Finančné podmienky zostanú napriek sprísneniu menovej politiky ústretové. Vďaka rýchlejšiemu očkovaniu a premoreniu bude pandémia covidu pod väčšou kontrolu – minimálne v rozvinutom svete. Priamy inflačný efekt vyplývajúci z úzkych miest v dodávateľskom reťazci postupne zmiznú. Na strane výroby sa zvýši ponuka a zníži sa riziko nedostatku tovarov.

Ale čo ak sa konsenzus ekonómov mýli? „Náš vlastný hlavný ukazovateľ rastu, globálny úverový impulz, dvíha pre najväčšie ekonomiky varovný prst,“ hovorí Peter Garnry, makroekonomický analytik Saxo Bank. Tento ukazovateľ sleduje tok nových úverov poskytnutých súkromným sektorom ako percento HDP. V našej vzorke máme zahrnutých osemnásť najväčších ekonomík sveta, ktoré majú 69,4 percentný podiel na celosvetovom HDP. Globálny úverový impulz sa nachádza vo fáze kontrakcie a podľa našich predbežných odhadov dosahuje úroveň mínus 1,3 percenta globálneho rastu. „Keď je úverový impulz negatívny, môžeme očakávať, že v nasledujúcich šiestich až deviatich mesiacoch sa rast výrazne ochladí. Inak povedané, v roku 2022 by sme mohli vidieť spomalenie rastu od 2. až 3. štvrťroka,“ očakáva P. Garnry.

Pokles globálneho úverového impulzu vysvetľujú tak krátkodobé, ako aj strednodobé faktory. Patria medzi ne zníženie toku nových úverov vo väčšine rozvinutých krajín (napríklad v Spojenom kráľovstve, eurozóne a Japonsku) a prísnejšia menová a fiškálna politika, ktorú Čína zaviedla od začiatku roku 2021. Tá síce bola prehodnotená, ale bude chvíľu trvať, kým bude mať čistý pozitívny vplyv na globálny rast. „Náš hlavný ukazovateľ má veľmi dobré výsledky. Ak sa to potvrdí aj tentokrát, rok 2022 nebude z makroekonomického hľadiska až taký tichý, ako väčšina ekonómov v súčasnosti očakáva,“ dodáva.

Globálny úverový impulz
Zdroj: Macrobond, Saxo Bank Research & Strategy
Globálny úverový impulz
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora