Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku a situáciu v našom dôchodkovom systéme nemôžeme očakávať, že významná časť týchto dlžníkov bude mať dôchodok dostatočne vysoký na to, aby z neho vedeli splácať aj úverové splátky. Preto je obozretnosť na mieste.

Cielené predlžovanie lehoty splatnosti hypotéky napríklad refinancovaním úveru znamená, že človek nielenže úver viac preplatí, ale v dôchodkovom veku, kedy sa mu výrazne zníži príjem, môže mať naozaj problém splácať úver. Preto na túto skutočnosť treba myslieť a hypotéku so splatnosťou za hranicou produktívneho veku odporúčame nastaviť ideálne vždy v kombinácii so sporením, aby mal človek na dôchodku okrem dlhu zároveň aj rezervu a možnosť splatiť úver skôr, prípadne minimalizovať svoj dlh a splátky v dôchodkovom veku. 

Ktorí klient väčšinou preferujú splatnosť hypotéky nad 65 rokov

V súčasnosti je pomerne bežné, že si ľudia nastavujú splatnosť hypotéky za vek 65 rokov. Klienti často inú možnosť nemajú, lebo musia splniť legislatívnu podmienku ohľadom maximálneho pomeru splátok voči čistému príjmu zníženého o životné minimum. Táto hranica je v súčasnosti 60 percent, teda ak chce záujemca o úver získať potrebnú sumu úveru, ale jeho splátka prevyšuje tento limit, riešením je predĺženie splatnosti nad 65 rokov.

Často sa so splatnosťou okolo 70 rokov stretávame pri žiadateľoch, ktorí majú pri podaní žiadosti viac ako 40 rokov. Klienti majú záujem o tzv. ,,strieborné” hypotéky zvlášť v prípadoch ak potrebujú získať čo najvyšší úver. V menšej miere ide aj o prípady, keď vstupujú do úveru rodičia s akceptovateľným príjmom, aby svojim deťom pomohli získať vyššiu hypotéku a podobne.

Stretávame sa s tým, že ľudia sa zameriavajú práve na tie ponuky, ktoré umožňujú nastaviť splatnosť na čo najdlhšiu dobu. Získajú tak vyššiu sumu peňazí a zároveň nebudú musieť robiť kompromisy vo výbere vhodnej nehnuteľnosti. 

Ako si úver natiahnuť na maximum bez zbytočného rizika? Splatnosť do dôchodku dnes predstavuje nižšiu záťaž pre financie klienta a cielené investovanie popri splácaní ochráni rozpočet v budúcnosti.

V niektorých prípadoch je pre klienta prioritou nastaviť si úver na maximálnu dobu splatnosti a minimalizovať tak mesačnú splátku úveru. Dlhšia doba splácania síce ukazuje v celkovom prepočte ceny úveru vyššiu sumu preplatenia, ale pri správnej kombinácii so sporením je to práve opačne. Splácanie úveru v kombinácii so sporením môže mať dobrý efekt nielen na vytváranie finančnej rezervy, ale aj ako nástroj na výrazné zníženie preplatenia úveru. 

Nižšia mesačná splátka hypotéky menej zaťažuje rodinný rozpočet a v prípade poklesu príjmu, ako sme tomu boli svedkami u mnohých klientov počas pandémie, ľahšie utiahnete splácanie úveru. Ak si rovno k úveru nastavíte aj sporenie - ideálne vo forme pravidelného mesačného investovania, začnete tak pracovať na predčasnom splatení hypotéky. Treba si uvedomiť aj to, že z nižšej splátky platíte automaticky menšiu sumu na úroky a ak budete takto ušetrených pár desiatok eur zodpovedne investovať s cieľom predčasného splatenia hypotéky, vytvárate si záložný balík peňazí, ktorý vám eliminuje preplatenie hypotéky. 

Dá sa preto povedať, že kombinácia „nižšia splátka hypotéky plus ušetrené peniaze cielene investované na predčasné splatenie úveru“ je v niektorých prípadoch vhodná aj pre klientov, ktorým splatnosť úveru zasahuje do dôchodkového veku.

Niektoré banky sa chránia už v súčasnosti, majú na to rôzne pravidlá

Medzi bankami sú veľké rozdiely okrem iného aj v tom, do akého veku vedia úver poskytnúť, teda akú ponúkajú splatnosť hypotéky. Niektoré majú určenú hranicu do 65 rokov, iné poskytnú nový alebo refinančný úver aj so splatnosťou do 75 rokov. 

NBS plánuje znížiť DTI pre starších žiadateľov o hypotéku, ktorým splatnosť úveru presiahne dôchodkový vek. Uvidíme, ako bude opatrenie vyzerať v praxi a ako obmedzí možnosti čerpania úveru v požadovanej výške u týchto ľudí. Má slúžiť na ochranu klientov, ktorým ostáva do dôchodku menej rokov, preto je aj menej pravdepodobné, že si v kratšom časovom horizonte sporením dokážu vytvoriť ,,rezervný balík" peňazí, ktorý by im mohol slúžiť na splatenie úveru v čase odchodu do dôchodku. 

Niektoré banky už v súčasnosti majú nastavenú ochranu proti možnému nesplácaniu úverov tým, že pre starších žiadateľov skracujú maximálnu hranicu splatnosti. Iné banky pri posudzovaní príjmu, na ktorý je naviazaný aj maximálny strop úveru, na pozadí krátia uznaný príjem klientom, ktorých vek pri splatnosti hypotéky presahuje dôchodkovú hranicu. Tým pádom týmto klientom vyjde nižšia hypotéka, ako keby ju mali dosplácať do dôchodkového veku.

Eva Šablová

Financiám sa venuje viac ako 17 rokov. Začínala v bankovom sektore, následne prešla do oblasti finančného sprostredkovania. Od roku 2017 pôsobí ako riaditeľka pre úvery v broker poolovej spoločnosti FinGO.sk, kde je odborným garantom pre oblasť úverov a zastrešuje vzdelávanie celej maklérskej siete.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora