Svetová ekonomika vrátane slovenskej vykazuje čoraz presvedčivejšie signály odrazu z koronakrízy. Ruka v ruke s tým prichádzajú aj globálne sa zvyšujúce inflačné tlaky pri obnovujúcom sa spotrebiteľskom aj investičnom dopyte. Očakávame ich pretrvávanie, špeciálne v podmienkach pokračovania masívnych fiškálnych a monetárnych stimulov.

Úroky nedobehnú infláciu

Centrálne banky zmenili stratégiu menovej politiky. Naznačili, že v nasledujúcich rokoch budú tolerovať aj vyššie tempá znehodnocovania peňazí rastom spotrebiteľských cien ako je ich dvojpercentný inflačný cieľ. aby dobehli nízke tempá inflácie z minulých rokov. Inak povedané, predpokladáme prostredie finančnej represie, kde úrokové sadzby budú nastavené pod mierou rastu spotrebiteľských cien.

V takomto prostredí každý, kto chce aspoň uchovať kúpnu silu voľných zdrojov, nehovoriac o ich reálnom zhodnotení – teda dosahovaní vyššieho výnosu ako je miera inflácie – by mal k nakladaniu s nimi pristupovať bystro. Pre tých, ktorí majú dlhší investičný horizont, požadujú vyššie zhodnotenie kapitálu a sú otvorení určitému investičnému riziku, sú vhodné investičné riešenia.

Dôležitý je investičný horizont

S investovaním je späté vyššie riziko a väčšie výkyvy cien ako so sporením. Za ochotu podstúpiť riziko však investor môže byť odmenený vyšším výnosom. Štatistiky ukazujú, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do akcií alebo dlhopisov prinesú kladný výnos aj napriek obdobiam kríz či neistôt.

Ak človek investuje dlhodobo, krátkodobých výkyvov hodnoty investícií sa nemusí obávať. Tie predstavujú takmer bezvýznamnú korekčnú periódu rastového trendu a sú prirodzenou vlastnosťou spätou s investovaním.

Jednou z najlepších vstupných brán do sveta investícií sú podielové fondy. Predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nepotrebuje na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na finančných trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu.

Investujte systematicky a pravidelne

Ideálne je investovať systematicky, teda pravidelne a dlhodobo. Hlavnou výhodou takéhoto prístupu je priemerovanie cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku či demografického vývoja.

Kto v pravidelných intervaloch investuje rovnakú sumu, kupuje vo fázach rastu menej jednotiek daného aktíva, keďže je zvyčajne drahšie. V obdobiach krízy zasa, logicky, viac, lebo je lacnejšie. Hospodársky cyklus a vývoj na akciových trhoch sa totiž viac-menej kopírujú.

Cyklus sa pritom opakuje, len nie je jasné, kedy nastane dno, expanzia, rozmach, kontrakcia, pokles a recesia. Inak povedané, pravidelné investovanie je bezpečnejšie. Investor má totiž akoby viac výstrelov a nie jediný ako v prípade jednorazovej investície, keď existuje riziko, že nakúpi akurát na vrchole trhu a z dlhodobého hľadiska nezoptimalizuje zhodnotenie.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
Stanislav Pánis

Analytik J&T Banky. Po štúdiu v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte Financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracoval od roku 2006 v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch. V J&T Banke pôsobí od roku 2011.