Ten kto preberie žezlo ministra zdravotníctva, by mal začať optimalizovať sieť nemocníc a súčasne nájsť spôsob správneho investovania 1,2 miliardy eur. Potom bude v dnešnej spoločnosti najodvážnejší a súčasne najuznávanejší človek. Súčasne mu budem trošku závidieť, že má v rukách najvyšší balík peňazí, ktorý kedy minister zdravotníctva dostal.

Správne investovať znamená postaviť maximálne tri strategické – špičkové ( koncové) nemocnice na slovenskom strede, juhu a východe, a to v krátkodobom horizonte piatich rokov. Vypočítať počet postelí podľa počtu obyvateľov a chorobnosti na úrovni krajov, nastaviť relevantný stav siete ambulantných poskytovateľov, kde odčleníme ústavnú ambulantnú zložku od ambulantnej siete poskytovateľov v primárnom kontakte (deštrukcia siete ). Bude potrebné nezávislým auditom zvalidovať nemocnice podľa geografickej dostupnosti, obsadenosti lôžok a stavu pripravenosti modernizačných plánov v aktuálnom čase. 

To všetko spojiť s odvahou dať financie do každej nemocnice, ktorá splní kritéria a hlavne ktorá má pripravené projekty, ktorých cieľom je vytvoriť krajské koncepty komplexne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacient musí mať prístup k ambulantnému lekárovi a ten musí manažovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti – či už v primárnej, sekundárnej alebo terciárnej oblasti. Preto považujem za základ správne nastavenie siete ambulantných poskytovateľov, odkiaľ by sa mala optimalizácia začať. Potom optimalizovať nemocnice a súčasne investovať do oblasti následnej starostlivosti. Rozpočet pre zdravotníctvo je síce najvyšší, ale práve aktuálna situácia poukazuje, že ak chceme vytvoriť kvalitné a funkčné zdravotníctvo, mal by štát vytvoriť balík investícií, ktoré budú plynulo v čase saturovať zdravotníctvo tak, aby reflektovalo na dobu, v ktorej žijeme.

Ekológia a zdravie sú základné piliere života a preto nie je prijateľné, aby nebola priama úmera aj v oblasti investícii. Zdravotníctvu na Slovensku suma 1,2 mld. eur pomôže znova len látať časť z modernizačného dlhu a vážne sa zabudlo aj na ďalšiu oblasť z rozpočtu pre investíciu , bez ktorej zdravotníctvo nebude fungovať – a to sú ľudské zdroje.

Silvia Pekarčíková

Pôsobí v pozícii riaditeľky odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji. Jej prioritou je riadenie regionálneho zdravotníctva, tvorba zdravotnej politiky a v rámci originálnych kompetencií realizácia preneseného výkonu štátnej správy. Prechodom cez klinickú prax v nemocnici, svetom laboratórnej diagnostiky a implementáciou medicínskych projektov v sieti privátnych nemocníc, získala značný prehľad o potrebách slovenského zdravotníctva. Riadenie nemocníc a polikliník v zriaďovateľskej pôsobnosti jej spolu so sieťou poskytovateľov primárneho kontaktu a špecialistov dáva príležitosť koncepčne tvoriť komplexnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov kraja. Zároveň je predsedkyňou sekcie zdravotníctva SK8.  

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora