Na Slovensku vyše 40 percent podnikateľov využíva sociálne siete na podporu svojho biznisu. Zhruba štvrtina firiem využíva len jeden typ média, ako je napríklad Facebook, Instagram či LinkedIn. Podľa najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat sa za posledných osem rokov počet podnikateľov na sociálnych sieťach zdvojnásobil. Najviac tento typ podpory biznisu využívajú podniky na Malte (83 %), v Dánsku a Holandsku (obe 73 %) či Cypre (71 %). Pandémia koronavírusu ešte viac urýchlila presun biznisu do online priestoru.

Slovenskí podnikatelia sú na chvoste vo využívaní sociálnych sietí v biznise v rámci 27 krajín Európskej únie, ale sú na tom o čosi lepšie v porovnaní s krajinami V4. V tomto smere nás predbehla len susedná Česká republika, vlani až 45 percent českých podnikateľov využívalo v biznise sociálne siete. Na druhej strane tak robí 35 percent poľských a 37 percent maďarských firiem.

Slovenskí podnikatelia najčastejšie využívajú sociálne siete na posilnenie značky a propagáciu svojich produktov. Mnohí sa snažia preraziť navonok – smerom k zákazníkom, biznis partnerom a ostatným firmám a organizáciám. Je to však aj o komunikácii dovnútra firmy a posilňovaní lojálnosti súčasných zamestnancov. Aktuálne mnohí uskutočňujú prostredníctvom sociálnych médií nábory do práce.

V únii využíva sociálne siete 51 percent firiem. Až 86 percent z nich prostredníctvom sociálnych médií, kde sa zaradzujú okrem sociálnych sietí aj firemné blogy či Youtube videá, buduje imidž firmy. Je to takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2013.

Druhým najčastejším dôvodom pre využívanie sociálnych médií je komunikácia navonok (45 %), najmä z konkurenčného pohľadu. Štvrtina podnikateľov využíva sociálne médiá k získaniu a reagovaniu na zákaznícke podnety, otázky či sťažnosti. Ich počet sa takmer zdvojnásobil za ostatných osem rokov. Využívanie sociálnych médií ako takých využíval na hľadanie potenciálnych nových zamestnancov v roku 2013 takmer každý desiaty európsky podnikateľ, vlani už každý štvrtý. 

Hotely využívajú sociálne siete najviac

Najčastejšie využívajú sociálne médiá európske firmy pôsobiace v turizme (prevažne ubytovacie zariadenia), v oblasti sprostredkovania nehnuteľností a v maloobchode. Podobný trend je aj na Slovensku, nakoľko 12  percent firiem pôsobiacich v maloobchode využíva na propagáciu sociálne médií, 10 percent firiem v turizme a 4 percentá firiem pôsobiacich v oblasti nehnuteľností. Najviac, až 88 percent firiem práve z oblasti turizmu využíva na propagáciu sociálne siete ako Facebook, Twitter či LinkedIn.

Veľkosť firmy zohrávala úlohu v tom, do akej miery sú sociálne médiá využívané. V roku 2017, viac ako dve tretiny EÚ firiem, ktoré zamestnávajú 250 a viac ľudí, malo účet na sociálnych sieťach (68 %). Pre porovnanie, sociálne siete na svoju propagáciu využívalo 43 percent malých firiem (od 10 do 49 zamestnancov).

Slováci sú čoraz viac online

Trend posilňovania sociálnych médií nadväzuje aj na väčšiu aktivitu Slovákov na internete. Na Slovensku stúpol vlani počet užívateľov medziročne až o 6 percent na vyše 90 percent.

Pritom ešte v roku 2007 využilo internet iba 53 percent Slovákov, najmä na posielanie emailov. Aktuálne sa do popredia dostáva aj chatovanie a využívanie sociálnych sietí, ktoré boli počas lockdownu náhradou za obmedzený sociálny kontakt.

Najvyššie využívanie internetu na Slovensku je vo vekovej kategórii 16- až 19-ročných, kde dosahuje až 99 percent. Naopak, zo seniorov vo veku 65 až 74 rokov využíva internet iba niečo vyše tretina. V rámci 27 krajín Európskej únie 74 percent ľudí využívalo vlani internet na odosielanie a prijímanie mailov, na vyhľadanie informácií o tovaroch a službách (69 %), na zasielanie okamžitých správ (68 %) či online správy (65 %). V rámci únie väčšina ľudí tiež využívala internet na internetové bankovníctvo (57 %),  počúvanie hudby (56 %), využívanie sociálnych sietí (56  %) a na vyhľadanie informácií o zdraví (55 %).

V dôsledku protipandemických opatrení, ktoré zahŕňali najmä sociálnu izoláciu, ktoré sú vo väčšine členských štátov EÚ v platnosti od marca 2020, boli jednými z možností, ako zostať v kontakte, telefonické alebo videohovory cez internet.  Internet vlani využívali na telefonovanie alebo video hovory 60 percent Európanov.Na Slovensku bolo využívanie internetu na telefonovanie a video hovory za vlaňajšok vyššie ako priemer EÚ, a to na úrovni 63 percent.  Vo všetkých internetových činnostiach zaznamenali telefonické alebo videohovory najväčší nárast v porovnaní s rokom 2019 (52 %), ako aj od začiatku ich zhromažďovania údajov (17 % v roku 2008).

Sociálne siete už nie sú len doménou mladých

V rámci 27 krajín Európskej únie využíva sociálne siete až 54 percent ľudí vo veku 16 až 74 rokov. Aj v tomto prípade ide o nárast, nakoľko ešte v roku 2011 bolo pripojených na sociálnych sieťach len 38 percent Európanov. Na Slovensku využíva sociálne siete takmer 60 percent ľudí.

Využívanie sociálnych sietí v tomto prípade zahŕňa vytvorenie si profilu na Facebooku či Whatsappe, posielanie si správ či zdieľanie príspevkov. Najväčšiu aktivitu na sociálnych sieťach majú Dáni (81 %), Belgičania (76 %), či Švédi (72 %). Na opačnom konci rebríčka s využitím sociálnych sietí pod 50 percent je Francúzsko a Taliansko (obe 42 %) a Slovinsko (52 %).

Sociálne siete najviac využívajú mladí ľudia vo veku 16 až 24 rokov, a to až každý deviaty z 10 mladých má účet na nejakej sociálnej sieti. Čo sa týka staršej generácie vo veku 65 až 74 rokov, aj tam je viditeľný nárast používateľov za posledných osem rokov. Aktuálne sa takýmto spôsobom socializuje v únii v priemere 19 percent dôchodcov. Na Slovensku to je približne 12 percent seniorov.

Lenka Buchláková
Lenka Buchláková je ekonomickou analytičkou spoločnosti FinGO.sk. Venuje sa investičným a spotrebiteľským témam. Predtým pracovala viac ako 11 rokov v médiách. Je absolventkou medzinárodných vzťahov a diplomacie na Geneva School of Diplomacy and International Relations a medzinárodných a európskych štúdií na University of Cambridge vo Veľkej Británii.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora