aktuálnej analýzy Svetového ekonomického fóra sa nerovnosť medzi mužmi a ženami v dôsledku pandémie koronavírusu môže ešte zvýšiť. Ak by svet nebojoval s ochorením Covid-19 a pokračovalo by sa v súčasne nastavených iniciatívach, za odstraňovanie rodových nerovností medzi mužmi a ženami, tzv. rodovú rovnosť, by sa vo svete podarilo vyriešiť za 108 rokov. Aktuálne enormné dopady na svetovú ekonomiku však posunuli odhady smerom nahor. Kvôli čiastočným lockdownom, zatváraniu škôl, zvyšovaniu nezamestnanosti, zmenám vo fungovaní rodín a transformácii ekonomiky, sa dosiahnutie rodovej rovnosti môže posunúť o 10 až 20 rokov.

Z analýzy Svetového ekonomického fóra vyplýva, že spomedzi 106 sledovaných krajín, kam je zaradené aj Slovensko, patria medzi najväčšie problémy platové rozdiely, politická angažovanosť a postavenie žien v spoločnosti v súvislosti so starostlivosťou o rodinu. V prípade ekonomických rozdielov hovoríme až o 202 rokoch, ktoré sú potrebné na to, aby sa nerovnosť medzi mužmi a ženami vyrovnala. Aktuálne odhady odborníkov však posúvajú aj túto hranicu dosiahnutia rovnosti v ekonomickej oblasti smerom nahor.

WA 41 Madrid - Žena oddychuje s dcérou v dome v chudobnej madridskej štvrti Caňada Real v utorok 12. januára 2021. Nelegálna osada tu stojí už niekoľko desaťročí. Vznikla, keď chudobní Španieli, Rómovia a marockí migranti hľadali miesto, kde by sa usadili. Chatrče sa tiahnu asi 14 kilometrov pozdĺž niekdajšej cesty na juhovýchodnom priemyselnom okraji hlavného mesta Španielska. V súčasnosti tu žije zhruba 7.500 ľudí s nízkym alebo žiadnym príjmom. Španielsko bojuje momentálne s extrémne nízkymi
Neprehliadnite

Pandémia uvrhne do chudoby 60 miliónov ľudí na svete a takmer 700- tisíc na Slovensku

Súčasnou krízou sú globálne viac zasiahnuté ženy

Ženy prevládajú viac v odvetviach, ktoré nie sú viazané na hospodárske cykly, ako je napríklad zdravotníctvo a vzdelávanie. Súčasná kríza verejného zdravia však výrazne ohrozila zamestnancov v maloobchode, cestovnom ruchu i v reštauračných a pohostinských službách. Zasiahla aj slobodné matky, ktoré sú odkázané na jeden príjem a zatvorené školy, ktoré si vyžadujú plnú starostlivosť o deti, im okresávajú financie. Globálne sú na tom najhoršie mladé ženy s nižším príjmom, ktoré väčšinou nemajú úspory na preklenutie nečakaných finančných výdavkov. Ženy sú takisto menej pripravené na transformáciu pracovného trhu, ktorá si vyžaduje viac digitálnych zručností. Podľa odhadov fóra sa okresal príjem ženy od začiatku pandémie koronavírusu o približne 7,5 percenta.

Textilné tašky takisto potrebujú vyčistiť.
Neprehliadnite

Vyše tretina ľudí nakupuje potraviny cez internet. Ročne však minieme 2300 eur zbytočne

Ženy sa viac starajú o rodinu

Aktuálne je v priemere zamestnaných v rámci krajín EÚ 67 percent žien, ale až 78 percent mužov. Viac prevláda u nežnejšieho pohlavia zamestnanie na polovičný pracovný úväzok, ktorý využíva až tretina zamestnaných žien, ale len necelých 8 percent mužov. Vo vedúcich pozíciách firiem je tretina žien, mužov je dvakrát viac.

Dôvodom skrátených pracovných úväzkov, nižších miezd a potom aj nižších dôchodkov je starostlivosť o rodinu a materstvo, ktoré ukrajuje ženám z počtu odpracovaných hodín. Tretina žien obetuje kariéru kvôli rodine, u mužov je to len na úrovni štyroch percent. Z tohto dôvodu je viac žien vo vyššom veku ohrozených chudobou. V únii ženy staršie ako 65 rokov majú o tretinu nižšie dôchodky ako muži. Na Slovensku sú rozdiely v penziách mužov a žien miernejšie, a to na úrovni 8 percent v prospech mužov. Najvyššie rozdiely majú v Luxembursku (43 %), najnižšie v Estónsku (1 %). V celkovom hodnotení rodovej rovnosti je však Slovensko na chvoste spomedzi krajín EÚ.

Index rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat, skúma rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou. Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodu zo 100 (1 bod je úplná nerovnosť a 100 bodov úplná rovnosť). Ako v jedinej krajine EÚ sa na Slovensku nerovnosť medzi mužmi a ženami prehĺbila. V rovnosti medzi pohlaviami sme na 26. mieste v rámci krajín EÚ a za posledné roky sme sa prepadli až o sedem pozícií.

REGIÓNY: DÔCHODCOVIA
Neprehliadnite

Rady, ktorými si zaručene polepšíte o viac ako 100 eur mesačne a budujete lepší dôchodok

Oveľa menej podnikateliek

Napriek tomu, že v Európe je viac žien ako mužov, ženy podnikateľky tvoria iba tretinu zo všetkých samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ. Pri zakladaní firiem ženy čelia viacerým výzvam, akými sú napríklad prístup k financiám, školenia, musia však prihliadať aj na zosúladenie rodinného a pracovného života.

Ženy predstavujú 52 percent celkovej európskej populácie, ale iba 34,4 percenta zo samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ a len 30 percent z európskych začínajúcich podnikateľov.

Od roku 2008 síce v Európe celkovo stúpol počet žien podnikateliek, ale ide len o mierny trojpercentný nárast. Ženy podnikajú najčastejšie samy ako jednoosobové eserčoky či živnostníčky a najčastejšie v odvetviach ako zdravotníctvo, sociálna práca, služby, administratíva a vzdelávanie.

Nelichotivé štatistiky zaznamenávajú ženy aj pri udelených patentoch. Iba 8,3 percenta z udelených patentov Európskym patentovým úradom je v priemere udeľovaných ženám. Len pätina podnikov v EÚ, ktoré boli založené ako startupy s rizikovým kapitálom, patrí ženám. Ženy podľa štatistík takisto v biznise menej inovujú ako muži.

Lenka Buchláková
Lenka Buchláková je ekonomickou analytičkou spoločnosti FinGO.sk. Venuje sa investičným a spotrebiteľským témam. Predtým pracovala viac ako 11 rokov v médiách. Je absolventkou medzinárodných vzťahov a diplomacie na Geneva School of Diplomacy and International Relations a medzinárodných a európskych štúdií na University of Cambridge vo Veľkej Británii.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora