Podobne ako pri iných komoditách, aj pri káve je problémom pri prudkom raste ceny fakt, že aj tu pôsobia viaceré faktory. Výhľad do blízkej budúcnosti však neindikuje žiadne signály, ktoré by naznačovali možný pokles.

Na ceny kávy tlačí rastúci globálny dopyt

Konzumácia kávy dlhodobo celosvetovo rastie. Dôvodov je hneď niekoľko, v prvom rade nárast a starnutie celosvetovej populácie, všeobecné zvyšovanie životnej úrovne a ekonomický rozvoj krajín. No a zabúdať netreba ani na pandémiu. Pri káve platí jednoduchá matematika: čím väčšia je globálna populácia, tým viac je „kávičkárov“. Starnutie populácie tento efekt ešte znásobuje. Kávu primárne pijú ľudia starší ako 18 rokov, ktorých počet sa každoročne celosvetovo zvyšuje, tým pádom automaticky dopyt po káve rastie. Rast príjmov zase znamená, že sa zvyšuje dopyt po kvalitnejšej káve. Celý tlak na dodávateľov zvyšujú aj rozvojové krajiny, v ktorých silnie stredná trieda, ktorá má viac peňazí na kvalitnejšiu kávu. Tým sa jej spotreba zvyšuje v krajinách a na kontinentoch, kde bola ešte donedávna minimálna. Štatisticky je zrejmá silná korelácia medzi rastom spotreby kávy a zvyšovaním HDP v prepočte na obyvateľa.

Desaťročný rekord

Aktuálne kontrakty na kávu dodávanú v decembri dosiahli úroveň 2,4 USD za libru (453 gramov). Kávové futures zase na newyorskej burze narástli na 2,44 USD, čo je najvyššia cena od roku 2011. Na trhovú cenu aktuálne vplýva na ponukovej strane viacero negatívnych faktorov, konkrétne aj obdobie sucha v Brazílii, prerušovanie dopravy dodávok, nepriaznivá politická situácia v Etiópii a narastajúci počet prípadov koronavírusu vo Vietname.

 

Cena kávy Robusta na londýnskej burze (USD/libra)
Zdroj: www.investing.com
Cena kávy Robusta na londýnskej burze (USD/libra)

O (ne)zvyšovaní pravdepodobne rozhodne vývoj inflácie

Aký bude dopad na koncovú cenu šálky kávy v obľúbenej kaviarni na budúci rok? Rok 2022 môže byť pre zákazníkov kritický. Zvýšeniu cien sa zrejme väčšina prevádzok nevyhne, k nárastu určite prispeje aj rekordne vysoká (a zatiaľ stále rastúca) inflácia. Výnimkou by mohli byť mamutie siete ako Starbucks, v ktorých samotný nákup kávových zŕn tvorí pomerne malú časť celkových nákladov. V týchto sieťach ide najviac financií do pracovnej sily a nájomného. Až potom nasledujú samotné kávové zrnká. Dá sa povedať, že na rozhodnutie zvýšiť alebo nezvýšiť cenu bude mať v najbližších mesiacoch vplyv najmä inflácia. To, akou rýchlosťou bude ďalej rásť, kedy sa ustáli a či prípadne začne klesať, pravdepodobne u veľkých aj menších prevádzkovateľov rozhodne, či pristúpia k zvyšovaniu cien koncového produktu či služby.

Lucia Žárska
Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora