Základné východiská všetci veľmi dobre poznáme. Stredná dĺžka života sa predlžuje a počet pracujúcich na jedného dôchodcu klesá a klesať bude.

Druhý aj tretí pilier boli dlhodobo sklamaním a nepriniesli sporiteľom očakávané výnosy. V horizonte 20 – 30 rokov nám dôchodok od štátu dôstojnú starobu nezabezpečí určite a úspory v druhom a treťom pilieri pomôžu len čiastočne.

Riešením je 4. pilier, teda súkromné sporenie nad rámec prvých troch pilierov. Štvrtý pilier dokáže byť daňovo efektívny, poplatkovo lacnejší ako ostatné piliere a hlavne výnosnejší.

Odvodová podpora súkromnému sporeniu na dôchodok

Jediným „nedostatkom“ 4. piliera je, že mu chýba „odvodová“ podpora zo strany štátu. Do 2. piliera idú nezdanené peniaze nezaťažené daňami a odvodmi. V 3. pilieri zamestnávateľ ušetrí na sociálnom poistení.

Žiaľ, peniaze do 4. piliera si šetríte až po tom, ako ste z príjmu zaplatili dane aj odvody. Na rovnaký účel, teda zabezpečenie sa na dôchodok, tak máme v štáte rôznu úroveň podpory.

Zrovnoprávnenie štvrtého piliera s pilierom tretím je snom väčšiny odborníkov zo slovenského kapitálového trhu. Desiatky domácich spoločností by dostali možnosť férovo konkurovať oligopolu 4 hráčov, ktorí kontrolujú doplnkové dôchodkové sporenie a účtujú si neprimerane vysoké poplatky.

Česko dlhodobé súkromné sporenie podporí

Účet dlhodobých investícií je novým produktom na českom finančnom trhu. Bude daňovo zvýhodnený rovnako ako penzijné či životné poistenie a má byť  ich alternatívou.

Účet dlhodobých investícií je majetkový účet, ktorý má slúžiť na vytváranie úspor na starobu. Jeho prostredníctvom bude možné investovať do akcií, dlhopisov, investičných fondov alebo iných investičných nástrojov.

Daňové zvýhodnenie a zrovnoprávnenie

Výnosy z Účtu dlhodobých investícií sú daňovo oslobodené, ak sporiteľ splní rovnaké podmienky daňového zákona ako pri IŽP alebo dôchodkových fondoch.

Rovnako tak bude od dane oslobodený aj prípadný príspevok zamestnávateľa. A toto je bod, kde Česi dosiahli spravodlivé zrovnoprávnenie súkromného sporenia na dôchodok vo všetkých jeho podobách. Dať zamestnávateľom rovnakú možnosť prispievať zamestnancovi do tretieho či štvrtého piliera je totiž kľúčové.

Tvorba úspor na dôchodok bude Čechom znižovať základ dane. Celkový limit na všetky tri produkty sporenia na starobu (penzijné fondy, investičné životné poistenie aj účet dlhodobých investícií), ktorý si môže sporiteľ od základu dane odpočítať predstavuje 48-tisíc českých korún ročne.

Od dane sú ďalej oslobodené aj príspevky uhradené zamestnávateľom na daňovo podporovaných produktoch sporenia na starobu zamestnanca do úhrnnej výšky 50-tisíc českých korún ročne.

Na Slovensku zrovnoprávnenie nehrozí

Za zrovnoprávnenie štvrtého piliera s tretím bola v minulosti napríklad Národná banka Slovenska (NBS) aj bývalý minister financií Peter Kažimír. No jeho nástupca Ladislav Kamenický túto aktivitu stopol.

Súčasná vláda v diskutovanom ústavnom zákone o starobnom dôchodkovom systéme nespomenula štvrtý pilier ani jediným slovom. Čo ma zarazilo ešte viac je, že návrh zákona si nespomenul ani na Nariadenie Európskej únie o paneurópskom penzijnom produkte.

Oligopolné postavenie hráčov, ktorí spravujú 13 miliárd eur našich penzijných úspor tak ostáva naďalej zachované a občan naďalej platí zbytočne vysoké poplatky.

Česi sú v klube rozvinutých krajín, Slováci nie

Zavedením Účtu dlhodobých investícií dostáva česká verejnosť rovnakú možnosť individuálneho zabezpečenia sa na starobu, akú majú investori vo väčšine rozvinutých krajín.

Štát tak podporí ľudí, ktorí majú záujem prevziať spoluzodpovednosť za vytvorenie svojich vlastných dôchodkových rezerv.  Na Slovensku zatiaľ takú možnosť nič nenaznačuje. Škoda.

Roland Vízner

Roland Vízner je nezávislý finančný expert s 25-ročnými skúsenosťami z finančných trhov získaných pôsobením doma aj v zahraničí.  Založil PEPP.SK, nezávislý neziskový internetový portál zameraný na finančnú gramotnosť v oblasti investovania a dôchodkov, kde píše  ľudskou rečou podrobné články na odborné témy.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora