Ekonomická prognóza OECD predpovedala v máji 2021 susednej Českej republike pomerne zdržanlivé hospodárske oživovanie v tomto roku na úrovni viac než tri percentá. Keďže odvtedy ubehlo už dosť času, porovnali sme predikcie s reálnym vývojom.

Čísla indikujú, že tempo oživenia hospodárstva sa vyvíja optimistickejšie, avšak väčším problémom bude rastúca inflácia. Naši západní susedia sa tak musia vysporiadať s podobnou situáciou ako eurozóna.

Opatrné očakávania pri raste ekonomiky

Čo predikovala OECD pre Českú republiku v máji 2021? Organizácia očakávala tempo rastu českého HDP pre tento rok na úrovni +3,3 percenta a v roku 2022 nárast na +4,9 percenta.

Toto – v porovnaní s ostatnými krajinami OECD – pomerne pomalé hospodárske oživenie malo ísť na vrub výrazného šírenia koronavírusu v 3. vlne, vysokej miery úmrtí a pomalého tempa očkovania v krajine.

Predikcia ukazovala optimizmus v budúcom roku v dôsledku zvýšenia miery zaočkovanosti obyvateľstva a uvoľnení súvisiacich pandemických opatrení. Vyšší zahraničný dopyt mal podľa OECD prispieť k zrýchleniu vývozu.

Zamestnanosť mala v Česku klesnúť iba mierne ako následok postupného rušenia pandemickej štátnej pomoci, čoho očakávaným dôsledkom je vyšší počet bankrotov. OECD očakávala infláciu medzi 2 percentami a 3 percentami.

Inflácia je však vyššia, ako sa čakalo

A ako to vyzerá tri mesiace po zverejnení správy? Podľa oficiálnych dát si zatiaľ česká ekonomika počína lepšie, ako OECD predikovala. Česká ekonomika rast z prvého kvartálu na úrovni 2,1 percenta zrýchlila v tom druhom až na 8,2 percenta. Rast za prvých šesť mesiacov je teda jasne nad odhadom OECD pre celý rok.

Aj keď zohľadníme, že minuloročné leto sa nieslo v znamení výrazného oživenia ekonomiky, ktoré vydržalo až do konca roka, rast českého HDP by mal byť o niečo nižší ako v 2. štvrťroku. Avšak vývoj ekonomiky za celý rok aj tak cieli k vyšším číslam ako v pomerne opatrnej prognóze OECD.

Naopak, OECD bola príliš optimistická pri odhade inflácie. Podľa Českého štatistického úradu sa spotrebiteľské ceny v júli 2021 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 1,04 percenta. Samotná medziročná inflácia v júli ukazovala +3,4 percenta, čo je výrazne nad limitom. Toto číslo je aj nad rozpätím 1,0 až 3,0 percenta, ktoré si ako cieľové stanovila Česká národná banka.

ČNB je v však otázke inflácie optimistická. Aj keď očakáva ďalší rast inflácie počas ďalších dvoch štvrťrokov, do jedného roka by sa podľa českých bankárov mala vrátiť do pásma 1,0 - 3,0 percentá. ČNB si cieľovú hodnotu na druhý štvrťrok 2022 stanovila na 2,4 percenta a pri treťom štvrťroku na 2,3 percenta.

Vyššie úrokové sadzby

Vysoká inflácia je logický problém najmä pre obyvateľstvo, a tým pádom aj pre politikov, keďže znižuje kúpnu silu. Aj keď netreba zabúdať, že inflácia, počítaná zo spotrebiteľského koša, nezasahuje jednotlivých spotrebiteľov rovnako. V danom zložení nenakupuje produkty a nevyužíva služby každý.

Napriek tomu sú oblasti, kde inflácia postihuje úplne každého obyvateľa. Je to typicky pri zdražovaní tovarov každodennej spotreby, ako sú potraviny alebo benzín.

Napríklad pohonné hmoty cenovo narástli už v uplynulých týždňoch a mesiacoch. Už menšej skupiny spotrebiteľov sa týka zdražovanie áut, nájomného, hotelov a ďalších služieb. Najväčšie inflačné pohyby sa aktuálne dejú v stavebníctve, ktoré však opäť zasahuje len časť obyvateľstva pri rekonštrukcii bývania alebo novej výstavbe.

Vo všeobecnosti je dnes ťažké predikovať, ako dlho tu s nami bude zvýšená inflácia, ktorá aktuálne zamestnáva celú EÚ. Časť odborníkov sa domnieva, že ide o krátkodobé pohyby cien v dôsledku nárazového nedostatku tovarov na celom svete, ktorý zase prišiel po náhlom oživení dopytu po odznení najtvrdších pandemických opatrení v podobe zatvorených hraníc.

Po stabilizácii zásob by inflácia mohla klesnúť. Tento scenár však nie je istý a ak sa nenaplní, centrálne banky budú musieť na situáciu reagovať a pokúsiť sa infláciu znížiť. Je ťažké predpovedať, aké opatrenia banky zvolia, ale jednou z primárnych možností je nepochybne aj zvyšovanie úrokových sadzieb.

Jozo Perić

Chorvát Jozo Perić je skúsený obchodník s certifikátom Advanced CySEC. Od roku 2019 pôsobí ako hlavný analytik brokera CapitalPanda. Venuje sa príprave analýz pre klientov so zameraním na finančné trhy, komodity a obchodovanie menových párov. J. Perič vyštudoval Univerzitu v Záhrebe a po magisterskom štúdiu zostal na univerzite pôsobiť ako dátový analytik. V roku 2015 sa začal profesionálne zaoberať obchodmi na kapitálových trhoch.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora