Materská firma Google – Alphabet – vykázala za prvý kvartál 2021 výborné výsledky. Tržby jej narástli o 34 percent na 55,31 miliardy USD a čistý zisk sa skokovo posunul z minuloročných 6,84 miliardy USD na neuveriteľných 17,93 miliardy USD.

Jediným mráčikom na blankytnom nebi tak pre Google ostáva len Európska únia. Konkrétne pokuty a sankcie za porušovanie protimonopolných ustanovení. Napriek tomu Google podľa hodnotenia 39 analytikov, ktorých oslovilo CNN Business, smeruje k ďalšiemu rastu.

Mediánová očakávaná cena akcií Alphabet by podľa odhadu skupiny analytikov mala dosiahnuť počas nasledujúcich 12 mesiacov 2 800 USD. Najvyšší odhad sa pohyboval na úrovni 3 127 USD, najnižší na 2 480 USD. Na porovnanie, aktuálne sa hodnota akcie pohybuje okolo 2 680 USD.

Problémy na starom kontinente neprestávajú

Pozrime sa, čomu čelí Google v Európe. Francúzsky úrad pre hospodársku súťaž udelil 13. júna 2021 Google pokutu vo výške pol miliardy eur za nedodržanie stanovených predpisov. Je to síce rekordná pokuta na francúzskej pôde pre akúkoľvek firmu, ale pre Google, v porovnaní s celkovými číslami, pomerne zanedbateľná.

Väčší tlak sa črtá zo strany poskytovateľov obsahu. Vydavatelia APIG, SEPM a AFP obvinili spoločnosť Google, že s nimi v dobrej viere nerokovala o honorároch za prevzatie ich obsahu a nedodržiava uzavreté dohody. Podľa rozhodnutia súdu musí Google do dvoch mesiacov predložiť vydavateľom a tlačovým agentúram návrh kompenzácie za používanie ich obsahu.

Zároveň sa do troch mesiacov musí uskutočniť stretnutie s každým vydavateľom, ktorý o to americkú firmu požiada. Okrem toho sa skúma, či Google porušil dočasné nariadenia stanovené protimonopolným úradom. Ak niečo z týchto povinností Google neurobí, bude musieť každý deň zaplatiť pokutu až do výšky 900 000 eur.

Doterajší účet 8,2 miliardy eur

Účet Google na starom kontinente narástol za posledné roky do impozantnej výšky. V troch predchádzajúcich prípadoch Európska únia uložila firme Google pokutu vo výške vyše 8,2 miliardy eur.

Poslednú pokutu dostal Google len 24 hodín po tom, ako sa objavili informácie o právnych krokoch, ktoré Google zvažuje v súvislosti s pokutou uloženou za zneužívanie dominantného postavenia svojho operačného systému Android.

Najnovšie vyšetrovanie spustila Európska komisia 22. júna 2021 a skúma v ňom, či firma naďalej porušuje protimonopolné pravidlá Európskej únie. Ide o problém, ktorý sa riešil pokutami už v minulosti, konkrétne či Google porušuje pravidlá hospodárskej súťaže tým, že bráni tretím stranám v prístupe k údajom používateľov na účely reklamy.

Aktuálne vyšetrovanie komentovala eurokomisárka Margrethe Vestagerová, pod ktorú spadá politika hospodárskej súťaže, nasledovne:

„Online reklamné služby sú základom toho, ako spoločnosť Google a ďalší vydavatelia zarábajú na svojich online službách. Spoločnosť Google zhromažďuje údaje, ktoré využíva na cielenie reklamy, predaj reklamného priestoru a pôsobí aj ako sprostredkovateľ online reklamy. Google je tak prítomný na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca online reklamy. Obávame sa, že spoločnosť Google sťažuje ostatným spoločnostiam konkurenciu v oblasti tzv. tech-stack.“ Ako dodala, pre EÚ sú absolútnou podmienkou rovnaké podmienky pre všetkých v dodávateľskom reťazci.

M. Vestagerová hovorí, že na trhu musí existovať spravodlivá hospodárska súťaž pre inzerentov, aby mohli osloviť spotrebiteľov na stránkach vydavateľov a rovnako aj pre vydavateľov, aby mohli predávať priestor inzerentom.

Komisia si vyžiadala od Google interné pravidlá, na základe ktorých chce tiež posudzovať, či Google funguje v súlade s pravidlami spravodlivej hospodárskej súťaže.

Vývoj akcií Alphabet za posledných 5 rokov
Zdroj: www.tradingview.com
Vývoj akcií Alphabet za posledných 5 rokov

Čaká sa na výsledky za 2. kvartál

Akcionári Alphabet, materskej firmy Google, majú každopádne aj napriek problémom na starom kontinente dôvod na úsmev. Veď medziročný skokový nárast zisku o tretinu na vyše 55 miliárd eur a tiež takmer trojnásobne vyšší príjem sú až neuveriteľné.

Ďalším dôležitým dátumom bude 29. júl, kedy sa čaká zverejnenie výsledkov za druhý kvartál. V závislosti od tohto výsledku trhy očakávajú, že vývoj akcie Alphabet bude v rozmedzí mínus 5,02 a plus 7,23 percenta oproti záverečnej cene z 12. júla.

Jozo Perić

Chorvát Jozo Perić je skúsený obchodník s certifikátom Advanced CySEC. Od roku 2019 pôsobí ako hlavný analytik brokera CapitalPanda. Venuje sa príprave analýz pre klientov so zameraním na finančné trhy, komodity a obchodovanie menových párov. J. Perič vyštudoval Univerzitu v Záhrebe a po magisterskom štúdiu zostal na univerzite pôsobiť ako dátový analytik. V roku 2015 sa začal profesionálne zaoberať obchodmi na kapitálových trhoch.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora